Wat doet een vakbond

Inleiding

Werk.jpg

Een vakbond is een vereniging die er is voor de werknemer. Hij is opgericht om de belangen van werknemers te behartigen. Het idee achter een vakbond is dat meer mensen meer bereiken dan een. Tegenwoordig zijn er al heel veel regels die het werk voor werknemers aangenamer en makkelijker maken, maar vakbonden vinden dat het altijd beter kan. Hot item van nu is de AOW-verhoging. De regering wil dat mensen doorwerken tot hun 67e, maar de vakbonden zijn hier fel op tegen. Ze vinden dat je na al die jaren werken, recht hebt om te genieten van je vrije jaren. Maar een vakbond heeft nog veel meer taken. Wat doet een vakbond allemaal?

Wat doet een vakbond in het algemeen

In het verleden waren de arbeidsvoorwaarden niet zo goed. Alles kan en mocht en er waren genoeg werkgevers die hun personeel uit buiten. Veel werknemers moesten onder slechte omstandigheden werken. Denk hierbij aan te lange dagen en te weinig loon. In 1866 werd de eerste vakbond opgericht.

Een vakbond wilt dus zorgen voor betere arbeidsomstandigheden. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de plek waar gewerkt wordt veilig is. Het gebouw waarin gewerkt wordt moet veilig zijn. Verder zijn er per bedrijfssector verschillende eisen. Denk hierbij aan, wanneer je op kantoor werkt mag het niet te warm of te koud zijn. En als je in de bouw werkt, mag je niet zomaar aan asbest of andere gevaarlijke stoffen worden bloot gesteld. Ook zijn er regels vastgesteld over hoe zwaar er getild mag worden.

Verder wilt een vakbond goede arbeidsvoorwaarden afdwingen. bij arbeidsvoorwaarden moet worden gedacht aan loon, arbeidsduur, pauzes en vakantiedagen. De afspraken van de arbeidsvoorwaarden staan in een CAO. CAO betekent collectieve arbeids overeenkomst. Dit houdt in dat alle afspraken voor een bepaalde sector zijn vast gelegd. De werkgever kan dus niet zomaar zelf bepalen hoeveel loon en vakantie dagen je krijgt, want dit ligt allemaal al vast in het CAO. Meer en beter mag natuurlijk wel altijd. Iedere keer wanneer het CAO moet worden aangepast ontstaan er flinke discussies. Het belangrijkste issue is het loon. Werkgeversorganisaties (deze behartigen de belangen van de werkgevers) willen het loon het liefst zo min mogelijk omhoog doen, terwijl de vakbonden het loon met een aantal procent willen laten stijgen, om het leven voor de werknemer makkelijker te maken.

Punten vakbond algemeen

  • Zorgen voor betere arbeidsomstandigheden.
  • Veiligheid.
  • Goede arbeidsvoorwaarden.
  • Loon

Wat doet een vakbond voor een individu

Een vakbond is meer dan een bond die zaken over het werk in het algemeen regelt. Wanneer je lid bent van een vakbond heb je er ook wat aan als individu. Je kan er met je vragen over je werk of je cao terecht. Wanneer je problemen hebt op je werk, dan krijg je hulp van je vakbond. Zij zoeken de dingen uit en weten de regels vaak beter. Ik neem als voorbeeld dat je bijvoorbeeld je baas je bijvoorbeeld dwingt om langere dagen te werken dan dat in je contract staat. Wanneer je het alleen moet oplossen krijg je snel ruzie. Een vakbond kan als tussenpersoon werken om het op te lossen en je desnoods juridisch bij te staan. Verder kan een vakbond je te hulp schieten wanneer je ontslagen bent. Wanneer je vind dat het onterecht is zullen ze je helpen en verder krijg je informatie over wat je nu moet doen en op welke uitkering je recht hebt.

Punten vakbond individu

  • Je kan bij je vakbond terecht met vragen over je werk en cao.
  • Problemen op je werk.
  • Juridische bijstand

Vakbond en de regering

Wanneer een regering beslissingen neemt over zaken die werknemers aangaan, dan gaat dit vaak in overleg met de vakbonden. Vakbonden hebben daarom best een grote invloed op de regering. Ze hebben al verschillende zaken afgedwongen zoals het minimumloon en regels voor ontslag. Als werknemers kan je niet meer zomaar ontslagen worden. Naast de discussies over de verhoging van de AOW-leeftijd, zijn de vakbonden bezig met de kosten voor kinderopvang. De vakbond wilt dat ouders die werken de zorg voor hun kinderen kunnen combineren met hun werk. Maar de regering neemt steeds meer maatregelen waardoor de kinderopvang netto duurder wordt voor werkende ouders. De vakbonden zijn ermee bezig om dit tegen te gaan.

 Tot slot

De drie bekendste vakbonden zijn de FNV, de CNV en de MHP. In totaal zijn er zo'n 1,9 miljoen mensen lid van een vakbond in Nederland. In verhouding met hoeveel mensen er werken is dit niet veel. Veel mensen zien het nut er niet van in om lid te worden. Ze denken dat een vakbond zijn werk toch wel doet. Ze staan er niet bij stil hoe meer leden hoe meer macht en wat een vakbond individueel kan betekenen voor ze. De prijzen zijn ongeveer tussen de tien en vijftien euro per maand. Dit is even ruim genomen.

Lees ook: acties en aanbiedingen van energiemaatschappijen

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden