De opbouw van een wetenschappelijk verslag

Inhoudsopgave

 • Title page
 • Summary
 • Samenvatting (summary in Dutch)
 • Preface
 • Acknowledgements
 • Contents
 • List of Tables
 • List of Figures
 • List of Abbreviations
 1. Introduction
 2. Background information
 3. Materials & methods
 4. Results
 5. Discussion
 6. Conclusions & recommendations
 • References
 • Appendices

Wanneer schrijf je een wetenschappelijk verslag

De grootste voorbeelden van momenten waarop je een wetenschappelijk verslag schrijft zijn je Bachelorscriptie, stageverslag en afstudeerscriptie. Op moment van schrijven ben ik zelf halverwege mijn afstuderen en ben ik dus misschien wel bezig met mijn allerlaatste wetenschappelijke verslag: mijn afstudeerverslag. Dat hangt echter nog af van waar ik straks kom te werken. Naast het schrijven van mijn stage- en bachelorverslag heb ik ook voor enkele projectvakken de opbouw aangehouden die ik hier uitleg. Hoewel er meningverschillen zijn over de volgorde van bijvoorbeeld het voorwoord, de samenvatting en het dankwoord, heeft de structuur die ik hier toelicht mijn persoonlijke voorkeur.

Title page

Let erop dat je de volgende zaken ergens op de titelpagina van je verslag laat terugkomen: datum, titel verslag, eigen naam + eventueel titel en/of studentnummer, namen commissie/begeleiders, naam organisatie en de titel van je opleiding.

Summary

Probeer de samenvatting niet groter te maken dan 2-3 pagina's. Zorg dat je samenvatting de aanleiding voor het onderzoek, de probleemstelling, methoden, resultaten, conclusies en aanbevelingen bevat. Indien je verslag in het Engels is geschreven, maar je wel Nederlandse lezers hebt, is het netjes om ook een samenvatting in het Nederlands toe te voegen.

Preface

Hierin behandel je kort de geschiedenis van het onderzoek en het kader waarin dit onderzoek geplaatst kan worden. Verder schrijf je een persoonlijk stukje, bijvoorbeeld over hoe je dit onderzoek hebt ervaren. Je kan er voor kiezen om ook je dankwoord hierin op te nemen.

Acknowledgements

In het dankwoord behandel je iedereen die je wil bedanken voor bijdrage aan je onderzoek. Ter inspiratie: kijk even in je agenda/ logboek wat je allemaal wanneer hebt gedaan en wie je waar en wanneer mee heeft geholpen. Als je een lang onderzoek hebt gehad, van een jaar bijvoorbeeld, kan dit handig zijn om niemand te vergeten.

Contents

De inhoudsopgave. Let hierbij op dat je alles tot aan de inhoudsopgave nummert in romeinse cijfers en daarna in gewone paginanummering bij 1 begint. Dat vind ik zelf het mooiste. Kijk ook even in hoeverre je de kleinere headings in je inhoudsopgave op wil nemen. Ik vind het zelf niet mooi als bijvoorbeeld kopje 1.3.2.7b ook staat vermeldt. Dan wordt het bovendien een inhoudsopgave van 5 pagina's en dat slaat natuurlijk nergens op.

List of Tables, Figures & Abbreviations

Let er bij een lijst van tabellen en figuren op dat je het tabel-/figuurnummer, het onderschrift en het paginanummer weergeeft. Een lijst van afkortingen is uiteraard niet noodzakelijk als er in je hele verslag maar drie afkortingen staan.

Introduction

Een inleiding deel ik altijd op in motivatie, doelen (incl onderzoeksvragen) en een scriptieopzet (thesis outline). Een goede inleiding begint heel algemeen en zoomt steeds meer in, totdat het goed aansluit op je onderzoeksdoelen. Bij een thesis outline schrijf je kort (enkele zinnen) even op in welk hoofdstuk je wat gaat behandelen.

Background information

Hier behandel je alle relevante achtergrondinformatie. Als het een erg lang hoofdstuk wordt kan het mooi zijn om even een samenvatting te schrijven aan het eind van dit hoofdstuk. NB: gaat niet teveel in op detail als de informatie niet nodig is om de rest van je onderzoek te begrijpen!

Materials & methods

Behandel hier zaken als protocollen, testopstellingen en vergeet ook vooral niet te omschrijven hoe je van plan bent om straks je data/resultaten te gaan analyseren.

Results

Hierin geef je je resultaten. Let erop dat je hier niet teveel je mening geeft over je resultaten. Dat hoort in de discussie thuis. Zorg er in dit hoofdstuk gewoon voor dat je resultaten op een overzichtelijke en (chrono)logische manier worden gepresenteerd.

Discussion

In dit hoofdstuk vergelijk je jouw resultaten met de theorie en behandel je zowel de overeenkomsten als de verschillen.

Conclusions & recommendations

Vat je resultaten in dit hoofdstuk samen en doe aanbevelingen voor je opdrachtgever/ voor vervolgonderzoek. Ook kun je hier beschrijven wat je anders zou hebben gedaan met je huidige verworven kennis op dit gebied.

References

Zorg dat dit een overzichtelijke lijst is, zodat lezers eenvoudig referenties kunnen vinden die ze in je verslag zijn tegengekomen.

Appendices

Gebruik voor de bijlagen hoofdletters of Romeinse cijfers. In de bijlagen zet je alleen informatie waar je naar verwijst in je verslag, maar die niet belangrijk genoeg is om in het verslag zelf te staan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan interviews, specificaties van gebruikte apparatuur, data specificaties.