Wat is een Pro Deo advocaat

Pro Deo is niet gratis

Pro Deo betekent gratis, nada, niets. Dat klopt niet. Als je niet veel verdient, kun je gefinancierde rechtshulp krijgen. Deze rechtshulp bestaat dan uit een mediator of advocaat. Doch deze hulp is niet gratis. De overheid betaalt slechts een deel van de kosten voor deze rechtsbijstand. Hoe zit dat?

 

Pro Deo advocaat en mediator

Verschil tussen 'toegevoegde' mediator en advocaat

Als je kiest voor een mediator dan betaal je in elk geval minder eigen bijdrage dan als je kiest voor een advocaat.

Altijd wordt er gekeken naar je inkomen én vermogen van twee jaar vóór het huidige jaar. Twee jaar terug is dus het wat men noemt peiljaar. Je financiële toestand van dat peiljaar worden opgevraagd bij de Belastingdienst. Op basis van deze cijfers wordt de eigen bijdrage bepaald. Inkomen en vermogen zijn begrensd! Voor de rekenhulp hierbij vind je een link onderaan dit artikel. De tabel 2012 (peiljaar 2010) volgt verder.

Wie oordeelt?

  1. De Raad voor Rechtsbijstand toetst het inkomen op basis van de financiële gegevens van 2 jaar geleden. Deze informatie wordt opgevraagd bij de Belastingdienst.
  2. Ook verifieert deze Raad de adresgegevens almede burgerlijke staat bij de Gemeentelijke Basisadministratie op basis van het Burger Service nummer (BSN).

Alleenstaande?

Als alleenstaande kun je beroep doen op rechtsbijstand. Een en ander is afhankelijk van je inkomen: zie tabel.

Niet alleenstaand?

♦ Je krijgt rechtsbijstand als het gemeenschappelijke inkomen niet hoger is dan een jaarlijks geïndexeerd bedrag (zie tabel).

♦ Gemeenschappelijk wil in dit geval zeggen: ook het inkomen van uw echtgenoot of geregistreerde partner wordt meegerekend (tenzij deze partner op het moment dat de rechtsbijstand wordt aangevraagd niet met de aanvrager samenwoonde).

Opgelet: samenwonen met een familielid telt niet mee: in dat geval wordt je beschouwd als zijnde alleenstaande.

♦ Ook éénoudergezinnen worden niet als alleenstaand beschouwd.

Eigen bijdrage (2012)

De inkomensnormen 2012 zijn reeds bekend. Voornaamste bedrag: je hebt geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand als het verzameljaarinkomen/peiljaarinkomen meer is dan 24.900 euro (alleenstaanden). Gehuwden, samenwonenden of eenoudergezin met minderjarig kind: 35.200 euro).

Fiscaal inkomen in peiljaar 2010
Gehuwd/Samenwonend/Eenoudergezin Alleenstaand Eigen bijdrage
t/m 24.500 euro t/m 17.500 euro 127 euro
van 24.501 euro t/m 25.400 euro van 17.501 euro t/m 18.200 euro 186 euro
van 25.401 euro t/m 26.700 euro van 18.201 euro t/m 19.200 euro 301 euro
van 26.701 euro t/m 29.700 euro van 19.201 euro t/m 21.000 euro 510 euro
van 29.701 euro t/m 35.200 euro van 21.001 euro t/m 24.900 euro 786 euro

Heb je een spaarpotje?

Als je minder verdient dan de hierboven genoemde bedragen maar je hebt ergens nog een spaarpotje dan kom je niet in aanmerking voor een ‘Pro Deo’ advocaat.

Voorbeeld: het heffingsvrij vermogen voor 2010 (het peiljaar) bedraagt per persoon 20.661 euro en voor ieder minderjarig kind gold een bijtelling van 2.762 euro. Voor 65 jaar of ouder bedroeg het heffingsvrii vermogen maximaal 27.350 euro.

 

Hoe moet je de eigen bijdrage betalen?

De eigen bijdrage moet rechtstreeks en vooraf aan de advocaat of mediator worden betaald. Kun je niet betalen dan is het wel mogelijk om met de betreffende advocaat of mediator een betalingsregeling af te spreken.

Conclusie

Tenzij je weinig verdient, bestaat 'Pro Deo' eigenlijk niet! Je betaalt altijd een eigen bijdrage! Bovendien: bijkomende kosten als kosten voor uittreksels, griffierechten, kosten van opvragen van informatie e.d. worden ook in rekening gebracht.

Tips: soms is een advocaat verplicht!

1. Je bent wettelijk verplicht een advocaat in te schakelen als je voor een civiele procedure moet verschijnen bij de rechtbank, het Gerechtshof of de Hoge Raad. Bij de kantonrechter mag u wél verschijnen zonder advocaat.

2. Het Juridisch Loket:

  • Telefonisch: maandag tot en met vrijdag van 9 tot 20 uur: telefoon 0900-8020. Openingsuren: werkdagen van 9-17 uur.

!

Links

Rekenhulp

De Raad voor Rechtsbijstand zorgt ervoor dat mensen met een laag inkomen rechtshulp kunnen krijgen. Raad voor Rechtsbijstand

Mediation?

Heb je een rechtsbijstandverzekering?

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden