Reorganisatie en demotie Nooit zonder emotie!

Reorganisatie en demotie

jobHet zijn woelige tijden voor werknemers: het kan gebeuren dat je slachtoffer wordt van een reorganisatie door je werkgever. En reorganiseren betekent altijd banenverlies. Als je al mag blijven, krijg je misschien een demotie-aanbod. Waarom demotie en hoe werkt dit?

Wat is een demotie-aanbod?

Demotie is een plaatsvervangend middel voor ontslag: je mag blijven maar in een lagere functie met alle gevolgen vandien!

Waarom krijg je een demotie-aanbod?

Daar zijn velerlei redenen voor:

 1. Ben je een ‘oudere’ werknemer dan heb je een hoop vakkennis. Het is natuurlijk jammer als die verloren gaat. De werkgever wil je dan niet kwijtspelen maar als ‘oudje’ ben je natuurlijk wel een duurdere arbeidskracht dan de dertiger die tegenover je zit.
 2. Een 50-er ontslaan, is veel duurder dan een jonkie. Uit financieel oogpunt gezien, is het dus goedkoper om de dertiger te ontslaan en de zitten blijvende vijftiger een lagere functie aan te bieden en bedrijfskennis in huis te houden.
 3. Heb je ‘een baas met medelijden’ (als dit argument nog meespeelt want het bedrijf zit immers in financiële problemen!) dan weet die ook dat je als ‘oudere werknemer’ nog moeilijk een nieuwe job gaat vinden. Dat besef je zelf ook: vanaf 40+ is het moeilijk de dag van vandaag. Dus… is demotie een overweging waard…
 4. Demotie weigeren heeft ook een slim vervolg voor je ontslagvergoeding, althans voor de baas: de rechter kan oordelen dat je een ‘passende, alternatieve job’ hebt geweigerd. Dat is een plus voor de werkgever: hij heeft moeite gedaan om je aan de slag te houden maar als werknemer ben je daar niet op in gegaan: minpunt voor de werknemer dus. Gevolg: minder ontslagvergoeding.

Het knelpunt: wat is een 'passende' job?

Je raadt het al: wat heet passend? Het probleem is dat er wettelijk niet zwart of wit iets bepaald is. Je bent dus afhankelijk van het standpunt van de rechter. De gedachtegang hierbij is: wat kàn er redelijkerwijs verwacht worden van zowel werkgever als werknemer? Dit om te voorkomen dat de werkgever een aanbod doet waarvan hij bij voorbaat weet dat de werknemer dit nooit gaat aanvaarden en anderzijds: de werknemer moet zelf ook openstaan en zich redelijk opstellen voor het aanbod.

Wat wordt aanvaard als ‘redelijk’ en ‘passend’?

Af en toe is het wel de wenkbrauwen fronsen:

 • een vermindering met 1 à 2 loonschalen: dit noemt men dan ‘financiële demotie’,
 • een daling van functie maar met behoud van loon: dit is een functionele demotie,
 • een vermindering van salaris maar met een afbouwregeling; dit kan betekenen dat je bijvoorbeeld gedurende een aantal vooraf bepaalde maanden een soort toeslag krijgt van de baas bovenop je nieuwe, lagere loon;
 • een vermindering van salaris en verlies van alle dienstjaren (anciënniteit);
 • flexibele werktijden zonder ploegentoeslag,
 • 38 uur werken in 4 dagen zonder toeslag voor overuren enz…

Enkele tips…

 • Zorg eerst en vooral dat je alles goed op papier hebt: de nieuwe arbeidsvoorwaarden, werkuren, nieuwe functie-omschrijving, loon, verlofdagen enz…
 • Ga daarna met je papierwinkel naar een jurist en laat hem je geval eens bekijken vooraleer een beslissing te nemen; aanvaard niet al te snel het demotie-aanbod want dan laat je misschien kansen liggen waarover hier en daar nog iets te onderhandelen viel.
 • Het omgekeerde geldt ook: wijs het demotie-aanbod ook niet meteen af want dit kan serieuze gevolgen hebben voor je latere ontslagvergoeding.
 • Demotie is niet het einde van de wereld, het heeft ook zo zijn voordelen, zeker als je 45 à 50+ bent:
 • je hebt nog werk,
 • in een vertrouwde omgeving,
 •  in een misschien wel minder stresserende functie omdat je enkele treden lager in de organisatie zit,
 • solliciteren is ook niet het aangenaamste tijdverdrijf,
 •  je moet niet vanaf nul beginnen,
 •  je zult dingen beter kunnen relativeren om ‘het altijd al zo is geweest’ in het bedrijf,
 • je nieuwe job kan ook een nieuwe uitdaging vormen!