Wie is Fleur Agema van de PVV

Algemeen

Met negen mensen zit de PVV sinds 2006 in de Tweede Kamer. Geert Wilders is uiteraard bij iedereen bekend, maar wie zijn die andere acht? Eén daarvan is de dame die tijdens tv uitzendingen in de Tweede Kamer, altijd vlak achter Geert zit, Fleur Agema.

Fleur Agema

Op 16 september 1976 wordt in Purmerend Marie-Fleur Agema geboren. Haar ouders noemen haar Fleur. Haar ouders hadden een cafe in Wormerveer van haar 8e tot haar 16e. Fleur woonde met haar ouders en haar broer in deze tijd boven de horecagelegenheid. Haar vader was naast horeca eigenaar vertegenwoordiger bij de grootste bierleverancier van Nederland. Ze volgde de Openbare lagere school in Wormerveer en de Protestant Christelijke lagere school in Monnickendam.

Als tiener behoorde zij tot de koplopers als het om een schoolstaking ging. Spreken in het openbaar vond zij leuk, dus werd de toespraak bij de examenuitreiking door haar gesproken.

Opleidingen

Na haar lagere school volgde Fleur de volgende opleidingen:

 • 1994; eindexamen Havo.
 • 1999; afgestudeerd in Bachelor of Arts. Dit aan de Enschedese Hogeschool voor Kunsten. Ze studeerde af in de richting Architectonische Vormgeving
 • 2000; aan de Amsterdamse Academie van Bouwkunst volgt zij een Cursus Mechanica, Bouwfysica & Detailleren. Dit als voorbereiding op de volgende opleiding.
 • 2001; aan de Amsterdamse Academie van Bouwkunst behaalt zij haar Master of Arts, uiteraard in de Architectuur.
 • 2004; aan de Utrechtse Hogeschool voor Kunsten (MAHKU) wordt de Master of Arts behaald in de gesloten Architectuur.
 • 2006; NEI coach
 • 2008; Master Trainer

Carrière

De carrière die Fleur uiteindelijk leidde naar het Tweede Kamerlidmaatschap is als volgt:

 • 1994-1997; Schipper tijdens jongeren zeilkampen.
 • 1994-1997; Naast haar studie was zij medewerker in een restaurant
 • 1997-1999; Naast haar studie was zij parttime bedrijfsleider in de horeca
 • 1999-2003; Op een architectenbureau was zij ontwerper en projectleider
 • 2003-2007; Bij de provincie Noord-Holland was zij lid van Staten en vervulde zij de functie van fractievoorzitter
 • 2006-heden; Lid van de PVV (Partij Voor de Vrijheid), waar zij als vicefractievoorzitter zitting heeft in de Tweede Kamer.

Daarnaast publiceerde zij in juni 2004 haar afstudeerscriptie “Afgesloten architectuur”.

Fleur en de politiek

In 2001 wordt Fleur op medische gronden afgekeurd, toen zij heel onverwacht met een beperking werd geconfronteerd. Tot die periode heeft zij helemaal geen politieke loopbaan voor zichzelf voor ogen gehad.

Halverwege 2002 sluit Fleur zich aan bij de Lijst Pim Fortuyn, nadat zij fascinatie voor de lijsttrekker heeft opgevat. Na de moord van Pim op 6 mei 2003, stelde Fleur zich kandidaat voor de Provinciale Staten van Noord-Holland. Deze keuze maakte zij om de partij (LPF) te helpen. Deze functie heeft ze als lid van de LPF niet lang volgehouden, ze verliet de partij en maakte haar termijn vol als “fractie Agema”. Verkwistende en onnodige provinciale subsidies was het onderwerp wat zij heel vel bestreed (gedurende deze periode ondervond zij heel veel tegenwerking bij haar onderzoeken). Zij overweegt dan ook om na haar termijn uit de politiek te stappen.

Fleur Agema en de PVV

Ondertussen was Fleur opgevallen bij Geert Wilders, die haar manier van werken en spreken zeer kon waarderen. Hij vraagt haar om op zijn kandidatenlijst te komen, waar zij uiteindelijk op de 2e plaats terecht komt. Op 22 november 2006 zit zij dan (met acht mannelijke partij collega’s) in de Tweede Kamer. In haar maidenspeech spreekt zij zich in duidelijke, maar klare taal uit. Haar stelling was dat een 12 jarige ook zou moeten begrijpen wat zij zegt en bedoelt. Een citaat uit haar speech was: “De koeien en kippen in het land worden door de Kamer beter behandeld dan de mensen die hulp nodig hebben”.

Binnen de partij PVV bekleed Fleur het vicefractievoorzitterschap. In haar portefeuille bevinden zich:

 • Volksgezondheid
 • Welzijn en sport
 • Jeugd en gezin
 • Subsidiebeleid

In 2007 kwam zij 8x in het wekelijkse vragenuur. Dit was het meest van alle Kamerleden. Een jaar later (2008) diende zij 131 schriftelijke vragen in, waarmee ze heel dicht in de buurt kwam van het aantal ingediende vragen door Marianne Thieme (partij voor de dieren) en Raymond van Roon, PVV collega.