Wat is het verschil tussen een dienstencheque en een PWA-cheque

Huishoudhulp met dienstencheque of PWA cheque

Om de zoals men dat noemt laaggeschoolden toch werk te bezorgen, werden de dienstencheques in het leven geroepen. Daar zijn twee soorten van: de dienstencheques en PWA-cheques. Bedoeling: huishoudelijke hulp voor die dat wenst. Mooie oplossing maar wat is nu eigenlijk het verschil tussen de dienstencheque en de PWA-cheque?
 
 

Verschil beide cheques

► Als je hulp in het huishouden wenst, is het toch wel van belang te weten wat je met de ene cheque nu wel of niet kan verwachten. De keuze is eigenlijk eenvoudig: de dienstencheque kan enkel worden gebruikt voor huishoudelijke hulp. De PWA-cheque daarentegen kan ook worden gebruikt voor andere dan huishoudelijke taken zoals bijvoorbeeld tuinonderhoud of administratieve hulp. De conclusie is dus: je hebt meer mogelijkheden als aanvrager met een PWA-cheque dus kies daar maar voor!

► Nog een belangrijk verschil: dienstencheques zijn er alleen maar voor natuurlijke personen. De niet natuurlijke personen zoals gemeentebesturen, OCMW’s, vzw’s en ondernemingen uit de land- en tuinbouwsector moeten het dus stellen met PWA-cheques.

► En dan is er nog de prijs van een dergelijke cheque: een dienstencheque heeft altijd een vaste waarde (in 2010: € 7,50/cheque). Het bedrag op een PWA-cheque is variabel (2010: tussen €5,95 en 7,45/cheque). Dit bedrag is afhankelijk van het type werk, het PWA en de gebruiker.

► En ook dit nog: een dienstencheque is altijd op naam! Een PWA-cheque kan zowel naamloos als op naam worden uitgegeven.

► En tenslotte is er nog het belastingvoordeel! De belastingvermindering voor dienstencheques is 30%. Bij PWA-cheques op naam ligt dat tussen de 30 en 40%. Welk fiscaal voordeel geniet ik voor een dienstencheque? U bent alleenstaande of (feitelijk) samenwonende waarvoor een afzonderlijke aanslag wordt gevestigd.

Hoe de belastingvermindering invullen?

Dit is natuurlijk wel belangrijk voor de koper (gebruiker) van de cheques! Als alles goed gaat, ontvang je in april, en in elk geval voordat je belastingbrief ingediend moet zijn, een fiscaal attest (formulier 281.81) en dat voeg je als bijlage bij je belastingaangifte. Het totaalbedrag dat op die fiche is vermeld, vul je in bij de code 1364 of 2364 (afhankelijk van je huishoudelijke situatie) in. Opgelet: voor de PWA-cheques zijn de codes 1365 en 2365.

Conclusie

Qua werkgelegenheid voor laaggeschoolden zijn deze beide soorten cheques een prima oplossing. Zij hebben werk en de werkenden hebben huishoudelijke hulp. Helaas is er ook massaal misbruik gemaakt van deze cheques. Zo zijn bedrijven er massaal gebruik van gaan maken en dat was niet de bedoeling. Het doel was om particulieren en niet-bedrijven een handje te helpen. Bedrijven zouden een vaste poetsdame of tuinman (bijvoorbeeld) in dienst horen te nemen of deze dienst uit te besteden maar dan valt het belastingvoordeel natuurlijk weg en hebben ze iemand in vaste dienst met alle gevolgen van dien (bvb. ontslagprocedure, sociale lasten enz…). Van een personeelslid van de PWA-dienst vernam ik dat deze dienst op termijn opgaat in het principe van Dienstencheques: diegenen die nu een PWA-er hebben, mogen die houden maar hun aanbiedersbestand wordt niet uitgebreid. Zij gaan nieuwe aanvragen dus automatisch doorverwijzen naar PWA-organisaties.