De waarheid levert geen stemmen op

Politici

Nederland

Politici worden vaak als leugenaars bestempeld of door hun eigen collega’s als draaikonten, wat natuurlijk een eufemisme is voor leugenaar. Maar goed bezien zijn het gewoon opportunisten, die weten dat de waarheid hun geen stemmen oplevert. Dus als je meer stemmen kunt winnen met mensen naar de mond te praten, waarom zou je dan de waarheid vertellen. We leven toch niet in een deontologisch paradijs , waarin het spreken van de waarheid je plicht is. We zijn toch geen kleine kinderen die nog moeten leren wat hoort. Het is alleen wel hypocriet natuurlijk als je als politicus iedereen naar de mond praat, maar vervolgens vindt dat iedereen eerlijk moet zijn tegenover jou.

⬇ Index

Stemmen winnen

Volgens politici is de belangrijkste manier om stemmen te winnen het aandragen van oplossingen voor problemen die mensen in hun dagelijkse leven tegenkomen. Kijk maar naar een meneer Wilders van de PVV. Zijn oplossing om van Nederland een ouderwets paradijs te maken is iedereen die iets te radicaal denkt vanuit de Islam het land uit te zetten. Dat lijkt sterk op de ideeën van facisten uit de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw. Daar staat dan weer tegenover dat diezelfde meneer Wilders vindt dat de staat goed moet zorgen voor haar burgers. Een ander voorbeeld is meneer Rutte van de VVD, die vindt juist dat de staat zoveel mogelijk over moet laten aan de burger en daarbij geen invloed moet hebben op de economie. Dus moet de staat zijn uitgaven beperken en zich alleen richten op zaken die het algemeen belang geld opleveren. Dus meer geld voor de aanleg van logistieke systemen voor auto’s en vliegtuigen. Was het niet een VVD minister die de aanleg van de volkomen overbodige en veel te dure Betuwelijn heeft geleid. Zo heeft iedere partij en politicus zijn eigen oplossing voor de dagelijkse problemen van zijn stemmers. Want met de waarheid verzamel je geen stemmen.

⬇ Index

De waarheid

U wilt natuurlijk bewijs voor het punt dat de waarheid geen stemmen oplevert. Nu is dat wat extreem uitgedrukt, want je kunt met de waarheid wel wat stemmen winnen. Kijk naar een partij als van mw. Tiemen. Zij krijgt toch nog twee zetels met haar waarheid over het feit dat dieren in de Nederlandse bioindustrie slecht behandeld worden. Dat zijn toch nog 122.317 mensen die op haar waarheid hebben gestemd. Maar ook mw. Tiemen verbindt haar waarheid aan een oplossing, want zonder oplossing stemmen mensen niet op je. Als je alleen maar de waarheid wilt verkondigen, dan moet je schrijver worden of filosoof.

Foto van Nederland
Maar het aantal stemmers op een Partij voor de Dieren maakt duidelijk dat er niet veel mensen zijn die gaan stemmen omdat iemand de waarheid spreekt. De meeste mensen gaan stemmen omdat de politicus in hun ogen de waarheid spreekt. Vandaar ook dat al sinds hun oprichting partijen als de VVD, CDA en PvdA groot zijn, ze spreken namelijk de waarheid volgens hun volgers en stemmers. Wat ze echter vooral doen is de waarheid spreken over de oplossingen die nodig zijn om de dagelijkse problemen van mensen op te lossen. Dat dit eigenlijk geen waarheid is, dat maakt al die stemmers niet uit. Dus praten de meeste politici niet over de waarheid, maar over oplossingen want daarmee win je stemmen. Kijk maar naar de uitslag van de afgelopen verkiezingen. De partijen die het meeste gewonnen hebben hadden het niet over de situatie zoals we die kennen, maar over hun oplossingen voor de waarheid die mensen denken te zien.
⬇ Index

Opportunist

Misschien is het ook wel logisch dat politici niet in waarheden spreken. Dat is zoiets als de hand die je voed bijten en dat doe je niet toch. Dus is het veel voor de handliggender om je publiek naar de mond te praten. Wat zien zij als de waarheid en hoe kun je hun het idee geven dat jouw oplossing hun waarheid mooier kan maken? Het aanvechten van iemands waarheid met een betere levert nu eenmaal geen stemmen op, dat bewijzen partijen als de Partij voor de Dieren en Partij voor Mens en Spirit wel.

Daarbij kun je als je eenmaal je stemmen hebt doen wat je wilt in Nederland, zolang je er maar voor zorgt dat het de Nederlander beter gaat nadat je je oplossing hebt toegepast. Alleen jammer natuurlijk dat de rest van de wereld niet echt meewerkt. Kijk naar het verhaal van minister president Balkenende die in 2006 en 2007 nog riep dat we de broekriem moesten aantrekken om het daarna beter te krijgen. We moesten even door de zure appel heen bijten. Na het zuur het zoet. Alleen had meneer Balkenende de pech dat de rest van de wereld van mening was dat er een financiële banken crisis moest komen en dat het zuur nog eventjes wat langer ging duren.

Want zo opportunistisch zijn politici natuurlijk weer wel. Als ze met hun voorspelling van de waarheid stemmen kunnen winnen, dan zullen ze dat niet laten.

⬇ Index

Extra

Afbeeldingen

Nederland via CIA

Foto Nederland

Index van koppen

Politici
Stemmen winnen
De waarheid
Opportunist
Extra
Afbeeldingen
Index van koppen