Wat is het Europees Parlement

Inleiding

Het Europees Parlement is de volksvertegenwoordiging van de Europese Unie. Het Europees Parlement wordt direct door de burgers van de verschillende lidstaten gekozen. Eens in de vijf jaar vinden verkiezingen plaats voor het Europees Parlement.

Het Europees Parlement stelt onder andere Europese wetgeving op, houdt toezicht op Europese besteding en moet het de toetreding van nieuwe lidstaten goedkeuren. Het Europese Parlement heeft in de loop der tijd steeds meer bevoegdheden gekregen.

Samenstelling

Het Europees Parlement kent 785 leden. Iedere lidstaat heeft een bepaald aantal afgevaardigden. Deze worden gekozen door verkiezingen voor het Europees Parlement. Lidstaat Malta heeft de minste zetels (5), Duitsland de meeste (99). Nederland heeft 27 zetels.

Hoewel parlementariërs per land worden gekozen, kunnen zij een Europese politieke partij vormen. Fracties in het Europees Parlement bestaan uit tenminste twintig parlementsleden uit vijf verschillende landen.

Locaties

Het Europees Parlement heeft eens in de maand een voltallige vergadering van vier dagen in Straatsburg. Een aantal aanvullende voltallige vergaderingen vinden plaats in Brussel. Het Secretariaat-generaal is gevestigd Luxemburg.

Nadelen

Enkele nadelen van het Europees Parlement

  • Veel parlementsleden stellen nationaal belang vaak boven het Europees belang.
  • Het Europees Parlement bestaat zoals gezegd uit 785 leden. Er worden behoorlijk wat kosten gemaakt om deze leden te verplaatsen naar, en te huisvesten in, de verschillende locaties waar vergaderd wordt. Deze kosten worden geschat op 200 miljoen euro.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden