Wat doet de Nationale Ombudsman

Wie klaagt er nooit?

Klagen is van alle tijden. In de Bijbel is er een heel bijbelboek aan gewijd, Klaagliederen. Helemaal nieuw is het klachtenkoor. Terecht of onterecht, klagen doen we allemaal. Om klachten te behandelen zijn er diverse instanties opgericht. Voorbeelden zijn de Consumentenbond, bureaus waar je rechtshulp kunt krijgen en geschillencommissies op allerlei gebied. Je kunt ook met je klacht naar een ombudsman gaan.

Het is een internationaal woord geworden, ombudsman. Het woord "ombudsman" komt uit het Zweeds en betekent vertegenwoordiger. Er  zijn ombudsmannen en -vrouwen voor allerlei klachten. Er is onder meer een Europese Ombudsman voor klachten over instellingen van de Europese Unie, eentje voor klachten over pensioenen, eentje voor verzekering en eentje voor dieren. De Ombudsman Dieren gaat over bestrijding van dierenmishandeling.

Kinderombudsman

(Toevoeging 4 maart 2011) Rechten van het kind moeten ook door de overheid worden gerespecteerd. Begin april 2011 zal er daarom een Kinderombudsman komen. De eerste in Nederland in de persoon van Marc Dullaert.

Wie is de Nationale Ombudsman?

De Nationale Ombudsman is een instituut dat klachten over overheidsinstanties behandelt, hij is op initiatief van de Tweede Kamer aangesteld. In de Wet Nationale ombudsman staat dat één persoon, herkenbaar, naar buiten treedt. Momenteel is Alex Brennikmeijer de Nationale Ombudsman, maar een vrouw kan evengoed benoemd worden. Het instituut geeft burgers de kans om klachten die ze over de overheid hebben voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige. De klachtenbehandeling van de Nationale Ombudsman heeft, naast de uitwerking voor de burgers, ook een voordeel voor de overheid. De betreffende overheidsinstantie krijgt feedback in de vorm van een klacht en kan daardoor haar werkwijze aanpassen. De Nationale Ombudsman heeft niet de macht iets van de overheid af te dwingen, maar wel gezag.

Welke klachten behandelt de Nationale Ombudsman?

Uitsluitend klachten betreffende overheidsinstanties worden in behandeling genomen. Voorbeelden van overheidsinstanties zijn de politie, een ministerie of een hoogheemraadsschap. Maar ook minder voor de hand liggende instanties zoals APK-keuringsstations, de HISWA of Kamers van Koophandel zijn overheidsinstanties. Een volledig overzicht kun je op de website van de Nationale Ombudsman bekijken.

Welke klachten behandelt de Nationale Ombudsman niet?

Bijvoorbeeld klachten over gemeenten die een eigen ombudsman hebben, of klachten over de inhoud van wetten of over een gerechtelijke uitspraak worden niet door de Nationale Ombudsman in behandeling genomen. Voordat je de Nationale Ombudsman, inschakelt moet je eerst met je klacht naar de overheidsinstatie zelf gaan. Heb je dat niet eerst gedaan ook dan wordt de klacht niet in behandeling genomen. Verder moet je binnen een jaar naar de Nationale Ombudsman, want klachten die langer dan een jaar geleden ontstonden, worden evenmin behandeld.

Hoe dien je een klacht in?

Voor je overgaat tot het indienen van een klacht is het aan te raden om eerst telefonische informatie te vragen. Je kunt dan gelijk horen of de klacht door de Nationale Ombudsman in behandeling genomen kan worden, of dat je bij een andere instantie moet zijn. Het telefoonnummer is gratis: 0800-3355555. Bellen kan op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur. Door middel van een electronisch formulier kun je de klacht indienen. Dat kun je op de website van de Nationale Ombudsman vinden.

Wat zijn de kosten?

Als de Nationale Ombudsman je klacht in behandeling neemt, dan zijn daar geen kosten aan verbonden.

Ten slotte

Heb je een klacht over de Overheid, laat het er dan niet bij zitten. Daar heb jij niets aan en de betreffende instantie evenmin.

(toevoeging 18 maart 2011) Op 16 maart 2011 heeft de Nationale Ombudsman zijn jaarverslag over 2010 aan de Tweede Kamer aangeboden. Er staat onder andere in dat de overheid vaak op geld en regels is gericht. De burger wil echter gewoon rechtvaardig worden behandeld. Een samenvatting van het jaarverslag kan je op de website van de Nationale Ombudsman vinden.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden