Pedagogische Wetenschappen studeren: maar aan welke universiteit?

Inleiding

De studie Pedagogische Wetenschappen is een studie op universitair niveau. Maar wat houdt deze studie nou eigenlijk precies in? Welke vakken worden er gegeven, waar kun je deze studie worden en wat kun je er later mee worden?

Inhoud van de studie

Als je Pedagogische Wetenschappen gaat studeren, zul je je voornamelijk bezighouden met twee verschijnselen, namelijk opvoeding en onderwijs. Je moet geïnteresseerd zijn in kinderen en hun handelen. Met je kennis over deze onderwerpen kun je helpen om problemen in de opvoeding en in het onderwijs op te lossen.

Vakken die je aan de meeste universiteiten zult krijgen zijn:

  • Inleiding in de Pedagogische Wetenschappen

Bij dit vak leer je vaak de geschiedenis van de pedagogiek en theorieën die door anderen gemaakt zijn.

  • Ontwikkelingspsychologie

In dit vak maak je kennis met de ontwikkeling van baby tot peuter, tot kleuter, en zo verder tot volwassene. Je leert hierbij over het brein en de emotionele ontwikkelingen.

  • Academische Vaardigheden

Dit zijn vaardigheden die tijdens je hele studie en loopbaan goed van pas zullen komen, zoals onderzoeksvaardigheden. Hierbij leer je om statistische gegevens de bestuderen en analyseren. Verder leer je onder andere gesprekstechnieken, zodat je in je latere beroep goed weet hoe je moet communiceren met kinderen en volwassenen.

  • Filosofie

Op de meeste universiteiten volg je ook een vak als filosofie, dit gaat vooral over ethiek. Je leert hiet hoe je je verantwoord kunt gedragen als onderzoeker en als pedagoog.

  • Praktijkoriëntatie

Bij de meeste universiteiten is er ook ruimte voor een (verplichte) praktijkoriëntatie, dit is een stage bij een instelling als Jeugdzorg, Kinderbescherming, of bijvoorbeeld bij een school voor moeilijk lerende kinderen.

Waar kun je deze studie volgen?

Pedagogische Wetenschappen is een populaire studie en is dan ook in meerdere steden te volgen, ook kan per stad de inhoud van het programma verschillend zijn. Daarom zal ik per stad het programma toelichten:

Vrije Universiteit Amsterdam

De Vrije Universiteit heeft ieder jaar ongeveer 180 eerstejaars studenten Pedagogische Wetenschappen. De opleiding is opgezet om studenten te leren om op een wetenschappelijke manier informatie te verzamelen. Het leren van onderzoeksvaardigheden is dan ook erg belangrijk. Ook leren de studenten hoe ze zelf behandelingsmethoden of theorieën kunnen verbeteren. 

Je eerste jaar bestaat uit een oriëntatie op de pedagogiek, je leert wat de verschillende richtingen zijn, zoals Gezinspedagogiek, Orthopedagogiek en Onderwijspedagogiek. In je tweede jaar verdiep je je in één van deze thema's. Daarnaast leer je hoe je interviews moet afnemen en gesprekken moet voeren met kinderen.

Universiteit van Amsterdam

De universiteit van Amsterdam heeft ieder jaar ongeveer 110 eerstejaars studenten Pedagogische Wetenschappen en is daarmee wat kleinschaliger dan de andere universiteiten. De opleiding is Amsterdam is erg breed een veelzijdig. Studenten maken kennis met 'normale' en 'belemmerde' opvoedsituaties en leren meer over het gedrag van kinderen.

Rijksuniversiteit Groningen

De rijksuniversiteit Groningen heeft ieder jaar ongeveer 250 eerstejaars studenten Pedagogische Wetenschappen. De eerste anderhalf jaar van je studie zullen bestaan uit inleidende vakken, zoals sociologie, psychologie, filosofie. Ook krijg je veel vakken die je leren hoe je een onderzoek op moet zetten, zoals methoden en technieken en statistiek. Halverwege het tweede studiejaar kies je een richting: algemeen pedagogische wetenschappen of orthopedagogiek. Binnen deze twee richtingen is het vervolgens weer mogelijk om verder te specialiseren.

Universiteit Leiden

De universiteit Leiden  heeft ieder jaar ongeveer 240 eerstejaars studenten Pedagogische Wetenschappen. Studenten hebben tijdens hun studie de mogelijkheid om naar het buitenland te gaan met een uitwisselingsprogramma. Er zijn in Leiden vier specialisaties waar studenten uit kunnen kiezen: Gezinspedagogiek, Orthopedagogiek, Leerproblemen en Onderwijskunde (leren op school). 

Bijzonder aan de opleiding Pedagogische Wetenschappen bij de Universiteit Leiden is dat veel onderzoekers onderzoek doen naar adoptie en pleegzorg. Als je hier in geïnteresseerd bent, ben je bij de Universiteit Leiden dus aan het goede adres! Daarnaast wordt ook veel onderzoek gedaan naar hoe kinderen leren en leren lezen.

Radboud Universiteit Nijmegen

De universiteit van Nijmegen heeft ieder jaar ongeveer 240 eerstejaars studenten Pedagogische Wetenschappen. Van deze studenten gaat ongeveer 5% tijdens hun studie naar het buitenland. Het accent van de opleiding ligt in Nijmegen bij de onderzoeksvaardigheden, vanaf het tweede jaar brengen studenten hun kennis ook in de praktijk bij kinderen en gezinnen.

De Universiteit van Nijmegen schenkt ten opzichte van de andere universiteiten veel aandacht aan vaardigheden.  Daarnaast is de praktijkuitvoering in het tweede jaar ook alleen in Nijmegen te vinden. Voor studenten die zich willen verdiepen in wetenschappelijk onderzoek is er ook een mogelijkheid om na de bacheloropleiding te kiezen voor een researchmaster: Behavioural Science.

Erasmus Universiteit Rotterdam

De Erasmus Universiteit Rotterdam had in het studiejaar 2011-2012 ongeveer 90 eerstejaars studenten Pedagogische Wetenschappen. Omdat de opleiding nog nieuw is in Rotterdam, is niet te zeggen of dit elk jaar zo is. Het onderwijs in Rotterdam kent twee specialisaties: (Ortho)pedagogiek en Onderwijswetenschappen.

Uniek aan de opleiding in Rotterdam is de probleemgestuurde aanpak. In groepjes van ongeveer 10 studenten bestudeer je pedagogische problemen en je bestudeert informatie in tijdschriften en wetenschappelijke boeken. Daarnaast kun je gebruik maken van een elektronische leeromgeving, Eduweb, die ondersteuning geeft bij het leren, met onder anderen video's, animaties en toegang to sociale media.

 Universiteit Utrecht

De universiteit Utrecht heeft ieder jaar ongeveer 410 eerstejaars studenten Pedagogische Wetenschappen en is daarmee dus groter dan de andere universiteiten. In het eerste jaars volg je vooral inleidende, theoretische vakken. In je tweede jaar leer je meer over problemen bij de opvoeding of bij het leren. Vervolgens kies je een richting: Orthopedagogiek of Maatschappelijke opvoedingsvraagstukken.

De universiteit Utrecht staat bekent om een combinatie van brede oriëntatie en grote keuzeruimte. Academische Vaardigheden worden in alle cursussen geoefend, door middel van groepsopdrachten, mondelinge en schriftelijke presentaties of een wetenschappelijk debat.

Toelating

Iedereen met een recent VWO diploma kan worden toegelaten bij de opleiding Pedagogische Wetenschappen, er zijn geen aanvullende eisen. Ook wanneer je een HBO Propedeuse hebt kunt je toegelaten worden.

Wat wordt er in je eerste jaar verwacht?

Alle universiteiten werken met een Bindend Studie Advies, dit houdt in dat er een minimaal aantal studiepunten is dat in het eerste jaar gehaald moet worden. In totaal is het per jaar mogelijk om 60 punten te halen. Hieronder een overzicht per universiteit:

Vrije Universiteit Amsterdam: 42 studiepunten

Universiteit Amsterdam: 42 studiepunten

Rijksuniversiteit Groningen: 45 studiepunten

Universiteit Leiden: 40 studiepunten

Radboud Universiteit Nijmegen: 40 studiepunten

Eramus Universiteit Rotterdam: 60 studiepunten

Universiteit Utrecht: 45 studiepunten

Toekomst

Maar wat als je klaar bent met de studie Pedagogische Wetenschappen? Wat zijn dan precies de mogelijkheden? Voorbeelden van beroepen die je hierna kunt uitoefenen zijn:

  • Beleidsmederwerker bij de Raad voor Jeugdbeleid

  • Decaan op een middelbare school

  • Opleidingskundige in het bedrijfsleven

  • Gedragskundige op een consultatiebureau

Kortom, er zijn genoeg mogelijkheden na de studie!