Het energielabel voor woningen

Het energielabel voor woningen

Je woonlasten worden door het stijgen van de energieprijzen voor een steeds groter deel bepaald door de energiekosten. De overheid is om die reden van mening dat kopers en huurders van een nieuwe of bestaande woning op een betrouwbare manier geïnformeerd worden over de energiekwaliteit van een woning. Voor dit doel is het energielabel voor woningen geïntroduceerd.

Formeel moeten verkopers en verhuurders van woningen al sinds 2008 een energielabel laten zien aan de kopers of huurders. In de praktijk is daar tot op heden echter niet veel van terecht gekomen. De reden hiervoor is simpelweg dat niemand de toegevoegde waarde zag van het energielabel en omdat er geen boete stond op het niet verstrekken van het energielabel werd de verplichting gewoon genegeerd. Het negeren van de verplichting om een energielabel te verstrekken duurt tot op de dag van vandaag voort. Vanaf 2013 zal dit echter gaan veranderen. Vanaf 2013 kan zonder energielabel bij de verkoop van een woning de eigendomsakte niet passeren en hebben huurders recht op een korting op de huur.

Wat is het verschil tussen het energielabel en het energieprestatiecertificaat?

Er is geen enkel verschil. Het energieprestatiecertificaat is de officiële naam die gebruikt wordt voor wat ook wel het energielabel voor woningen wordt genoemd.

Wat is het energielabel voor woningen?

Het energielabel voor woningen geeft in een klassering van A++ tot en met G en de kleuren groen tot en met rood aan hoe energiezuinig een woning is ten opzichte van andere soortgelijke woningen. Een woning met een klasse A++ (donkergroen) is in deze klassering zuinig en een woning in klasse G (rood) is onzuinig. De overheid verwacht dat een zuinige woning makkelijker te verkopen of te verhuren is dan een minder zuinige woning en dat de waarde van een zuinige woning ten opzichte van een minder zuinige soortgelijke woning zal stijgen. Vanaf 2010 zijn de regels voor toekenning van een energielabel sterk vereenvoudigd. Er wordt een schatting afgegeven hoeveel gigajoule energie de woning elk jaar per vierkante meter gebruikt voor verwarming van ruimtes, verwarming van water en verlichting. Hiervan worden opbrengsten van warmteterugwinning uit rioolwater, ventilatie en zonnecolectoren afgetrokken. Voor de berekening wordt uitgegaan van een gemiddeld buitenklimaat en gemiddeld stookgedrag bij een gemiddelde bewoning. Door het gebruik van gemiddelden in de berekening zal iemand die zuinig omgaat met energie minder energie verbruiken dan het label suggereert.

Hoeveel gigajoule energie gebruikt een woning per energielabel klasse?

Elke klasse op het energielabel is gekoppeld aan een eigen hoeveel gigajoule energie. Een woning met een A-label gebruikt in theorie ongeveer twee keer minder energie dan een woning met een D-label.

Klasse Gigajoule per vierkante meter
A++ Minder dan 0,5
A+ Minder dan 0,7
A Minder dan 1,05
B Minder dan 1,3
C Minder dan 1,6
D Minder dan 2,0
E Minder dan 2,4
F Minder dan 2,9
G Meer dan 2,9

Is het energielabel voor woningen altijd verplicht?

Zoals in de inleiding al is uitgelegd is er sinds 2008 een verplicht om een energielabel te overhandigen aan kopers en huurders. In de praktijk is er van deze verplichting nog niets terecht gekomen door het ontbreken van sancties. Vanaf 2013 zal deze situatie gaan veranderen omdat dan bij de verkoop van een woning de eigendomsakte niet kan passeren, en in geval van verhuur de huurders minder huur hoeven te betalen. Maar, er is een uitzondering voor woningen die nog geen 10 jaar oud. Bij deze woningen hoeft geen energielabel overhandigd te worden. Bij huizen jonger dan 10 jaar is vooraf de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) berekend. Met deze EPC-berekening voldoet de eigenaar aan zijn energielabel verplichtingen.

Hoe lang is het energielabel voor woningen geldig?

Het energielabel tien jaar geldig na de opnamedatum. Na deze tien jaar moet de eigenaar bij verkoop of verhuur een label laten opstellen.

Wie geeft het energielabel voor woningen af?

Het label wordt afgegeven door gecertificeerde EPA-opnemer of EPA-adviseur. De gecertificeerde EPA-opnemer of EPA-adviseur heeft een door Cito afgegeven diploma behaald voor het afgeven van energielabels. Zonder dit diploma is de adviseur niet bevoegd om een energielabel af te geven.

Wat kost het energielabel voor woningen?

Een gecertificeerde adviseur mag bepalen wat een energielabel kost. Het is daarom verstandig om bij meerdere adviseurs een prijsopgave op te vragen voordat de opdracht wordt gegeven.

Conclusie

Nog weinig verkopers of verhuurders van woningen zullen uit zichzelf een energielabel verstrekken. Vanaf 2013 zal deze situatie echter snel gaan veranderen. gelukkig is een energielabel lang geldig en door vergelijkingssites voor energielabel adviseurs zullen de kosten voor het energielabel ook laag gehouden kunnen worden.

Verder lezen


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden