De Spaanse revolutie in de lente van 2011

De Spaanse Lente van 2011

Op 15 mei 2011 kwamen de Spanjaarden in beweging (el movimiento 15-M.) De Spaanse Lente begon op de Puerta del Sol, dat is het centrale plein van Madrid en is uitgewaaierd over heel Spanje. ¡Toma la calle! was de kreet. En de pleinen en straten werden ingenomen door de Spanjaarden in het hele land. Zo ook de Plaza del Ayuntamiento in Valencia.

Hoogste percentage werkloosheid van de EU

Waarom zijn de Spanjaarden in beweging gekomen? De reden is dat in Spanje de werkloosheid heel groot is. Van de Europese Unie heeft Spanje het hoogste percentage werkzoekenden, namelijk 21%. Immigranten en jongeren worden het hardst door het tekort aan banen getroffen. Eén derde van de immigranten heeft geen baan en van de jongeren is naar schatting 45% op zoek naar werk. Jongeren bezetten veel tijdelijke banen maar die zijn vervallen door de economische crisis. Bovendien werken veel universitair afgestudeerden in een lage functie, bijvoorbeeld in die van serveerster. De regering doet, volgens de jongeren, te weinig om hun vooruitzichten te verbeteren.

Echte democratie NU

Naar het voorbeeld van de Arabische Lente is “Spaanse Lente” slechts één van de namen die aan de beweging wordt gegeven. ¡Democracia Real Ya! (Echte Democratie, Nu) wordt er geëist en 15-M slaat op de startdatum van de demonstratie. Politiek gezien is het een rechtse noch een linkse beweging. Het is een beweging van burgers uit alle lagen van de bevolking en van alle gezindten en politieke voorkeur. Niet alleen de jongere werklozen en studenten demonstreren, maar de ondersteuning komt ook van huisvrouwen, arbeiders, gepensioneerden en anderen. Allen vinden dat het anders moet in Spanje. Spanjaarden die in het buitenland zijn doen ook mee, zoals die in Londen en in Amsterdam.

Verkiezingen op 22 mei

In het weekend van 21 en 22 mei werd het demonstratieverbod dat tijdens een verkiezingsweekend geldt genegeerd. Op 22 mei zijn er regionale en lokale verkiezingen gehouden. De demonstranten riepen op om niet op één van de twee grote politieke partijen te stemmen omdat ze er geen vertrouwen in hebben dat die iets zullen doen om de situatie in Spanje te verbeteren. De grootste politieke partijen van Spanje zijn de PSOE (Partido Socialista Obrero Español) de partij van Zapatero, vergelijkbaar met de Nederlandse Partij van de Arbeid en de PP (Partido Popular), een christelijke conservatieve partij.

Welke doelstellingen heeft de beweging?

Het in gang zetten van een diepgaande politieke en sociale verandering door middel van concrete voorstellen. Die voorstellen komen van de burgers die op de pleinen bivakkeren.

Een paar voorbeelden van die voorstellen:

  • Hervorming van de kieswet
  • Hervorming van de senaat
  • Hervorming van de inkomstenbelasting

De beweging is niet tegen het systeem, maar wil het systeem verbeteren. Tijdens het schrijven van dit artikel zijn de verkiezingsuitslagen van 22 mei bekend gemaakt. De partij van Zapatero had de economische wind niet mee en heeft mede daardoor deze verkiezingen fors verloren. Hoe het verder in Spanje zal gaan, weet niemand. De demonstranten zijn wel van plan te blijven strijden om hun doelen te bereiken.

Toevoeging 19 juni 2011 Vandaag gaan de Spanjaarden weer massaal de straat op.

Tot slot een paar woordjes Spaans

¡Toma la calle! - Neem de straat (in)!

¡Democracia Real Ya! - Echte democratie nu!

El movimiento – de beweging

La Plaza - het plein

El ayuntamiento - het stadhuis

La puerta - de deur, de ingang

El sol - de zon

Belangstelling in Spanje? Lees dan ook dit artikel Welke taal spreken ze in Spanje? of: Wil je ook actie gaan voeren? Lees dan Actie voeren, hoe doe je dat?


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden