Hoe zijn vakbonden ontstaan

Inleiding

De eerste vakbonden ontstonden ten tijde van de industriële revolutie, ruim 150 jaar geleden dus. Tijdens de industriële revolutie werden arbeiders gedwongen tot onmenselijk lange werktijden. Bij werkloosheid, ziekte en ouderdom waren er enorme risico's. Zo besloot men samen te gaan werken.

Het begin van de samenwerking

Het begon met het oprichten van ziektekassen en werkloosheidskassen. Er was een onderlinge solidariteit om ziekte en werkloosheid op te vangen. Er waren in deze tijd namelijk nog geen overheidsuitkeringen.

De eerste vakbond

In 1842 onstond in België de allereerste vakbond, de ALCIT. Dit was een vereniging van typografen. Zij hadden al een lange traditie van onderlinge bijstand. De arbeiders kregen vaak het minimumloon en de omstandigheden waren erg slecht. In België werden de lonen tot 1887 vaak voor een deel in natura betaald.

Vaak bestond er twijfel of vakbonden wel toegestaan waren volgens de wet, maar in 1866 werd het coalieverbod, dat er toen was, aangepast. Hierdoor werd het mogelijk om altijd legaal een vabkond op te richten. Stakingen werden wel nog steeds bestraft.

De Nederlandse vakbonden

In Nederland onstond de eerste vakvereniging in 1837. Dit was de Bredase vereniging van drukkersknechten: Door Eendragt 't Zaam Verbonden. Maar dit was nog geen landelijke vereniging en ook geen echte vakbond. De eerste nationale vakbond onstond in 1866 en was die van de typografen.

Twee stromingen

Binnen de vakbonden ontstonden er twee stromingen: een socialistische en een anarchistische.

Socialistisch

De socialisten binnen de vakbonden wilden graag een betere wetgeving voor de arbeiders. Zij wilden de omstandigheden verbeteren met sociale wetten en kiesrecht. Ook wilden ze het privé-eigendom van productiemiddelen afschaffen om voor meer gelijkheid te zorgen.

Anarchistisch

De anarchisten verwachtten niets van de overheid, zij organiseerden alles zelf. Ze hadden betaalde bestuurders en er werden spontante acties gehouden door de arbeiders zelfs. Ze wilden volledige vrijheid zonder regels, alleen dat kon hen gelukkig maken. In 1893 werd door hen de eerste Nederlandse vakcentrale opgericht, het Nationaal Arbeiders Secretariaat.

Vakbonden nu

Een aantal jaar geleden was 25% van de Nederlandse werkenemers tussen de 15 en de 64 jaar lid van een vakbond. Daarnaast zijn nog veel mensen lid van een vakvereniging.

Categorieën

Er zijn tegenwoordig enorm veel vakbonden in Nederland. Je moet dus een (moeilijke) keuze maken welke vakbond het beste bij jou past. Wel zijn er verschillende categorieën waarin de vakbonden zijn onderverdeeld:

 • Studenten
 • Jongeren
 • Vrouwen
 • Onderwijs
 • Publieke sector
 • Bouw
 • Zorg en welzijn
 • Agrarische sector
 • Defensie
 • Politie en justitie
 • Private sector
 • Sport
 • ZZP'ers
 • Vervoer

Sommige categorieën zullen elkaar uiteraard overlappen, zodat er voor iedereen voldoende keuze is.

De bekendste vakbonden in Nederland

In Nederland zijn er twee vakbonden die eigenlijk iedereen wel kent: CNV en FNV. Hieronder wat meer informatie over deze twee vakbonden.

CNV

Het CNV heeft 350.000 leden en is een vakbond voor iedereen. Het is mogelijk om juridische hulp te krijgen, maar ook hulp bij het invullen van belastingformulieren is mogelijk. Alle hulp die u nodig heeft wordt dus aangeboden door CNV, de website biedt veel informatie.

FNV

De FNV-bond heeft 1,4 miljoen leden. Ook deze vakbond is voor iedereen. Binnen de FNV zijn 19 zelfstandige bonden actief, deze verschillen van een paar 100 tot 100.000 leden. Ook deze vakbond heeft dus voor iedereen de hulp te bieden die hij nodig heeft.

Meer informatie over vakbonden

Wilt u meer informatie over vakbonden dan kunt u misschien een van de volgende websites over vakbonden bezoeken:


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden