Hoe richt je een politieke partij op

Politieke partij oprichten

Het oprichten van een politieke partij klinkt misschien heel moeilijk, maar als je je aan onderstaande stappen houdt, kan er vrijwel niets mis gaan bij het oprichten van een politieke partij.

Wat voor politieke partij wil je oprichten?

Gelukkig is het voor iedereen, ongeacht nationaliteit of leeftijd, mogelijk om een politieke partij op te richten. Maar uiteraard is het wel belangrijk dat er goed over na wordt gedacht wat voor partij dat precies gaat worden. Vraag je dus niet alleen af op wie je partij zich zal richten en wat de standpunten zullen zijn, maar bijvoorbeeld ook of je een lokale, provinciale of zelfs een landelijke partij op wilt richten. Bedenk van tevoren ook hoe je de partij zal structureren en welke bestuursleden je wilt hebben.

Naam verzinnen

Nu het duidelijk is wat voor partij je op gaat richten, is het tijd om een naam voor je partij te verzinnen. Het is de bedoeling dat je partij de lading dekt, maar er zijn ook eisen aan verbonden waaraan de naam van je nieuwe partij volgens de Kiesraad moet voldoen/ Zo mag de naam bijvoorbeeld geen discriminerende of aanstootgevende woorden bevatten, te veel lijken of hetzelfde zijn als de naam van een andere partij, persoon of een bedrijf. En de naam mag ook niet meer dan 35 tekens bevatten, dit is dus inclusief spaties en leestekens. Verder ligt het helemaal aan jou wat voor naam je je partij gaat geven. Let er wel op dat de naam makkelijk te onthouden is, zodat mensen je partij sneller zullen herkennen.

Inkomsten

Zonder geld zal je het niet redden, zo simpel is het eigenlijk. Je zult geld nodig hebben voor onder andere het voeren van een campagne, maar je zult ook de notaris moeten betalen en een waarborgsom gaan storten bij de Kiesraad indien je van plan bent om mee te doen aan de verkiezingen. Je mag in principe zelf weten hoe je aan het geld komt, mits het op legale wijze gebeurt. Dit kan spaargeld zijn, of bijvoorbeeld een lening of sponsoring.  

Notaris

Om een politieke partij op te richten heb je een notariële akte nodig. De partij moet een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid worden. In de akte worden de volgende zaken in ieder geval vastgelegd:

  • Naam van de partij
  • Vestigingsplaats van de partij
  • Doel van de partij
  • Verplichtingen van de leden
  • Algemene Ledenvergadering
  • Hoe bestuurders benoemd en ontslagen zullen worden

Kamer van Koophandel

Nu is het tijd om je partij te registreren bij de Kamer van Koophandel. Dit kun je doen door het inschrijvingsformulier op de website van de Kamer van Koophandel in te vullen en op te sturen of door langs te gaan bij de Kamer van Koophandel zelf. Zorg ervoor dat je een exemplaar van de staturen meestuurt. Dit mag absoluut geen kopie zijn en moet door een notaris gewaarmerkt zijn. Ook alle bestuurders van je partij zullen een inschrijvingsformulier in moeten vullen en die dien je ook mee te sturen. De Kamer van Koophandel zal je politieke partij nu inschrijven in het Handelsregister en stuurt je een bericht met je inschrijfnummer. De officiële opening van je politieke partij is nu een feit.  

Kiesraad

Nu is het tijd voor het echte werk. Als je iets wilt veranderen, moet je er eerst voor zorgen dat je in de positie bent om dat daadwerkelijk te doen. Dit betekent dat je ervoor moet zorgen dat je partij voldoende stemmen krijgt, en hierdoor zetels krijgt. Daarvoor zal je je partij eerst moeten registeren bij de Kiesraad. Iedereen mag een politieke partij oprichten, maar als je mee wilt doen aan verkiezingen, dan gelden er wel regels.

  • Je moet op de dag van de verkiezingen minstens 18 jaar zijn
  • Je moet Nederlands staatburger zijn
  • Je mag door de rechter nog niet ontzet zijn uit het kiesrecht
  • Ook mag je door de rechter niet geestelijk onbekwaam verklaar zijn om rechtshandelingen uit te mogen voeren

Het registreren bij de Kiesraad kost 450 euro. Dit is echter een waarborgsom en dit krijg je terug als je op de dag van kandidaatstelling een geldige kandidatenlijst hebt ingeleverd.   Als je je aan al deze stappen hebt gehouden, dan mag je nu campagnes gaan voeren! Succes!

Bron

Rijksoverheid