Zonne-energie dank zij asfalt

Zonne energie dank zij onze wegen

Het wegdek voorzien van zonnecellen. De toepasselijke naam voor dit project is SolaRoad. Het is een Nederlands project dat het opwekken van duurzame energie, in dit geval zonne-energie, koppelt aan de kilometers wegen die er toch al zijn. Alleen moeten er dan nog zonnecollectoren in de wegen worden voorzien.

 
 

Proefdraaien met stroom uit zonnestralen

  • Ten vroegste in de zomer van 2012 is de start voorzien. Eerste proefstuk zal een fietspad zijn in Krommenie (Noord-Holland). Het fietspad met een lengte van ongeveer 100 meter wordt gebouwd uit prefab betonnen elementen van 1,5 bij 2,5 meter. Det toplaag is vervaardigd uit doorzichtig, gehard glas van ongeveer 1 cm dik. In deze glaslaag liggen kristallijn silicium zonnecellen onder een optische laag.
  • Op termijn (vanaf 2015) is het de bedoeling om met de verkregen zonne-energie stroom te maken die dan weer wordt gebruikt voor de diverse installaties langs onze wegen. Denk hierbij aan verkeerslichten, wegverlichting, eventueel wegverwarming (nog zo'n toekomstige ontwikkeling) en als er dan nog stroom over is, de bewoners. De potentie om op deze manier elektriciteit op te wekken wordt geschat op 50 kWh per vierkante meter per jaar. Ter info: het verbruik van een 'gemiddeld' huishouden per jaar is ongeveer 3.500 kWh. En er is ongeveer 135.000 kilometer wegoppervlak ter beschikking…

Samenwerkende partijen

Om tot deze innovatie te komen wordt samengewerkt door kennis, kunde en geld, komende van 4 partijen: TNO, Provincie Noord-Holland (PNH), Ooms (Avenhorn Groep) en Imtech.

  1. TNO: is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie, deels gefinancierd door de overheid, deels zorgen ze voor eigen inkomsten. Zo doen ze (tegen betaling) research voor bedrijven, organisaties en overheid maar voert zelf ook studies uit. Zij werken nauw samen met het bedrijfsleven op het gebied van innovatie. De vestigingen van TNO zijn over heel Nederland verspreid: Apeldoorn, Delft, Den Haag, Den Helder, Eindhoven, Enschede, Groningen, Hoofddorp, Leiden, Rijswijk, Soesterberg, Utrecht en Zeist. In het buitenland: Brussel, Tokyo, Toronto en Yokohama.
  2. Ooms:
    Buizen.JPG
    heeft al een systeem ontwikkeld dat energie uit asfalt genereert (zijn Road Energy Systems®). Ook dit systeem bestaat uit zonnecollectoren onder het asfalt. De verkregen energie wordt echter niet omgezet in elektrische energie maar in (thermische) warmte. Via warmtepompen kan de bebouwde omgeving er gebruik van maken. Ook de winter biedt mogelijkheden voor dit RES-systeem: koude uit het asfalt kan worden gebruikt om gebrouwen te koelen. Deze combinatie wordt in vaktermen 'warmte-koude/opslag' genoemd. Tenslotte nog een niet onbelangrijk voordeel: milieuvriendelijke sneeuw- en gladheidbestrijding (zonder zout of pekel!).
  3. Imtech: is één van de sterkst groeiende, technische dienstverleners in Europa. Misschien heb je deze slogan ooit wel ergens gelezen? Imtech is E + ICT + W. Deze optelsom staat voor Elektrotechniek, ICT en werktuigbouw. Sinds 2001 beursgenoteerd. Vandaag actief in 25 landen. Imtech heeft inmiddels ook naam en faam opgebouwd in de maritieme wereld met een wereldwijd netwerk langs alle belangrijke scheepvaartroutes.

Technische eisen

Het spreekt vanzelf dat er minimaal dezelfde eisen worden gesteld aan een 'SolaRoad' als aan de reeds bestaande wegen en fietspaden. Voorwaarden zoals slijtvastheid, stroefheid, veiligheid, comfort, onderhoud enz…. Het succes van 'wegen met zonnepanelen' zoals dit project ergens (te) eenvoudig werd genoemd, is dus afhankelijk van tal van factoren zoals materiaalkeuze, distributiesystemen en financiële haalbaarheid.

Bron: Persbericht TNO januari 2011.

Nog een primeur voor asfalt

 

Pijplijnen ingebouwd in wegen. Deze pijpen zijn gevuld met een antivries vloeistof. De vloeistof wordt verwarmd door middel van opgeslagen zonne-energie. Op die manier kunnen wegen in de winter sneeuwvrij worden gehouden. De overtollige energie kan ook nog eens worden gebruikt voor de stroomvoorziening van de omliggende huizen.

Links

Website Ooms: Energie uit asfalt