Hoe kan je appels met peren vergelijken

Een interessante vergelijking die nog vaak wordt gemaakt is de vergelijking van appels met peren..

Daarom hier maar even een stukje van de Stichting Emergo over de SIMA methode. Volgens de SIMA methode is iedereen uniek, dus ze zeggen dat elke appel en elke peer uniek is.... heel apart...

De SIMA Methode - een korte inleiding

Sommige dingen doen we graag en goed, andere liever niet. Deze voorkeur laat zich in ruwe vorm al vroeg in het leven zien. Na verloop van tijd ontstaat hieruit een uniek patroon van gemotiveerd gedrag. In dit patroon ligt vast wat een mens voor zichzelf nastreeft en welke vaardigheden hij telkens weer als vanzelf gebruikt. Ook geeft dit patroon aan welke specifieke onderwerpen hem blijven boeien, onder welke omstandigheden hij prettig functioneert en op welke manier hij het liefste met anderen werkt.

Met deze benadering onderscheidt Stichting Emergo zich van de algemene veronderstelling dat mensen alles kunnen bereiken wat ze willen, mits ze daar maar hard genoeg voor werken, leren, oefenen en trainen.

Over de SIMA Methode, hoe zit dit in elkaar?

Met de SIMA®-methode kan je van iedereen het individuele motivatiepatroon vaststellen. Als je dit patroon van jezelf kent, kan je met meer zekerheid een studie en een beroepsrichting kiezen die je zowel plezier geven als het gevoel dat je met iets bezig bent dat de moeite waard is.

SIMA: Systeem voor Individuele Motivatie Analyse Met SIMA kunnen wij op een gestructureerde manier in kaart brengen wat iemand werkelijk motiveert. Als uitgangspunt nemen we dingen die je gedaan hebt, concrete activiteiten waar je tevreden over was en plezier aan beleefde. Zelf weet je het beste welke activiteiten dat zijn en daarom gebruiken wij die voor onze analyse.

Werkwijze: Emergo nodigt je uit om terug te kijken en na te denken over dingen die je zelf gedaan hebt. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

  • binnen de activiteiten was je iets aan het doen waarover je zelf tevreden was,
  • je beleefde plezier aan de activiteiten zélf en niet alleen aan het eindresultaat,
  • je had zélf het gevoel dat je het goed deed.

Je begint met een korte beschrijving van deze activiteiten. Probeer er tenminste acht op je lijstje te krijgen. Als je er meer hebt, kies je de acht die je het belangrijkste of het leukste vond. Daar vertel je meer over. Je krijgt daar duidelijke instructies voor.

Het formulier waarop je deze vragen beantwoord hebt, stuur je op naar je SIMA-adviseur. Als je wilt kan je ook een tekstverwerker gebruiken en het per e-mail opsturen. Daarna kom je voor een gesprek naar je adviseur. Die vraagt je om zo veel mogelijk te vertellen over de activiteiten die je hebt opgeschreven. Als je je niet meer zo veel kan herinneren is dat geen probleem. Het is geen geheugentest en de dingen die je echt met plezier gedaan hebt kan je je zeker herinneren.

De volgende stap is om uit je verhalen je motivatiepatroon tevoorschijn te halen. Dat doet je adviseur samen met jou en met behulp van een boekje. Je zult zien dat het heel leuk is om op die manier je motivatiepatroon te zien ontstaan. Als je ooit een foto ontwikkeld hebt in een donkere kamer, dan kan je je voorstellen hoe boeiend het is om een beeld van wat je motiveert te voorschijn te zien komen.

Wat vindt de SIMA methode:

  • motiverende onderwerpen: de onderwerpen waarmee je je graag bezighoudt en waar je aandacht telkens weer naar uitgaat.
  • motiverende omstandigheden: de omstandigheden waaronder je optimaal functioneert. Wat brengt je er bijvoorbeeld toe om iets te gaan doen, waardoor blijft het leuk als je ermee bezig bent, en welk resultaat is voor jou een goed resultaat? Maar ook: hoe prettig is het voor je als iemand anders zegt dat je iets goed hebt gedaan, hoe graag wil je weten wat er van je verwacht wordt, hoe kijk je tegen spelregels aan (hou je ervan of ben je liever heel vrij bezig) en hoe belangrijk is het voor je om in een gezellige, in een creatieve of in een ondernemende omgeving bezig te zijn.
  • gemotiveerde vaardigheden: dat is wat je graag doet en daardoor waarschijnlijk ook goed en vaak doet. Vind je het leuk om iets te maken, iets te bedenken, iets te onderzoeken, iets te organiseren, met mensen over dingen te praten? Die dingen blijken uit je activiteiten.
  • motiverende werkverhoudingen: welke plaats neem je van nature in als je met anderen iets aan het doen bent? Hoe sta je tegenover andere studenten of scholieren, leraren of ouders en tegenover kinderen die jonger zijn dan jezelf?
  • centrale drijfveren: datgene dat je bewust of onbewust telkens weer wilt bereiken, het centrale element dat iets leuk maakt voor je.

Uitgangspunt van de SIMA®-methode: In wezen is de SIMA®-methode gebaseerd op een even eenvoudig als logisch principe. Als we willen weten wat ons motiveert, moeten we kijken naar ons gedrag in díe activiteiten die we zelf als plezierig en bevredigend hebben ervaren. Ons gevoel over die activiteiten is positief, omdat we vrij waren om ons te gedragen op een manier die van nature bij ons past. In deze activiteiten maakten we gebruik van onze natuurlijke en daardoor sterkst ontwikkelde vaardigheden. En dit alles gaf voldoening, omdat we bereikten wat we altijd voor onszelf geneigd zijn na te streven.

Als je daarom terugkijkt op activiteiten in je leven die je zowel met plezier als naar eigen tevredenheid uitvoerde, dan worden je talenten zichtbaar. Onze conclusies zijn niet gebaseerd op een enkele, incidentele activiteit, maar op minimaal acht plezierige activiteiten uit zowel je privé- als beroepsbestaan. Pas dan wordt een patroon van gemotiveerd gedrag zichtbaar: je motivatiepatroon. Wij gaan ervan uit dat je in elke periode van je leven dingen hebt gedaan die je plezierig vond en waarover je tevreden was. Dat geldt zowel voor activiteiten die je als bijbaantje of op school hebt gedaan, als voor wat je in je vrije tijd en in de vakanties deed.

Inzicht in je motivatiepatroon helpt bij het maken van gerichte keuzes in je loopbaanontwikkeling. Want als je studeert of werk doet dat nauw aansluit bij je motivatie, zal je dat werk met plezier verrichten en daarmee, óók in de ogen van je omgeving, succesvol zijn. Dit achterliggend principe verklaart voor een groot deel ‘succes’. Denk aan mensen die echt succesvol zijn of waren en je zult merken dat zij zonder uitzondering bezig zijn met dingen waaraan ze plezier ontlenen en waarin ze als vanzelf goed zijn.

Verschil met een sterkte / zwakte analyse is dat de SIMA®-methode gericht is op het achterhalen van je sterke, gemotiveerde kwaliteiten en niet op het in kaart brengen van je zwakke kanten.

Er zijn waarschijnlijk meer dingen die je niet motiveren en waaraan je geen plezier beleeft dan omgekeerd. Deze ken je vermoedelijk zelf het best. Waarschijnlijk heb je al veel gedaan om dingen waar je van nature niet goed in bent, op een acceptabel niveau te brengen. Misschien kreeg je zelfs bijles of extra trainingen, maar steeds zul je aan het eind van de rit gemerkt hebben dat een ander - die op jouw zwakke punt juist sterk is - op dit terrein tóch beter bleef presteren.

Daarom is het verstandiger om je sterke kanten, zoals die naar voren komen in je motivatiepatroon, als uitgangspunt te nemen voor je verdere ontwikkeling. Volg daarom díe cursussen, trainingen en opleidingen die aansluiten op datgene dat je altijd al leuk vond om te doen. Je kans op succes wordt daarmee aanzienlijk vergroot.

Tips:

Als je meer wilt weten over het vergelijken van echte appels en echte peren: http://www.vent.be/appelsenperen].

Meer http://besteadvies.linkgids.net@@advies.

Er zijn ook andere http://hogeronderwijs.2link.be@@vormen van hoger onderwijs.

Andere artikelen van deze auteur

Voor meer artikelen van deze auteur zie: http://www.leerwiki.nl/Gebruiker:Hotdog@@Hotdog.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden