Confronteer me niet

Houding

Foutje
Is dat niet een beetje wat onze houding is tegenwoordig. We willen eigenlijk nergens mee geconfronteerd worden, maar vooral niet met onszelf. We willen gewoon lekker onszelf voor de gek kunnen houden en kunnen denken dat we zijn zoals we willen zijn. We willen niet echt onszelf kennen als dat niet van belang is voor hoeveel succes we kunnen hebben. Want als er geld tegenover staat dan willen we plots allerlei hulpmiddelen krijgen om beter te worden.
Index

Confrontatie

Je kunt je afvragen of het wel confronteren is als je eerlijk naar je zwakke en sterke punten kijkt. Je kunt je zelfs afvragen of er wel sprake is van sterke en zwakke punten. Het gevoel van confrontatie heeft vaak meer te maken met het feit dat we willen dat anderen ons zien als geweldig.
Spiegel
Dus als iemand ons een zwakte van onszelf voorhoudt dan ervaren we dat als confronterend, zeker als we ons op dat moment er helemaal niet mee bezig willen houden. Maar ook ons idee van sterke en zwakke eigenschappen is situatie afhankelijk. Want als onze partner zegt dat ze zo houdt van onze zachte kant, dan vinden we dat geweldig. Maar zegt onze baas dat onze zachte kant er de oorzaak van is dat we geen promotie maken, dan vinden we dat verschrikkelijk. We willen dezelfde dag nog leren hoe we harder kunnen zijn om die promotie te kunnen maken.

Het ligt dus maar net hoe onze pet staat en in welke situatie we zitten of we iemands opmerking confronterend vinden.

Maar dat we het niet leuk vinden om geconfronteerd te worden met onze zwaktes en fouten die daar uit voortkomen, blijkt wel uit hoe we omgaan met de mensen die ons wijzen op onze fouten.

Index

Fouten

Nu is het vervelende van dit leven dat het zo eenvoudig is om fouten te maken. We hoeven maar even niet te weten hoe iets moet en we maken al fouten. Wat dat betreft is het maar goed dat we tot een bepaalde leeftijd helemaal niet nadenken over onze fouten, we maken ze en proberen ze vervolgens te verbeteren. We proberen iedere dag te leren van onze fouten. Maar dan komt er plots een moment dat we niet meer geconfronteerd willen worden met onze fouten. Dan gaan we plots ook heel hard werken om onze fouten te verbergen of als ze ontbloot worden te bagatelliseren of we proberen de boodschapper te onthoofden of in een kwaad daglicht te stellen. Niet voor niets moeten bedrijven nadenken over een klokkenluidersregeling. Teveel mensen durven niet te praten over fouten in hun omgeving, omdat ze bang zijn hun baan te verliezen. Waarbij ze ook voortdurend het voorbeeld krijgen dat het niet goed afloopt met klokkenluiders. Dus misschien is het wel logisch dat in veel bedrijven de ideeënbussen leeg blijven. Daarbij hebben we er ook een paar mooie spreekwoorden voor:

"Je bijt de hand niet die je voedt."

Wat je ook kunt vertalen met: Als je nog een keer wilt eten, dan moet je degene die over je voer gaat geen pijn doen. Of het volgende spreekwoord:

"Als je geschoren wordt moet je stilzitten"

Of te wel als je in een zwakkere of afhankelijke positie zit, dan kun je maar beter niet in opstand komen als iemand een oordeel over je uitspreekt. Hoewel ze er beter een ander spreekwoord van hadden kunnen maken:

"Zolang je geschoren wordt moet je stilzitten, maar maak daarna vooral veel lawaai."

We vinden het dus verschrikkelijk om geconfronteerd te worden met fouten. Maar misschien is dat ook wel logisch. We worden te vaak afgerekend op fouten, zonder de kans te krijgen er echt van te leren of ze te verbeteren. Te vaak moeten we ook merken dat de fouten waarmee we geconfronteerd worden gezocht zijn. In het kader van het spreekwoord:

"Het is makkelijk een stok te vinden om de hond te slaan."

Waarbij we vaak niet de kans krijgen om ons te verdedigen, maar dus maar moeten stilzitten.

Index

Conclusie

Kluisdeur
Het is dus niet leuk om geconfronteerd te worden met fouten, maar misschien hebben we het er ook wel zelf naar gemaakt. We grijpen te snel naar het middel van laten we elkaar maar even confronteren met onze fouten zonder de gehele situatie te bekijken. Natuurlijk dat iedereen dan probeert te voorkomen dat hij of zij geconfronteerd kan worden met iets wat in de ogen van anderen fouten blijken te zijn. Je wilt toch ook wel graag gezichtsverlies voorkomen, zeker als iedereen dat doet.

Hoewel het dan wel vreemd is dat we het geweldig vinden als iemand durft toe te geven dat hij fouten maakt.

Index

Extra

Afbeeldingen

Index van koppen

Houding
Confrontatie
Fouten
Conclusie
Extra
Afbeeldingen
Index van koppen
Links

Links