Wat wil je weten over de citotoets

Inleiding

Begin februari, om precies te zijn op 11, 12 en 13 februari 2014 komt de Cito-toets er weer aan. Wat is de Citotoets? Wat voor soort vragen worden er bij de Citotoets gesteld? Wat betekent de eindscore die je krijgt na de Citotoets. In dit artikel lees je de antwoorden op al deze vragen rondom de Citotoets.

Wat is de Citotoets

Alle kinderen doorlopen in Nederland eerst de basisschool alvorens zij naar het voortgezet onderwijs gaan. Dit voortgezet onderwijs kan de vmbo, de havo of het vwo zijn. Om te bekijken naar welk soort onderwijs uw kind het beste kan gaan wordt er aan het einde van de basisschool, dat wil zeggen in groep 8, een zogenaamde eindtoets basisonderwijs gemaakt. Deze eindtoets basisonderwijs wordt ook wel de citotoets genoemd. Deze citotoets wordt gemaakt door een instantie die niets te maken heeft met uw basisschool en daardoor dus onafhankelijk is. Wat de Citotoets eigenlijk doet is testen wat uw kind tijdens zijn basisschooljaren heeft geleerd.

Welke vragen worden er bij de Citotoets gesteld

De Citotoets is verdeeld in 3 delen. Dit zijn de onderdelen taal, rekenen en studievaardigheden. Er zijn ook scholen die meedoen aan het onderdeel wereldoriëntatie, maar dit onderdeel wereldoriëntatie is niet verplicht en telt daarom ook niet mee voor de uiteindelijke eindscore. Alle vragen die worden gesteld bij de Citotoets zijn meerkeuzevragen. De citotoets is onderverdeeld als volgt:

 • taal: 100 vragen
 • rekenen: 60 vragen
 • studievaardigheden: 40 vragen

Het onderdeel taal bevat ondermeer: tekstbegrip, woordenschat, spelling. Het onderdeel rekenen bevat ondermeer: procenten, breuken, hoofdrekenen, geld, tijd, maten en gewichten. Het onderdeel studievaardigheden betreft: kaartlezen, het gebruik van informatiebronnen zoals een telefoonboek of woordenboek, het lezen van tabellen en grafieken.

De onderdelen taal, rekenen en studievaardigheden bedragen in totaal 200 vragen. Het niet verplichte onderdeel wereldoriëntatie bedraagt 90 vragen. Dit laatste onderdeel telt niet mee voor de einduitslag van de citoscore.

Schoolkeuze na eindscore citotoets

Uiteindelijk ontvang je dan de uitslag van de citotoets. Onderstaand tref je aan met welke score van de citotoets je naar welke school het beste toe kunt gaan. De uitslag van de citotoets wordt zodanig omgerekend dat er een getal uitkomt tussen de 501 en de 550. Dit komt op het volgende neer:

 • score 501-522: vmbo: basisberoepsgerichte leerweg
 • score 522-527: vmbo: basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
 • score 524-528: vmbo: kaderberoepsgerichte leerweg
 • score 528-532: vmbo: kaderberoepsgerichte leerweg en gemengd/theoretische leerweg
 • score 530-535: vmbo: gemengd/theoretische leerweg
 • score 533-538: vmbo: gemengd/theoretische leerweg en havo
 • score 536-541: vmbo: gemengd/theoretische leerweg en havo/vwo
 • score 540-544: havo/vwo
 • score 545-550: vwo

Nu is het wel zo dat niet alle scholen deze richtlijnen strikt hanteren. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een voortgezet onderwijsschool met vwo waar je al met een score van 543 terecht kunt. Het is dus zaak om bij de school van uw keuze navraag te doen welke minimumeisen zij hanteren.

Niet alleen score citotoets

Nu is het natuurlijk zo dat niet alleen de einduitslag van de citoscore bepaalt naar welke school in het voortgezet onderwijs je naar toegaat. Van belang is ook de mening van de meester of juf van de school waar je op gezeten hebt. De juf of meester van de klassen die jij gevolgd hebt zullen ook een schooladvies aan je meegeven. Daar wordt gekeken naar hoe je gewerkt hebt de afgelopen jaren, de rapporten die je in die jaren gehad hebt en bijvoorbeeld ook naar de motivatie en je werkhouding. Al deze elementen samen geven dan uiteindelijk een schooladvies.

Vragen rondom datum citotoets

Er zijn veel mensen die het zonde vinden dat het afnemen van de citotoets al plaatsvindt in februari van het desbetreffende schooljaar. Er zijn daarna namelijk nog genoeg maanden om ook nog iets te leren. Deze mensen willen de citotoets verplaatst hebben naar bijvoorbeeld april, zodat de leerlingen nog drie maanden extra onderwijs kunnen krijgen voordat zij de citotoets gaan maken. Het probleem is echter dat na het verkrijgen van de eindscore van de cito men zich voor half maart moet inschrijven bij het voortgezet onderwijs. Zo hebben de scholen in het voortgezet onderwijs nog genoeg tijd om een en ander administratief te verwerken voordat het schooljaar ten einde is. In 2010 heeft er een pilot plaatsgevonden waarbij in een regio in Nederland de citotoets op een later tijdstip in het voorjaar werd gemaakt. Dit is gedaan om te bekijken of de citotoets daadwerkelijk door alle scholen later kan worden gemaakt. Het heeft wat jaren gekost maar het gaat er nu eindelijk van komen. In het jaar 2015 wordt de Citotoets afgenomen in een later stadium in het voorjaar, namelijk in april. Tevens is het zo dat vanaf 2015 alle scholen een verplichte eindtoets moeten afnemen.

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden