Wie is de eerste president van de Europese Unie

Algemeen

Officieel wordt hij de eerste permanente voorzitter van de Europese Raad. In de volksmond wordt er gesproken over de “eerste president van Europa”. Ruim 200 jaar na Amerika, op 30 april 1789 werd George Washington de eerste president van de 10 staten die toen nog de Verenigde Staten vormden. Niet Jan Peter Balkenende, maar de Belgische Herman van Rompuy is deze eer te beurt gevallen.

Herman van Rompuy

Herman Achille is geboren op 31 oktober 1947 aan de Brusselse taalgrens. Zijn vader is professor in de economie. Zijn opleiding volgde hij bij de Jezuïeten. De Anderlecht supporter verblijft jaarlijks een week voor retraite in een abdij. Zijn levensmotto is “Rustige vastheid”.

Daarnaast houdt hij van poëzie, literatuur en schrijven. Zo publiceerde hij reeds:

 • 1979; De kentering der tijden
 • 1984; Hopen na 1984
 • 1990; Het christendom. Een moderne gedacht
 • 1998; Vernieuwing in hoofd en hart. Een tegendraadse visie
 • 2000; De binnenkant op een kier. Avonden zonder politiek
 • 2004; Dagboek van een vijftiger
 • 2007; Op zoek naar wijsheid

Van Rompuy dicht zelf in de Haiku steil, een Japanse manier van dichten waarbij men zo min mogelijk woorden gebruikt. Een gedicht van Herman heet Ruiken:

Ik ruik de vrieslucht, En stap er dwars doorheen. Ik adem vrij.

Van Rompuy familieman

Rompuy is getrouwd met Geertrui Windels. Samen hebben ze vier kinderen, namelijk”

 • 1980 Peter
 • 1981 Laura
 • 1983 Elke
 • 1986 Thomas

Geertrui zit voor de CD&V (de voormalige CVP) in de OCMW raad van de gemeente Sint-Genesius-Rode.

Opleidingen

 • 1965; Grieks-Latijnse Humaniora aan het Sint-JanBerchmanscollege te Brussel
 • 1968; Baccalaureus in de Wijsbegeerte aan de Katholieke Universiteit te Leuven
 • 1971;Licentiaat-Doctarandus in de Economische Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit van Leuven

Carrière voor de politiek

 • 1972-1975; Attaché Studiedienst van de Nationale Bank van België
 • 1975-1978; Adviseur in het kabinet van premier L. Tindemans
 • 1978-1980; Adviseur in het kabinet van de Minister van Financiën G. Geens
 • 1980-1988; Directeur van het Centrum voor Politieke, Economische en Sociale Studies
 • 1980-1987; Docent aan Handelshogeschool van Antwerpen
 • 1982-2008; Docent aan de Vlaamse Economische Hogeschool te Brussel, oftewel aan de VLEKHO

Politieke carrière

Ten tijde van zijn carrière als minister heeft hij nooit echt zijn mening over Europa gegeven. Een citaat uit 2004 van hem over de “kwestie” Turkije: “Dat de universele waarden die gelden in Europa, en die ook in de christelijke leer fundamenteel zijn, zullen verwateren door de toetreding van een groot islamitisch land als Turkije”.

Zijn politieke carrière tot aan zijn aantreden als premier van België luidt als volgt:

 • 1973-1977; Nationale vice-voorzitter van CVP (Christelijke Volks Partij) Jongeren
 • 1978-1982 ; Lid van het nationaal CVP bureau
 • 1982-1988; Arrondissements voorzitter van de CVP Brussel-Halle-Vilvoorde
 • mei-sept 1988; Staatssecretaris voor Financiën en KMO
 • 1988-1993; Nationaal voorzitter van de CVP
 • 1988-1995; Senator
 • 1993-1999; Vice Premier en Minister van Begroting (verlaagde de overheidstekorten, waardoor de Euro geïntroduceerd kon worden)
 • 1995-2004 ;Volksvertegenwoordiger
 • 2004; Minister van Staat

Daarnaast is hij onderhandelaar geweest bij de vorming van de kabinetten:

 • Martens III t/m VIII
 • Dehaene I en II

Van Rompuy wordt gezien als één van de grondleggers van de Belgische staatsstructuur.

Premier van België

Nadat in 2008 de toenmalige premier van België, Yves Leterme het ontslag van zijn kabinet heeft aangeboden aan de koning, duurt het vrij lang voordat er een nieuwe premier is. Op 31 december 2008 werd vrij onverwacht de Kamervoorzitter Herman Van Rompuy de nieuwe premier. Leterme moest opstappen vanwege de beschuldiging dat hij de rechterlijke macht beïnvloede inzake de opdeling van de Fortisbank. Door het ontslag van Leterme ontstond een lange politieke crisis, waarbij de “opdeling” van het land en toetreding tot Frankrijk en Nederland zelfs ter discussie stond.

Na zijn beëdiging als premier heeft Van Rompuy het land enorme rust gebracht.

President van Europa

Hij leidt zijn land nog geen jaar en is dus ook nog geen jaar lid van de Europese Raad. Dit is de “club” van regeringsleiders. Toch is hij verkozen tot de 1e president van Europa, waarbij zijn kerntaak het leiden van de Europese Raad is. De Europese president is verantwoordelijk voor het bijeenkomen van de Europese regeringsleiders en zal uiteindelijk compromissen moeten vinden, waarmee ieder land zich kan verenigen.

De president heeft geen bevoegdheid op de gebieden van de Hoge Vertegenwoordiger voor het Buitenlands Beleid. Hij heeft de mogelijkheid om bijeenkomsten van de Verenigde Naties bij te wonen.

Pas op 3 november 2009 heeft Europees lid Tsjechië het Verdrag van Lissabon goedgekeurd. De zoektocht naar een Europese president kan beginnen en al op 19 november 2009 wordt Van Rompuy door de 27 Europese lidstaten verkozen. Zijn bescheidenheid was onder andere reden om hem verkiesbaar te stellen, evenals het feit dat hij met geen van de leiders onenigheid gehad heeft.

Hij zal officieel op 1 december 2009 zijn nieuwe taak op zich nemen, echter Zweden is nog voorzitter van de Laatste Raad van Europa. In principe duurt zijn “zittingstermijn” 2½ jaar met een maximale verlenging van 1 termijn.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden