Wie is new B bank

Hoe anders is de New B bank

geld en new B bank leerwikiWe hebben een nieuwe bank. Althans ze is in wording. Een bank begin je immers niet zo. Daar komt heel wat bij kijken. De timing van de geboorte is ook niet vanzelfsprekend. Wie begint er nu een bank in volle crisistijd? Wie gelooft nog in een bank met een anders dan andere banken aanpak in een tijd dat iedereen de banken wel kan schieten? New B ziet het helemaal zitten. Daarom deze introductie. 

New B bank en het concept

Stap voor stap volgt hier de introductie van deze nieuwe bank. De kernwaarden: transparantie, ethisch bankieren met weinig risico.

New B nieuwe bank belgie leerwikiHet logo

Op een zwarte ondergrond vormen de witte hoofdletters het woord NEW. Daarna gevolgd door een B in combinatie met een blauw uitroepteken. Met een beetje fantasie kun je er ook het getal 13 in zien, misschien verwijzend naar het jaar van oprichting?

De slogan

Die is kort en duidelijk: EEN ANDERE BANK IS MOGELIJK.

Het concept

Bij de start is de informatie duidelijk: New B zal niet de hoogste rente aanbieden. Ook niet de goedkoopste kredieten. Maar ze belooft wel veiligheid en eenvoud. Er wordt niet geïnvesteerd in milieuvervuilende industrie. Ook bedrijven die het niet te nauw nemen met de verloning van hun arbeiders kunnen het vergeten. Lenen gaan ze doen aan lokale ondernemers. Projecten met een sociale meerwaarde kunnen ook rekenen op New B.

New B zal nooit speculeren. Ze beloven ook om nooit naar de beurs te gaan.

En dan nog dit opmerkelijke citaat: 'Er zal geen plaats zijn voor bonussen, parachutes of luxepaleizen'.

Organisatie

New B wil een coöperatieve bank zijn. Iedereen die dat wil, kan een aandeel kopen. Dat kost 20 euro. Je bent dan automatisch aandeelhouder van de nieuwe bank. Een ander woord voor je deelname is dat je coöperant wordt. Dit houdt ook in dat je medezeggingschap krijgt in het beleid van de bank.

Dit initiatief krijgt de support van maar liefst 61 Belgische organisaties. Om enkele bekende namen te noemen: Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu, Oxfam, LBC-NVK, ABVV, Gezinsbond, 11.11.11, Vredeseilanden en nog veel meer ngo's. Ook het vermelden waard: een groep ex-bankiers. Die zijn nodig om een licentie voor een nieuwe bank van de Nationale Bank (België) te krijgen.

Woordvoerder

New B nieuwe bank Marc Bontemps leerwikiMarc Bontemps treedt naar buiten als het trekpaard van New B. Hij is de coördinator en is tevens vice voorzitter van de Raad van Bestuur. Om een nieuwe bank te mogen oprichten, moet er minstens 6,2 miljoen euro ingezameld worden. Er is dus veel werk aan de winkel. Vandaar de infosessies (zie verder in dit artikel). 

Producten

Die verschillen niet van andere banken: bankkaarten, beleggingen, spaarrekeningen en hypothecaire leningen. Ze maken zich sterk dat ze geen producten gaan aanbieden die de klant niet begrijpt. Met name worden hier beleggingsproducten genoemd. Een leescomité zal verantwoordelijk zijn voor de duidelijke taal zodat 'de gemiddelde' klant de boel begrijpt.

De aandeelhouders krijgen direct inspraak in de beleggingen. Critici vragen zich af hoe New B dit wil gaan organiseren in de toekomst.

Ook is reeds bepaald dat het maximum dividend van de aandelen 6% zal zijn.

Infosessies door het hele land

Het evangelie rond deze nieuwe bank zal worden verkondigd doorheen heel Vlaanderen door middel van 100 infosessies. De start vond plaats in Antwerpen op 26 maart. De informatie-avonden duren tot eind juni.

Wait and See

new bank 2 leerwikiNew B belooft veel. De toekomst zal moeten uitwijzen of ze dit allemaal waar kunnen gaan maken. Voorlopig is dit initiatief een succes. Na 2 dagen waren er al 10.000 coöperanten. Dit aantal is minimaal nodig om te kunnen opstarten (startkapitaal?). Aanvankelijk was de streefdatum om dit aantal te bereiken 100 dagen. Van een succes gesproken! Op 6 juli is het aan de aandeelhouders om te beslissen of de oprichting een definitieve vorm krijgt. Dat wordt een eerste belangrijke mijlpaal voor New B!

Trouwens: een banklicentie krijg je niet zo maar. Dat is de reden dat deze nieuwe duurzame bank ten vroegste midden 2014 opgestart kan worden.

Reacties (1)

Reageer
Johan44 reageerde 10 jaar geleden
26 Aug 11:15
Zeer informatief, had er zelf nog nooit van gehoord.....