Ruzie met je broer of zus. Wat nu

Ruzie met broer of zus

Je woont samen, speelt (of speelde) samen, feest samen, eet samen, lacht samen en huilt samen. Voor velen is het geweldig om een broer of zus te hebben om samen de mooie momenten in het leven te delen. Je hebt immers altijd een maatje als je je eenzaam of verdrietig voelt. Maar helaas komt het vaak voor dat er geen persoon op de wereld is aan wie je je (op sommige momenten!) zo kunt ergeren als aan je broer of zus. Veel dingen leiden tot ruzies, zoals meningsverschillen, misverstanden, verveling en manipulatie. Het is daarom belangrijk om leren om te gaan met conflicten en te leren hoe je deze kunt voorkomen. Want de relatie die je met je broer of zus hebt, zou een van de mooiste en meest waardevolle kunnen zijn!

Wat zijn veel voorkomende oorzaken van ruzies tussen broer en zus?

Verschillende meningen

Je leeft dan weliswaar lang samen en jullie zijn door dezelfde ouders opgevoed, maar dat betekent niet dat jullie overal hetzelfde over denken. Je hebt meestal andere meningen, talenten en interesses dan je broer of zus. Het uiten van deze verschillen is een manier om je individualiteit te uiten. Dit is uiteraard heel belangrijk, maar vaak veroorzaken deze meningsverschillen conflicten omdat velen iets als snel als 'goed' en 'fout' bestempelen.

Oplossing

Het uiten van je mening naar je broer of zus toe en luisteren naar het advies van je broer of zus, kan je nieuwe inzichten geven omdat je de situatie op een andere manier leert te bekijken. Luister daarom met een objectief oor naar de mening van je broer of zus, denk er even over na en vorm daarna pas je mening.

Misverstanden

Misverstanden ontstaan wanneer de ander iets anders interpreteert dan hoe je het werkelijk bedoelt. Dit leidt dikwijls tot discussies omdat beide partijen zich niet begrepen voelen.

Oplossing

Praat rustig met elkaar en onderbreek elkaar niet tijdens het praten. Luister goed naar wat de ander te zeggen heeft, en vat achteraf het verhaal van de ander samen.

Favoritisme

In veel families is er een bepaalde 'lieveling' of 'favoriet'. Dit levert vaak ruzies op tussen broers en zussen, maar ook tussen neven en nichten. Wanneer de één meer aandacht krijgt voor bijvoorbeeld goede prestaties, kan dit tot jaloezie leiden bij de ander.

Oplossing

In plaats van je ongenoegen te uiten bij je broer of zus, kun je het beter bij de bron aanpakken. Meestal zijn het ouders of ooms en tantes die de ander (voor jouw gevoel) meer aandacht geven. Praat hier met ze over, zonder dat je broer of zus er bij is. Meestal beseffen ze niet eens dat dit gebeurt en welk effect dit op jou heeft.

Verveling

Een andere oorzaak voor vele ruzies tussen broers en zussen is verveling. Wanneer je je verveelt, zul je immers eerder vervelend gedrag gaan vertonen. Maar als broer én zus zich vervelen, ontstaan meestal de meest vervelende situaties. Het begint vaak met een beetje plagen, maar loopt dikwijks uit de hand.

Oplossing

Vaak helpt het niet om direct op het moment van de ruzie rustig met elkaar te praten. Wacht daarom even en kom er nog eens op terug. Leg duidelijk uit aan je broer of zus dat je zulk gedrag niet prettig vindt en vertel hoe je je erbij voelt. Kom ook met concrete voorstellen om dit soort situaties in het vervolg te voorkomen.

Tips om een ruzie met je broer of zus bij te leggen

  • Het werkt goed om (samen met de ouders) enkele duidelijke basisregels op te stellen waar het hele gezin zich aan moet houden. In veel gezinnen bestaan er al zulke regels, maar het kan ook voorkomen dat jullie ze nog op moeten stellen. Zorg ervoor dat ieder gezinslid hierbij aanwezig is en ermee instemt. Regels zoals 'elkaar respecteren en 'elkaar spullen respecteren' kunnen absoluut bijdragen aan de positieve sfeer binnen het gezin.
  • Vaak zijn er bepaalde ruzies met je broer of zus die zich telkens blijven herhalen. Praat er daarom eens samen over met je broer of zus (liefst in het bijzijn van de ouders, zij hebben ongetwijfeld een positieve inbreng) en probeer samen na te gaan waarom de ruzie ontstaat. Misschien voelen jullie je niet begrepen door elkaar en uiten jullie dat in vervelend gedrag. Wanneer je er op een respectvolle manier over praat, zul je veel nieuwe inzichten opdoen.
  • Bekritiseer elkaar minder. Sommige dingen werken voor jou misschien niet, maar wél voor je broer of zus. Geef elkaar in dit opzicht daarom meer vrijheid.
  • Bied achteraf je excuses aan! Mensen voelen zich immers graag gerespecteerd en al helemaal door iemand die zo'n belangrijke rol in je leven speelt als je broer of zus!