Wat is de toegevoegde waarde van een koningshuis

Inleiding

Als een land een Koningshuis heeft, is dit een Monarchie. Monarchieën zijn onder te verdelen in de Absolute en de Constitutionele. Bij een Absolute Monarchie bestaat de toegevoegde waarde uit dat er een man (of vrouw) is die doet wat hij wil met zijn land. Dit heeft dus toegevoegde waarde voor die persoon. Als hij of zij het goed doet, kan dit goed zijn voor het hele land.

Bij een Constitutionele Monarchie is er wel een Koning en/ of Koningin, maar deze hebben niet alle macht. Zij hebben zelfs heel weinig macht. Het meeste wordt geregeld door een parlement of een andere staatsvorm. Nederland is hier een voorbeeld van.

Voor en nadelen van het Nederlandse Koningshuis

Voordelen

 • De Koningin verdient veel geld voor Nederland. Zij benadert bedrijven en spoort ze aan handel te drijven met Nederlandse bedrijven. Dit levert geld op, en volgens sommigen veel meer dan dat zij zelf kost.
 • Sommige bedrijven mogen ‘Koninklijk’ voor hun naam zetten. Dit heeft het effect van een keurmerk, waardoor zij meer handel trekken. Dit keurmerk geeft dan ook aan dat het bedrijf heel erg goed is.
 • De politieke macht van de Koningin kan ook voordelen hebben; zij schijnt bijvoorbeeld persoonlijk verantwoordelijk te zijn voor de vrijlating van een Nederlander die in een Thaise gevangenis zat.

Dit is natuurlijk toeval. Als de Koningin bijvoorbeeld bepaalde regels (regels die gelden in hoge kringen) niet geleerd was, en het volk had haar persoonlijk niets kunnen schelen, had ze dit soort dingen niet gedaan. Ook had zij dan waarschijnlijk negatieve invloed op de politiek.

 • Sommige mensen vinden dat de Koningin zorgt voor verbintenis onder de Nederlanders, en dat zij het nationale symbool is, ook voor het buitenland.
 • Het Koningshuis geeft een reden voor een algehele dresscode die feestjes nog gezelliger kan maken.

Nadelen

 • Het Koningshuis (een deel van tenminste) betaalt een aantal belastingen niet, krijgt een uitkering en gebruikt nog meer belastinggeld voor privé doeleinden (zoals voor haar boot). Aantallen miljoen euro’s namelijk.

Oftewel zij zijn Nederlanders maar worden niet zo behandeld. In het eerste artikel van de Grondwet staat namelijk dat alle Nederlanders gelijk behandeld worden, en het mag duidelijk zijn dat zij niet gelijk behandeld worden zoals (waarschijnlijk) jij en ik.

 • Het mag zo zijn dat Koningin Beatrix haar best doet voor Nederland. Maar het is mogelijk dat haar nageslacht (dit kunnen dus ook mensen zijn die nu nog niet bestaan) niet hun best gaan doen, terwijl zij wel het volste recht hebben op de invloed van het Koninklijk Huis (ook al is deze beperkt). Zij zullen dan alleen maar geld kosten inplaats van opbrengen. Kijk maar naar Koning Willem III, die niet heel veel goeds met Nederland voor had.
 • De Koningin heeft invloed op de politiek. De invloed die zij heeft is wellicht niet altijd gebaseerd op het belang van het volk, maar meer op haar eigen mening.
 • Dit is oneerlijk, zij heeft een bepaalde macht in de politiek, en die heeft zij alleen omdat haar moeder de Koningin was. Zij is niet weg te sturen als iets wat verkeerd ging eigenlijk haar verantwoordelijkheid was.

Daar komt nog eens bij dat bijna alle genoemde voordelen opgevangen kunnen worden door een president;

 • Een president kan het land ook promoten. Als hij hier geen tijd voor heeft zou hij hier iemand voor in kunnen huren die minder kost dan de Koningin.
 • Deze president kan ook een keurmerk geven aan bedrijven. Het enige verschil zou de naam van het Keurmerk zijn. Die zou waarschijnlijk ‘Presidentiële’ inplaats van ‘Koninklijke’ zijn. Het gaat om wat het keurmerk inhoud, niet de benaming ervan.

Een nadeel is wel:

 • De president kan niet zo goed voor eenheid zorgen als een Koning of Koningin. Na vier jaar, of misschien meer, moet hij of zij weg. Dit kan voor rommeligheid en minder vastigheid en orde zorgen. De president kan wel als nationaal symbool dienen.

Is het voor Nederland dan niet beter om een republiek te zijn?

Een president kost natuurlijk nog steeds veel geld, maar als het goed is minder dan de Koningin. Hij werkt hier dan ook voor en wordt gelijk behandeld, zoals dat in de Grondwet geëist wordt. Hij moet bijvoorbeeld belasting betalen. Hier komt bij dat hij gekozen is door het volk en af kan treden als dat nodig is. Ook is het mogelijk dat de president niet zo goed is in het promoten van het land als de Koningin. Maar dat kan ook andersom zijn. Sommigen zijn ervan van overtuigd dat het beter is voor Nederland om een republiek te worden.

Tussenoplossing

Wat mogelijk lijkt, is dat alles zo blijft, maar dan zonder enige macht van de Koningin. Dit lijkt eerlijker. Het is dan wel de vraag of buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders nog naar haar luisteren. Wat niet mogelijk lijkt, is om de Koningin gelijk aan alle andere Nederlanders te behandelen (wat volgens het eerste artikel van de Nederlandse Grondwet zo zou moeten zijn);

Stel je voor: de Koningin krijgt alleen nog salaris (geen uitkering) en betaalt al haar belastingen. Tegelijkertijd mag zij nog steeds de Koningin blijven. Dan kan zij niet meer zo’n groot paleis betalen als waar zij nu in woont. Vervolgens ontvangt zij andere staatshoofden. Die moet zij dan dus minstens in een villa in een woonwijk ontmoeten. Dat is geen doen voor een Koningin. Dan is het beter om het Koninklijk Huis helemaal af te schaffen.

Conclusie

De toegevoegde waarde van het Koningshuis? Commercieel gezien is de Koningin erg handig. Dit hoeft niet te gelden voor een Koningshuis in het algemeen. Het is mogelijk dat het alleen maar geld kost. Het Koningshuis is natuurlijk wel het nationale symbool, dat iedereen bij elkaar houdt.

Links