Betalen doe je met geld

Betekenis

Slot

Hoe belangrijk iemands persoonlijke wereld is, kun je zien als je woorden gebruikt die in het algemeen een veel bredere betekenis hebben, dan iemand ze persoonlijk uitlegt. Zo zijn er mensen die menen dat betalen alleen te maken heeft met geld. Als je ergens voor betaalt dan doe je dat met geld of kun je er geld tegenover zetten. Maar is geld wel echt het enige betaalmiddel.

⬇ Index

Betalen

Rekening
Hoe vaak gebruiken wij het begrip betalen niet in een andere betekenis dan alleen maar je moet mij geld geven voor dit product of deze dienst? Veel vaker dan we denken, want als iemand ons iets aandoet waarvan we menen dat we wraak moeten nemen dan zeggen we:
"Dat zet ik je nog wel betaald."

Dit is toch niet de betekenis van betalen die met geld te maken heeft. Deze uitspraak slaat meer op het feit dat we gaan zorgen dat de ander zijn straf nog zal krijgen. Als je de uitspraak een paar keer rustig overleest dan lijkt het wel alsof je zegt dat je ervoor gaat zorgen dat de ander een rekening gaat krijgen die jij hebt veroorzaakt. Een variant op deze uitspraak is dan ook:

"Jij krijgt de rekening nog wel gepresenteerd."

Vooral gebruikt in situaties waarin iemand iets doet wat we niet leuk vinden, maar waarvan we weten dat we het de ander niet zelf betaald kunnen zetten.

Als het om het begrip betalen gaat dan zien we dat als veel breder dan betalen met geld.

⬇ Index

Inspanning

Voor de meeste mensen is het niet zo belangrijk hoeveel ze ergens voor betalen, veel belangrijker is wat het hun kost en dan niet alleen in geld. Dus mensen zien de inspanning die ze moeten leveren ook als een betaling. Zelfs relaties worden wel op die manier bekeken, zeker als
Wekker
het gaat om een zakelijke relatie of een relatie met kennissen. Letterlijk zou je dan kunnen zeggen:
"Wat betaal ik hiervoor en krijg ik ervoor terug?"

Mensen denken dan niet in geld maar bijvoorbeeld in de vorm van tijd of de mate waarin ze zich aan iemand aanpassen of rekening met anderen houden. Waarbij ze dan bijvoorbeeld vinden dat ze voor de tijd die ze besteden plezier terug moeten krijgen of leuke voordeeltjes. Zodra ze geen voordelen zien voor hun inspanning zullen ze minder moeite doen voor de relatie. Of ze proberen meer terug te krijgen voor hun inspanning.

Zelfs binnen de marketing is men gaan inzien dat ook de niet financiële factoren van invloed zijn op het gedrag van een koper. Zo heeft men ingezien dat tijd en afstand van invloed zijn op iemands koopgedrag. Vandaar bijvoorbeeld de blijdschap van consumenten over webshops. De fysiek te leveren inspanning voor een webshop ten opzichte van een fysieke winkel is nu eenmaal kleiner. Terwijl de webshop winkelier de klant evenveel of zelfs meer kan bieden, zonder een echt grotere inspanning te moeten leveren.

⬇ Index

Betalen doe je met geld

Toch zijn er nog heel veel mensen die menen dat als er gepraat wordt over betalen, dat het over geld gaat, zeker in zakelijke omstandigheden. Vandaar ook dat je nog steeds veel ondernemers en zelfs politici hoort praten over goedkoper zijn dan de concurrent. Waardoor ondernemers goedkoper proberen te zijn dan de concurrent door hun producten zo goedkoop mogelijk te laten maken en hun personeel zo min mogelijk te betalen. Politici proberen hetzelfde te bereiken met Nederland door loonmatiging te realiseren en grote bedrijven belastingvoordelen te geven, zodat Nederland goedkoper is dan andere landen.

Geld bal
Het gevolg van deze gedachtengang is echter dat andere niet financiële kosten buiten beschouwing gelaten worden. De kosten van bijvoorbeeld het moeten verhuizen door belangrijke medewerkers als het hoofdkantoor verplaatst zou worden van Quebec naar Amsterdam. Waardoor ze minder makkelijk bij hun ouders of vrienden op bezoek kunnen gaan. Of de moeite die je moet doen om nieuwe regels en een nieuwe taal te leren als je verhuist naar Mexico City van Rio de Janeiro. Ook het idee nieuwe vrienden te moeten maken kan iemand een reden geven om iets toch maar niet te doen. Zelfs al is het tegenwoordig veel makkelijker om contact met achterblijvers te onderhouden, dan in de tijd van de torenhoge telefoonkosten voor internationaal bellen en de onbetrouwbare en slechte verbindingen.

Mensen betalen dus veel vaker met hun gevoel dan met hun geld . Maar als je dat niet wilt inzien, dan vinden de meeste mensen dat geen probleem. Voor jou vast wel iemand anders die wel begrijpt dat het niet om het geld gaat maar om de inspanning. Ook al gebruiken we allebei het woord betalen.

⬇ Index

Extra

Afbeeldingen

slot via Cepolina

Rekening: Felixco, Inc. / FreeDigitalPhotos.net

Wekker: Carlos Porto / FreeDigitalPhotos.net

Bol: Salvatore Vuono / FreeDigitalPhotos.net

Index van koppen

Betekenis
Betalen
Inspanning
Betalen doe je met geld
Extra
Afbeeldingen
Index van koppen


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden