De Vietminh

Inleiding

De Vietminh was een nationaal bevrijdingsleger in Vietnam. De leider en tevens een van de oprichters was Ho Chi Minh. In dit artikel wordt het ontstaan van de Vietminh besproken en het verdere verloop van de Vietminh.

De kolonie Vietnam

In de tweede helft van de 19de eeuw werd Vietnam veroverd door Frankrijk. Met de buurlanden Laos en Cambodja vormden ze de Franse kolonie Indochina. De Fransen exploiteerden de kolonie en gebruikten deze als afzetmarkt voor haar industrie. Van de beloofde democratie en economische ontwikkeling kwam weinig terecht. De Franse maakten zich ronduit gehaat onder de bevolking dat geregeld in opstand kwam. Maar de Fransen konden dit verzet makkelijk de kop in drukken.

Ho Chi Minh

Met de opkomst van het communisme in Vietnam ontstond er een bedreiging van het koloniale gezag. De leider van de Vietnamese communisten was Nguyen Tat Tanh, beter bekend onder de schuilnaam Ho Chi Minh. Ho Chi Minh wilde nationale bevrijding voor zijn land en wilde een communistische revolutie ontketenen.

Onafhankelijk Vietnam

Troepen van de Vietminh

In 1941 werd de Vietminh opgericht, een nationale bevrijdingsbeweging dat zou strijden voor een onafhankelijk Vietnam. De Vietminh werd opgericht door Ho Chi Minh en Vo Nguyen Giap. De beweging stond onder communistische leiding. De oprichting van de Vietminh viel samen met de komst van de Japanners die delen van Vietnam bezetten. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan. Een dag later gaf de Vietminh het sein voor een algehele opstand. De troepen van de Vietminh kregen in twee weken tijd bijna heel Vietnam in handen. Ho Chi Minh riep op 2 september 1945 de onafhankelijkheid van Vietnam uit.

De strijd met de Fransen

Geen enkele natie erkende de regering van Ho Chi Minh. De Fransen keerden terug naar Vietnam en namen het land weer in. Er kwamen onafhankelijkheidsbesprekingen in Parijs in 1946. Deze besprekingen liepen echter op niets uit. Op 23 november 1946 werd de havenstad Haiphong door de Fransen gebombardeerd. Deze militaire actie werd als begin gezien van de Vietnamoorlog. De Vietminh vertrok naar het platteland om vanuit daar haar guerrillatactiek uit te voeren. De Vietminh hield zich schuil in de jungle, ging directe confrontaties uit de weg en sloeg telkens onverwachts toe.

Dien Bien Phu

Vietnam en de Fransen werden oorlogsmoe. Er werd besloten in Geneve op een conferentie met alle grootmachten een oplossing te zoeken. In de aanloop hiernaar probeerden beide partijen nog een doorbraak te forceren bij de bergvallei Dien Bien Phu. Dien Bien Phu viel in de handen van de Vietminh op 6 mei 1954. Een dag later was de Geneefse conferentie. Vietnam zou verdeeld worden langs de 17e breedtegraad. De Vietminh moest zich ten noorden van de lijn terugtrekken de Fransen moesten onder de lijn blijven. Er kwam een wapenstilstand en er werd afgesproken dat Vietnam neutraal moest blijven. Er werd afgesproken dat er over twee jaar verkiezingen gehouden zouden worden, maar deze kwamen er nooit. Langs de bestandlijn werden nieuwe naties opgebouwd; een communistisch Noord-Vietnam onder leiding van de Vietminh en een kapitalistisch Zuid-Vietnam onder leiding van premier Ngo Dinh Diem, een anti-communist en nationalist.

Vietcong

Wapens worden vervoerd over de Ho-Chi-Minhroute
In 1959 besloot Ho Chi Minh zijn koers te veranderen en de gewapende strijd te hervatten. Hij wilde nog steeds een verenigd, communistisch Vietnam. Noord-Vietnam begon wapens en infiltranten naar het zuiden van Vietnam te sturen om de opstandelingen in Zuid-Vietnam te steunen en te controleren. Om de bestandlijn te ontwijken werd in de jungle van Laos de Ho-Chi-Minhroute uitgehakt. Wapens, munitie en infiltranten werden over deze route naar het zuiden vervoerd. In 1960 werd besloten dat er een nieuwe politieke organisatie in het zuiden moest komen, vergelijkbaar met de vroegere Vietminh. Het Nationaal Bevrijdingsfront werd opgericht met als Volksbevrijdingsleger de Vietcong.

Meer weten?

De pagina over Vietnam