Welke basisschool past bij jouw kind

Inleiding

Je kind is 4 jaar geworden en gaat voor het eerst naar school. Maar naar welke school? Kies je voor een school die dicht bij je huis ligt? Kies je een school op basis van een bepaalde geloofsovertuiging? Je wilt natuurlijk een school die past bij jouw kind en waar jouw kind zich goed voelt, maar welke school is dat?

School zonder godsdienstovertuiging

In Nederland zijn er veel scholen zonder godsdienstovertuiging. Deze scholen worden openbare scholen genoemd. Dat wil dus zeggen dat alle kinderen ongeacht welke godsdienst ze hebben hier naar school kunnen.

Scholen met een godsdienstovertuiging

Daarnaast heb je nog scholen die wel een bepaalde godsdienst hebben. Voorbeelden daarvan zijn de katholieke, christelijke, protestante en islamitische scholen.

Tegenwoordig zijn er veel verschillende typen onderwijs. Onderstaand tref je een opsomming aan van de momenteel bestaande typen onderwijs voor de basisschool.

Daltononderwijs

De grondlegger van deze vorm van onderwijs is de Amerikaanse pedagoge Helen Parkhurst. Bij dit soort onderwijs wordt gewerkt met een weektaak. Op deze weektaak staan een aantal taken dat in een week gedaan moeten worden. De kinderen kunnen zelf bepalen op welke dag ze een bepaalde taak uitvoeren en met wie. Dit gebeurt dan tijdens de zogenoemde Dalton-tijd. Gedurende de leerjaren worden de taken langzaamaan opgevoerd. Kenmerken van Daltononderwijs zijn zelfstandigheid, een bepaalde mate van vrijheid en samenwerken. In Nederland zijn ongeveer 250 basisscholen die deze methode hanteren.

Montesorri-onderwijs

De grondlegger van deze vorm van onderwijs is Maria Montesorri. Hierbij wordt uitgegaan van het feit dat een kind allemaal ontwikkelingsfasen doorloopt en dus ook steeds een andere belangstelling heeft. Bij elke fase hoort dan ook ander materiaal waarmee het kind aan de slag gaat. Ook bij dit type onderwijs kiezen kinderen wat ze gaan doen en zij doen dat zo lang als ze willen. Bij dit soort onderwijs zitten 3 leeftijdsgroepen door elkaar. Er zijn ongeveer 160 basisscholen die deze methode hanteren.

Jenaplanonderwijs

De grondlegger van deze vorm van onderwijs is Peter Petersen. Bij dit type onderwijs zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in een zogenoemde stamgroep. Er wordt uitgegaan van de behoefte van het kind en dit type onderwijs wordt gezien als voortzetting van de opvoeding. De samenwerking tussen ouders en de school is dan ook noodzakelijk. Kenmerken van dit type onderwijs zijn gesprek, spel, werk en viering. De kinderen moeten zoveel mogelijk afwikkelend bezig zijn. In Nederland zijn ongeveer 200 basisscholen die deze methode hanteren.

Freinetonderwijs

De grondlegger van deze vorm van onderwijs is Célestin Freinet. Uitgangspunt bij dit type onderwijs is dat kinderen leren van hun eigen ervaringen in plaats van de verplichte leerstof. Kinderen worden geleerd zichzelf te uiten en dit wordt bijvoorbeeld geoefend door middel van een kringgesprek. De stelling is dat kinderen moeten worden opgevoed tot kritische volwassenen en daar kan niet vroeg genoeg mee begonnen worden. De organisatie van de klas komt in overleg met het kind tot stand In Nederland zijn ongeveer 15 Freinetscholen.

Vrije school

De grondlegger van deze vorm van onderwijs is de Duitser Rudolf Steiner. Dit type onderwijs is gebaseerd op de totale ontwikkeling van het kind en dat staat dan ook centraal. Er wordt uitgegaan van lichaam, ziel en geest. Naast de vakken schrijven en rekenen wordt er bij dit onderwijs ook schilderen, timmeren etc. geleerd. Op de vrije school wordt niet veel uit boeken gewerkt maar grotendeels aan de hand van beelden, liederen en verhalen. In Nederland zijn ongeveer 86 vestigingen waaronder ook voortgezet onderwijs.

Leonardoschool

Dit is een school voor hoogbegaafde kinderen. Op deze school zitten kinderen die intellectueel vooruitlopen op hun leeftijdsgenoten maar emotioneel gezien wel met hun eigen leeftijdsgenootjes moeten kunnen omgaan. Op deze school kunnen zij zich ontwikkelingen in hun eigen tempo. Op dit moment is er één school en die is gevestigd in Venlo.

Lederonderwijs

Deze vorm van onderwijs is in opkomst. Een kind wordt de vaardigheden geleerd die zij nodig heeft om zich later te kunnen redden. Er is een grote mate van vrijheid. Uitgangspunt is namelijk dat kinderen zelf de verantwoordelijkheid kunnen nemen en dat zij prima in staat zijn zelf aan te geven waartoe zij in staat zijn. Bij dit type onderwijs wordt uitgegaan van 3 dingen, namelijk God, natuur en de mensheid. Kenmerken zijn samenwerken, kritisch denken en normbesef.

Bovenstaand is een opsomming van de verschillende soorten onderwijs. Het is en blijft een moeilijke keuze. Bij de basisscholen kun je informatie opvragen en het is ook altijd handig om gebruik te maken van de open dagen die er zijn om alvast wat sfeer te proeven.


Reacties (1)

Reageer
Karin reageerde 12 jaar geleden
06 Mar 17:50
Een extra hulpmiddel om een school bij jou in de buurt te vinden: www.welkeschool.nl Hier lees je de ervaringen die andere ouders hebben met de school van hun kind of van studenten. Je kunt zoeken op bv onderwijssector en/of geloofsovertuiging. Het is een nieuwe site: dus ouders en studenten van Nederland deel jouw ervaringen zodat anderen een extra hulpmiddel hebben om een goede schoolkeus te maken!