Wat is de Nederlandse Hartstichting

Inleiding

De Nederlandse Hartstichting is sinds de oprichting in 1964 actief betrokken bij tal van ontwikkelingen op het gebied van de bestrijding van hart- en vaatziekten. In veel gevallen ook heeft de Hartstichting aan de wieg gestaan van vernieuwingen ter verbetering van de patiëntenzorg. De Hartstichting kan dit werk uitsluitend doen dankzij giften van de Nederlandse bevolking en de inzet van vrijwilligers. Lid worden kan nu, u ontvangt dan als dank 10 weken een tijdschrift naar keuze

Missiestatement De Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten. Zij investeert in onderzoek naar hart- en vaatziekten in Nederland.

Zij geeft hoogwaardige en efficiënte voorlichting over een gezonde leefstijl en initieert innovatieve verbeteringen in preventie en zorg.

Geschiedenis

Oprichting in 1964

De Hartstichting werd officieel in het leven geroepen op 29 januari 1964 om hart- en vaatziekten terug te dringen. Sinds de vice-voorzitters H.A. Snellen, C.L.C. van Nieuwenhuizen en M.J. Meihuizen in Den Haag de oprichtingsakte ondertekenden, is er aan die doelstelling weinig veranderd. Op het ministerie van Volksgezondheid zag men al eerder in dat hartziekten geen ouderdomsverschijnsel meer waren, maar zich tot een ware volksziekte hadden ontwikkeld. Daarom had de directeur-generaal van dat ministerie, prof. dr. P. Muntendam, Snellen benaderd om in Nederland een organisatie op te richten zoals de American Heart Association: een samenwerkingsverband tussen medici en leken. Uiteraard was er veel geld nodig. Gironummer 300 werd in het leven geroepen.

De beginjaren

De eerste jaren van de Hartstichting waren niet gemakkelijk. Een fusie met de kapitaalkrachtige Nederlandse Stichting tot bevordering van de Thorax Chirurgie haalde de Hartstichting in de jaren 1965/1966 uit de financiële problemen. De wekelijkse opbrengsten van een puzzelactie in De Telegraaf kwamen geheel ten goede aan de Hartstichting. In maart 1967 werd de toenmalige directeur van de Hartstichting, Th. Smeulers, getroffen door een beroerte. Zijn aanpak om de Hartstichting te populariseren, werd wel met kracht voortgezet. De media, en met name de televisie, gingen een belangrijke rol spelen voor het werk van de Hartstichting. Er waren sterke banden met Socutera en met de NCRV. In 1970 bracht de PTT een speciale hartpostzegel uit.

Vereniging Vrienden van de Hartstichting

Op 22 augustus 1967 werd de Vereniging Vrienden van de Hartstichting opgericht, zodat meer mensen zich actief konden inzetten voor de Hartstichting. De eerste collecte vond in 1968 plaats en zo werd in 31 plaatsen ruim 150 duizend gulden opgehaald. In 1971 werd één miljoen gulden opgehaald.

Werk Hartstichting oogst bekendheid

Vanaf de jaren zeventig kon niemand meer om de leefadviezen heen die de Hartstichting afdrukte op de preventieposter "Hart op het spel": rook minder, eet minder, beweeg meer.

In 1972 nam de Hartstichting deel aan de Wereld Hart Maand waar ruim 70 landen bij betrokken waren. De fondsenwerving werd tijdens deze maand ondersteund door een massale communicatiecampagne, wat nadien gebruikelijk werd. Met het oog op de preventie vroeg de Hartstichting in 1974 aandacht voor en van de jeugd, die immers nog niet stil stond bij zoiets als een ongezonde leefstijl en de risico's van roken. Het jaar 1975 werd het "Jaar van de Vrouw".

Drie pijlers van de Hartstichting: onderzoek, preventie & voorlichting en patiëntenzorg Aan het eind van de jaren zeventig ontstonden de drie pijlers van de Hartstichting: onderzoek, preventie & voorlichting en patiëntenzorg. Belangrijke vraagstukken als plotselinge hartdood en reanimatie kregen daarin hun plaats, naast medische kwesties als hoge bloeddruk en overgewicht.

Het eerste kantineproject kwam in 1980 van de grond. Namens de Hartstichting bezochten diëtisten bedrijven als Philips, DAF en Hoogovens om werkgevers en werknemers te overtuigen van het belang van gezonde voeding in de bedrijfskantines en van lichamelijke activiteiten, en wezen ze op de consequenties van rookgedrag.

De overheid deed steeds vaker een beroep op de wetenschappelijke sectie van de Hartstichting - het leeuwendeel van het budget wordt aan wetenschappelijk onderzoek besteed. Midden jaren tachtig namen de subsidieaanvragen enorm toe, vooral door de ontwikkelingen binnen de hartchirurgie. In 1984 vond de eerste Nederlandse harttransplantatie plaats. In hetzelfde jaar werd de Informatielijn opgericht, geheel bemand door vrijwilligers, waar men met de meest uiteenlopende vragen over hart- en vaatziekten en gezonde leefstijl terecht kon.

Aan het eind van de jaren tachtig nam de Hartstichting een standpunt in over de etikettering van levensmiddelen. Er moest een wettelijk verplichte, uniforme en eenduidige weergave van de voedingswaarde van alle levensmiddelen komen. De Hartstichting verwierf zich een plek in de internationale wetenschappelijke gemeenschap van cardiologen, thoraxchirurgen en internisten door haar uitgave van The Netherlands Journal of Cardiology.

Grootste subsidiegever van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van hart- en vaatziekten De Hartstichting herdacht haar 25-jarig bestaan in 1989, met symposia in het Congrescentrum in Den Haag en de reizende tentoonstelling "Hart te Kijk". In het kader van het jubileum kreeg het onderzoeksprogramma "Onderzoek voor de Toekomst" 5 miljoen gulden. De Hartstichting bleef daarna de grootste subsidiegever van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van hart- en vaatziekten; in 1992 bijvoorbeeld werd 24 miljoen uitgetrokken voor wetenschappelijk onderzoek.

Extra aandacht voor beroerte

In het midden van de jaren negentig werd het CVA of de beroerte belangrijk in de campagnes van de Hartstichting.

Hartstichting gaat online

Vanaf 15 september 1998 is de Hartstichting met een uitgebreide website op het internet te vinden: een welkome aanvulling op alle andere informatieve kanalen die de Hartstichting nog steeds gebruikt om haar boodschap uit te dragen.

40-jarig jublieum

In 2004 vierde de Hartstichting haar 40-jarig jubileum. Er is veel vooruitgang geboekt in het voorkomen en bestrijden van hart- en vaatziekten, het sterftecijfer van het hartinfarct is gedaald, de perspectieven van patiënten zijn verbeterd en de kwaliteit van de patiëntenzorg is vooruit gegaan. De gemiddelde leeftijd stijgt, maar daarmee het aantal patiënten met chronische hartklachten zoals hartfalen ook.

Jeugd een prioriteit

In 1996 organiseerde de Hartstichting de eerste Junior Hartdag voor scholen. Vier jaar later werd de eerste Heart Dance Award uitgereikt in een landelijke danscompetitie voor leerlingen uit groep 7 en 8. Om de jeugd nog beter te kunnen bereiken, richtte de Hartstichting in 2008 het jeugdfonds Jump op. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, met en zonder hartafwijking, worden georganiseerd door Jump, zie www.heartjump.nl

Toekomst

Toekomstig onderzoek naar hart- en vaatziekten richt zich met name op de genetica. Meer inzicht in erfelijkheid van aandoeningen brengt het voorspellen van risico's, het voorkomen en genezen daarvan dichterbij. Daarnaast verwacht men veel van de inzet van gekweekte cellen om het beschadigd hart na een infarct te kunnen repareren (stamcellen onderzoek). De Hartstichting zet haar onderzoekswerk onverminderd voort.

(bron: De Nederlandse Hartstichting)

Samenwerkingspartners

De Nederlandse Hartstichting werkt samen met de volgende partners om haar doelen te kunnen bereiken:

Tips


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden