Hoeveel rekent een advocaat

Inleiding

De advocatuur kent geen vaste tarieven. Een advocaat mag zelf bepalen, welke financiële afspraken hij met u maakt. Het beste kunt u dit doen tijdens het eerste gesprek dat u met elkaar heeft.

Hoe kan je nu de zaak berekenen aan de advocaat? Diverse methoden zijn:

Stappen

Op basis van uurtarief

 • Het tarief wordt vastgesteld door het aantal uren dat de advocaat aan de zaak werkte te vermenigvuldigen met het uurtarief.
 • Een advocatenkantoor kan een vast uurtarief hanteren, of verschillende uurtarieven per type advocaat, afhankelijk van diens ervaring.
 • Ook kan de hoogte van het uurtarief (mede) afhankelijk worden gemaakt van de haast die met de zaak geboden is, de benodigde deskundigheid, de aard van de zaak, het belang daarvan of andere factoren.

Afhankelijk van draagkracht

 • Hierbij past de advocaat de hoogte van het uurtarief aan bij de financiële draagkracht van de cliënt.

Afhankelijk van het resultaat

De advocaat kan twee tarieven met zijn cliënt afspreken:

 • een lager tarief als de doelstelling niet wordt bereikt
 • een hoger tarief als de doelstelling wel wordt bereikt.

Vast bedrag

 • De cliënt komt met de advocaat vooraf een vast totaalbedrag overeen.

Jaarcontract/kaderafspraak

 • Bij dit type afspraken is de cliënt meestal een ondernemer, die verwacht meerdere zaken door dezelfde advocaat te laten behandelen.
 • Beide partijen maken afspraken over tarieven en factoren die een rol spelen bij het vaststellen van de hoogte van de declaraties.

Incassotarief

 • In een incassozaak int een advocaat namens zijn cliënt geld bij anderen: klanten bijvoorbeeld.
 • Als de advocaat meerdere van dergelijke zaken voor een bedrijf behandelt, is het gebruikelijk dat hij daarvoor een bepaald percentage van het geïncasseerde bedrag ontvangt.

Andere methoden

 • Andere methoden, of een combinatie van bovengenoemde methoden zijn ook mogelijk, zolang deze niet in strijd zijn met de bestaande beroeps- en gedragsregels van de advocaat.

Tips

 • ‘No cure no pay’ niet toegestaan: In het buitenland krijgen advocaten soms alleen een vergoeding voor hun werk, als zij de zaak winnen. Dit systeem staat bekend als 'no cure no pay'. Dit systeem is in Nederland niet toegestaan. De afspraak dat het honorarium een percentage van de opbrengst van de zaak zal zijn, is alleen toegestaan in incassozaken. In alle andere gevallen is dit verboden.
 • Vragen vooraf voorkomt discussie achteraf. Vraag uw advocaat daarom tijdens het eerste gesprek om een schatting van de kosten te geven en om uitleg en schriftelijke bevestiging van het declaratiesysteem dat hij in uw geval zal toepassen. Op dat moment kan uw advocaat ook bekijken of u in aanmerking komt voor financiële steun van de overheid voor de rechtsbijstand die u krijgt.
 • Vaak is het moeilijk om vooraf een nauwkeurige schatting van de kosten te geven. Hoe een zaak precies verloopt, is afhankelijk van veel onzekere factoren. Het kan daardoor gebeuren dat uw advocaat er meer tijd aan moet besteden dan hij vooraf dacht. Hij hoort u tussentijds te informeren over extra werk en oplopende kosten. Duurt een zaak langer, vraag uw advocaat dan u regelmatig op de hoogte te houden van de financiële stand van zaken of om u tussentijds declaraties te sturen. Zo houdt u de kosten in de gaten.

Handige links

Hoe rekent een advocaat