De nog levende dragers van de Willems Orde, deel 2

Algemeen

Van de helden aan wie de Militaire Willems Orde tot ruim 50 jaar geleden is uitgereikt, zijn er nog 11 in leven. Hiertoe behoren 8 Nederlanders die de onderscheiding hebben ontvangen voor 1955, toegevoegd met Marco Kroon op 29 mei 2009. In dit artikel vindt u 3 van de 11 ridders, naast de Canadezen en een Amerikaan.

5. Henk de Jonge

Hendrik Geert de Jonge werd geboren op 28 december 1916 in Doorwerth.

In februari 1943 weet De Jonge na een moeilijke reis Engeland te bereiken. In maart van datzelfde jaar werd hij gedropt boven bezet Nederland. Hij richt de spionagegroep “Albrecht” op. Een half jaar later, in september 1943, wordt hij in de Pyreneeën door de bezetter opgepakt en tot aan het einde van de oorlog zat De Jonge in diverse concentratiekampen.

Op 30 augustus 1948 wordt hij geridderd tot ridder 4e klasse in de Militaire Willems Orde.

6. Jos Gemmeke-Mulder

Brunita Josepha Gemmeke (oftewel Josje Mulder) is geboren op 3 juni 1922 in Amsterdam.

Vlak voordat de Tweede Wereldoorlog uitbracht was mevr. Gemmeke vrijwilliger in het Westeinde ziekenhuis. Gedurende de Tweede Wereldoorlog zat zij in het verzet, haar verzetsnaam was “Els van Dalen”.

In een later stadium fungeerde ze als verbindingsofficier. In oktober 1944 bracht zij microfilms en foto’s naar Brussel. België was toen al bevrijdt, en verstopt in haar schoudervullingen fietste mevr. Gemmeke door de vijandelijke linies. Haar materiaal moest zij afleveren bij Prins Bernhard.

Op 22 juli 1955 kreeg zij de Militaire Willems Orde 4e klasse. Zij is:

  • Samen met koningin Wilhelmina de enige vrouw die deze onderscheiding kreeg
  • Samen met haar echtgenoot het enige echtpaar met beide deze onderscheiding

7. Giovanni Narcis Hakkenberg

Geboren op 6 december 1923 in Nederlands Indië, op Soerabaja. Tezamen met 10 familieleden (1 broer en 9 neven) meldt de dan 17 jarige Hakkenberg zich aan bij de Nederlandse Marine. Het is daar dan nog geen oorlog.

Na zijn opleiding vaart hij in februari 1942 met de Hr Ms Kortenaer naar de Javazee om een Japanse invasievloot te stoppen. Het schip van Hakkenberg wordt getorpedeerd en zinkt. Hakkenberg (met zwemvest) overleeft deze ramp.

In maart 1942 (een week na het zinken van het schip) geeft Nederlands Indië zich over en beland Hakkenberg als Japans krijgsgevangene in een kamp in Thailand. Hij werd tewerk gesteld aan de Birma spoorlijn. In 1944 belandt hij in de steenkoolmijnen in Japan, levensgevaarlijk werk. Pas na de atoombommen en overgave van Japan wist Hakkenberg dat hij vrij was.

Zijn ouders overleefden de oorlog en Hakkenberg was de enige van de groep van 11 die de oorlog heeft overleefd. Op 6 maart 1951 ontvangt hij de Militaire Willems Orde.

8. Tividar Spier

Tivadar Emile Spier is geboren op 17 november 1916 in Utrecht.

Gedurende de Tweede Wereld Oorlog was hij verzetstrijder. Na de oorlog was hij commandant van de afdeling “Speciale Troepen Groep Spier”. Deze afdeling was onderdeel van het 6e Regiment Veldartillerie van de 7 December Divisie. Zijn werkgebied was West Java.

In augustus 1948 bestormde Spier en zijn peloton de top van de Goenong Pogor berg. Deze lag in de buurt van de Kampong Tjisalak en hier had de onafhankelijkheidsstrijder Pa Sawad zijn hoofdkwartier. In het daarop volgende januari sloegen zij de “Vaga Meroh” uiteen, een bende, waarbij de leider van deze bende “Rahman” om het leven kwam. Een maand later voorkwam hij bij Rantjanatjan dat de Indonesiërs infiltreerden in de Sailiwangi divisie.

Op 12 juli 1955 werd hij voorlopig als laatste geridderd door Prins Bernhard als ridder 4e klasse in de Militaire Willems Orde. De eerstvolgende die de Orde na hem zou krijgen was Marco Kroon (verwijzen naar artikel Marco Kroon) in 2009.

In 1952 had het toenmalige kabinet besloten geen onderscheidingen meer uit te reiken naar aanleiding van verrichtte daden in de Tweede Wereldoorlog.

9 en 10. Canadezen

De nog in leven zijnde Canadezen van deze Militaire Willems Orde zijn:

  • Joseph Jean-Charles Bertrand Forbes, geboren op 19 maart 1921. Hij ontving de onderscheiding op 8 december 1945, voorgedragen vanwege zijn daden bij de bevrijding van Walcheren.
  • Wilford Hiram Kirk, geboren op 18 februari 1918. Hij ontving de onderscheiding op 8 december 1945, voorgedragen vanwege zijn daden bij Woensdrecht.

11. Amerikaan

Er is nog 1 Amerikaan in leven die in het bezit is van de Nederlandse Militaire Orde. Dit is Edward Simons Fulmer, geboren op 16 april 1919. Hij ontving zijn onderscheiding op 17 oktober 1946, voorgedragen vanwege zijn daden tijdens de gevechten tussen september en oktober 1944 in het gebied rondom Nijmegen.