Actie voeren Hoe doe je dat

Waarvoor ga je actie voeren?

Spandoeken zijn een veel gebruikt middel om actie mee te voeren
Wat is je wens? Meer speelgelegenheid voor de kinderen uit je buurt, een 30-kilometerzone, een betere busverbinding van je dorp met de stad waarin je werkt, het langer open zijn van het buurthuis? Is het ook de wens van de mensen om je heen, dan kan actie voeren een middel zijn om jullie wens werkelijkheid te laten worden.

Actie voeren voor de speelplaats

Een paar jaar geleden zijn er bij jullie in de buurt een paar huizen afgebroken en er is niets voor terug gebouwd. Dat braakliggend terreintje zou een fijne speelplek voor de kinderen uit de buurt kunnen zijn. Jullie zien het al voor je. Een paar schommels, een klimrek en ook nog een wip. Dan is het terreintje vol. De buurt ziet het helemaal zitten en wil tot actie overgaan. Maar is dat wel zo verstandig? Nee. Voor je een actie op touw zet doe je eerst onderzoek.

Vooronderzoek

Wat zou je kunnen onderzoeken?

 • Wat kost het om van een braakliggend terreintje een speelplaats te maken en te onderhouden? Wie gaat die kosten betalen?
 • Is toezicht nodig? Zo ja, wie gaat dat doen? Beroepskrachten zijn duur. Vrijwilligers dan maar. Zijn er genoeg vrijwilligers te krijgen?
 • Waarom is er de laatste jaren niets met het terreintje gebeurd? Wat is eigenlijk het bestemmigsplan voor het terreintje? Als blijkt dat in het bestemmingsplan staat dat er woningen moeten komen. Helaas, de speelplaats gaat niet door.

Was je meteen met een actie begonnen en had je honderden handtekeningen verzameld die aan de wethouder aangeboden zouden worden, dan was al dat werk voor niets geweest. Dus: EERST ONDERZOEK DOEN.

Het comité

Ga je tot actie over, probeer dan niet alles alleen te doen, maar richt een comité op met gelijkgestemden of je buren en maak samen een plan. Ofschoon elke actie weer anders is omdat de omstandigheden verschillen, zijn er toch vaste vragen die je jezelf moet stellen:

Voorbeelden van vragen die je kunt stellen:

 • Wat moet er bereikt worden?
 • Wat zijn de tussendoelen?
 • Zijn de doelen duidelijk?
 • Hoe gaat de actie er uitzien?
 • Wie zijn er bij betrokken?
 • Hoe denken de betrokkenen er over?
 • Worden ze voldoende bij de actie betrokken?
 • Wordt er voldoende vooruit gekeken?
 • Wat hangt er met het doel samen?
 • Hoe/door wie wordt de actie gefinancierd?
 • Zijn er bondgenoten?
 • Wordt de pers geïnformeerd?
 • Wie /welke instantie heeft er voldoende invloed om het doel te verwezenlijken?
 • Kan je een inschatting maken van de reactie op de actie?

De actiemiddelen

Om actie te voeren kan je allerlei middelen inzetten. Handtekeningen ophalen, in het geval van de speelplek met de kinderen in optocht naar het gemeentehuis gaan, spandoeken maken, en noem maar op.

Helaas. Actie voeren leidt niet altijd naar succes

Natuurlijk hoop je dat je na al het werk succes met je actie hebt. Bedenk vooraf dat dat succes met actie voeren niet altijd wordt bereikt. Dan zal de tegenvaller ook niet zo hard aankomen. Valt het resultaat tegen, raak dan niet ontmoedigd. Er is dan in elk geval aandacht voor het onderwerp geweest en ook dat kan in de toekomst gunstige gevolgen hebben.

Lees ook: De Spaanse revolutie in de lente van 2011


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden