Voorbeeld van een SWOT analyse

Voorbeeld SWOT-analyse

Een SWOT-analyse, ook wel sterkte-zwakteanalyse genoemd, is een analyse waarin de sterke en zwakke punten van een onderneming t.o.v. haar concurrenten in kaart worden gebracht en waarin de kansen en bedreigingen in de markt worden opgesomd. SWOT staat letterlijk voor Strenghts, Weaknesses, Opportunities en Threats, oftewel sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen. Door middel van een SWOT-analyse kan een onderneming de toekomstmogelijkheden in kaart brengen en gerichte doelstellingen opstellen. Hieronder staat een voorbeeld van een fictieve SWOT-analyse die je op weg kan helpen als je een SWOT-analyse op moet stellen.

Voorbeeld Swot-analyse

Sterkten

 • Snelle levertijd
 • Goed imago
 • Hoge marges
 • Hoog opgeleid personeel
 • Duurzame bedrijfsprocessen
 • Grote naamsbekendheid
 • Hoogwaardige kwaliteit van producten
 • Groot marktaandeel

Zwakten

 • Geen exportmogelijkheden
 • Beschadigd imago
 • Weinig ervaring van werknemers
 • Lage marges
 • Weinig productkennis
 • Laag budget
 • Weinig productinnovaties

Kansen

 • Uitbreiding EU
 • Exportmogelijkheden
 • Moeilijkheden bij concurrenten
 • Nieuwe behoeften bij afnemers
 • Verplaatsen van (een deel van) de productie

Bedreigingen

 • Veranderende wetgevingen
 • Economische terugval
 • Klanten worden veeleisender
 • Problemen in het distributiekanaal
 • Nieuwe concurrenten

Interne analyse en externe analyse

In de interne analyse worden de sterkten en zwakten van een onderneming opgesomd. De sterkten en zwakten in de interne analyse zijn sterk of zwak ten opzichte van de concurrenten. In de externe analyse zijn de kansen en bedreigingen van de onderneming geanalyseerd. Of er sprake is van een kans of bedreiging, hangt af van de verhouding t.o.v. het marktsegment. Het draait dus om de positie van de onderneming in de markt. O.a. concurrenten, afnemers en andere omgevingsfactoren kunnen worden geanalyseerd.

Veelgemaakte fout bij SWOT-analyses

Een van de meest gemaakte fouten bij een SWOT-analyse is het door elkaar halen van de interne en externe factoren. De sterke en zwakke punten behoren tot de interne analyse en hebben altijd betrekking op de onderneming en het product. Wanneer de onderneming in staat is om de factor te beïnvloeden, is er sprake van een interne factor, dus een sterkte of een zwakte. De kansen en bedreigingen behoren tot de externe analyse en kunnen niet (direct) beïnvloed worden. De concurrentie kan dus bijvoorbeeld nooit een zwakte zijn omdat je niet de controle hebt over de concurrenten. Concurrenten zijn daarom een bedreiging of een kans.

Vijfkrachtenmodel van Porter voor de externe analyse

Een veelgebruikt model voor de externe analyse, is het vijfkrachtenmodel van Michael Porter. Er zijn vijf krachten die de rendabiliteit van een onderneming bepalen. Deze krachten zijn:

 1. Concurrentie tussen bestaande aanbieders
 1. Dreiging van nieuwe toetreders
 1. Dreiging van substituten
 1. Macht van toeleveranciers
 1. Macht van afnemers.

DESTEP omgevingsanalyse

De DESTEP-analyse is een ander model dat vaak wordt gebruikt voor de externe analyse. DESTEP staat voor Demografische, Economische, Sociale, Technologische, Ecologische en Politieke factoren. Soms wordt het DESTEP model voorafgaand aan de SWOT-analyse gebruikt.

Wie maakt de SWOT-analyse?

De swot-analyse wordt bij kleine onderneming meestal door één persoon gemaakt en bij grotere ondernemingen door een tijdelijk team. Het maken van een SWOT-analyse behoort niet tot dagelijkse werkzaamheden van werknemers en het wordt vaak gemaakt bij projecten. Hierbij wordt vaak eerdere informatie gebruikt, indien deze nog relevant is en betrekking heeft op de huidige situatie.