Voorbeeld van een persoonlijke SWOT-analyse

Hoe maak je een persoonlijke SWOT-analyse?

Een SWOT-analyse is een middel om de toekomstmogelijkheden van een product of organisatie te analyseren. Maar je kunt ook een persoonlijke SWOT-analyse maken om jouw eigen toekomstmogelijkheden op de arbeidsmarkt in kaart te brengen. Soms wordt in het bedrijfsleven of tijdens je studie gevraagd om een persoonlijke SWOT-analyse te maken, maar je kunt er ook een voor jezelf maken. Hieronder staat beschreven hoe je een persoonlijke SWOT-analyse maakt.

Wat moet je onderzoeken voor een persoonlijke SWOT-analyse?

 • Wat zijn mijn sterke punten waarin ik me onderscheid van mijn concurrenten?
 • Waar liggen mijn zwakke punten?
 • Welke kansen heb ik op de arbeidsmarkt?
 • Met welke bedreigingen kan ik te maken krijgen?

Voorbeeld persoonlijke SWOT-analyse

Sterke en zwakke punten

Bij sterke of zwakke punten kun je het volgende opsommen:

 • Opleidingen en cursussen
 • Werkervaring
 • Referenties
 • Bepaalde vaardigheden, zoals communicatieve, management-, sociale vaardigheden
 • Netwerk waarover je beschikt
 • Bepaalde inzichten
 • Persoonlijke eigenschappen

Kansen

 • Toename van kennis en ervaring op een bepaald gebied
 • Economische groei
 • Reorganisatie
 • Bijscholing

Bedreigingen

 • Uitbesteden van werk
 • Economische recessie
 • Verzadiging van de markt
 • Toenemende (jongere) concurrentie
 • Overnames

Handige tips bij het maken van een persoonlijke SWOT-analyse

 • Neem in je persoonlijke SWOT-analyse alleen de punten op waarvan jij denkt dat ze onderscheidend genoeg zijn t.o.v. je concurrentie en waarvan je denkt dat ze bepalend zijn voor jouw toekomstperspectieven. Als je een lijst maakt met standaard onderdelen die de meeste van jouw concurrenten ook hebben opgeschreven, dan ben je niet goed bezig om meerdere redenen. Ten eerste heb je vrijwel niets waar je jezelf écht mee kunt onderscheiden van de rest. Daarnaast is het geen complete omschrijving van wie je bent, omdat iedereen zich wel ergens mee kan onderscheiden. Daag jezelf daarom uit en wees eerlijk bij het maken van een persoonlijke SWOT-analyse.
 • Maak je persoonlijke SWOT-analyse niet te vol. Maximaal drie à vier elementen per categorie is meer dan voldoende. Het beste is om eerst een persoonlijke SWOT-analyse in het klad te maken. Vervolgens filter je de meest relevante en onderscheidende onderdelen eruit waarvan jij vindt dat ze jou goed weergeven als persoon.
 • Kies wel die onderscheidende punten uit waarvan je weet dat je (toekomstige) werkgever ze het meest belangrijk vindt.
 • Formuleer je sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen concreet en zorg ervoor dat je ieder onderdeel kunt toelichten en er minimaal één relevant voorbeeld bij kunt noemen.
 • Wees niet bang om verbanden te leggen binnen je persoonlijke SWOT-analyse. Bekijk of je je zwakke punten kunt compenseren met je sterke punten. Is die niet het geval, dan kun je best aangeven hoe je aan je zwakke punten gaat werken.
 • Je mag natuurlijk ook doelen opstellen aan de hand van je persoonlijke SWOT-analyse. Formuleer je doelstellingen smart zodat je je werkgever duidelijkheid geeft over hoe, waar, wanneer etc. je de doelen gaat bereiken. Bovendien is de kans groter dat je gemotiveerd genoeg blijft om je doelen te verwezenlijken als je ze helder en concreet voor jezelf hebt geformuleerd.