Hoe kom je aan een Pro Deo advocaat in Vlaanderen

Pro Deo advocaat vinden

Dit artikel gaat over pro Deo advocaten in Belgenland. Wil je meer weten over de pro deo advocaat in Nederland? Beide landen werken met een inkomensgrens. Pro Deo is ook in Vlaanderen niet altijd helemaal gratis. Het moderne woord is tegenwoordig tweedelijnsbijstand. De vraag is natuurlijk: wie en wanneer kom je in aanmerking voor een dergelijke rechtsbijstand?

Waarom Pro Deo

De achterliggende gedachte is een compliment richting onze overheid waard. Kun je de kosten voor rechtsbijstand niet betalen dan schiet zij te hulp. Maar niet altijd! We doen een poging om de juridische vaktaal zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. Onder voorbehoud van mogelijke tekortkomingen in dit artikel. Zie het als een algemene info want makkelijk uitleggen in dagelijks taalgebruik is het niet…

Wanneer is de bijstand helemaal gratis?

Een opsomming:

1. Als alleenstaande:

a) je bent alleenstaande en hebt een netto maandinkomen van minder dan 795 euro.

b) je bent alleenstaande met 1 of meerdere perso(o)n(en) ten laste én een netto maandinkomen van minder dan 1.022 euro. Dit bedrag mag je vermeerderen met 128,89 euro per persoon ten laste.

2. Als gezin:

Als het netto maandinkomen als gezin (getrouwd of samenwonend) minder is dan 1.022 euro (ook te vermeerderen met 128,89 euro per persoon ten laste).

3. Andere (meest voorkomende) mogelijkheden:

a) Je hebt elke maand een leefloon of een bijstandsuitkering;

b) Je krijgt elke maand een inkomensgarantie voor ouderen (IGO);

c) Je hebt elke maand een inkomensvervangende uitkering voor gehandicapten op voorwaarde dat je geen integratievergoeding ontvangt;

d) Je hebt een kind ten laste hebt met kinderbijslag;

e) Je een sociale woning huurt waarvan de maandelijkse huur niet hoger is dan de helft van de basishuur;

f) Je bent minderjarig.

Wanneer is de bijstand NIET HELEMAAL gratis?

1. Als alleenstaande:

a) Als je netto maandinkomen tussen 795 en 1.022 euro ligt;

b) Als je een of meerdere perso(o)n(en) ten laste hebt en een netto maandinkomen tussen 1.022 en 1.247 euro (te vermeerderen met 128,89 euro per persoon ten laste).

2. Als gezin:

Als je gehuwd samenwoont of met een andere persoon waarmee je een huishouden vormt en het netto maandinkomen van het gehele gezin/huishouden ligt tussen 1.022 en 1.247 euro (ook weer te vermeerden met 128,89 euro per persoon ten laste).

Hoeveel betaal je dan zelf?

In het geval van 'gedeeltelijk kosteloze' bijstand mag de advocaat een bijdrage vragen voor zijn of haar tussenkomst. Hoeveel dat mag zijn, wordt bepaald onder toezicht van het Bureau voor Rechtsbijstand (link onderaan dit artikel).

Hoe begin je eraan?

Een verzoek voor deze gratis rechtsbijstand moet worden ingediend bij het Bureau voor Rechtsbijstand. Elk gerechtelijk arrondissement heeft zijn eigen bureau. Je kunt naar het bureau toegaan of je verzoek schriftelijk indienen. Voeg altijd de nodige documenten bij die je persoonlijke en financiële situatie bewijzen.

Of je verzoek wordt aanvaard, hoor je binnen de 15 dagen. Ze laten dan ook weten of je gratis of gedeeltelijk gratis bijstand krijgt. Zo ja, krijg je een specialiseerde advocaat toegewezen. Heb je al een advocaat gehad in het verleden of nu nog voor andere zaken dan kun je vragen om die advocaat te mogen raadplegen. Vraag daarvoor toestemming aan.

Wordt je verzoek afgewezen dan kun je in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank. Moet je wel binnen de maand doen.

Update augustus 2012: nieuwe bedragen!

Pro deo wordt ook 'juridische tweedelijnsbijstand' genoemd. Moeilijk woord maar het betekent gewoon dat je met een beperkt inkomen volledig gratis of bijna gratis een beroep kunt doen op een advocaat. De regering heeft per 1 september beslist om de inkomensgrenzen verhoogd. Hoe zit het vanaf nu?

- De bijstand voor alleenstaanden is volledig gratis bij een netto-inkomen van maximaal 928 euro/maand. Hulp van de advocaat is gedeeltelijk gratis als je netto-inkomen zit tussen 928 euro tot 1.191 euro.

- Voor gehuwden, samenwonenden en alleenstaanden met personen ten laste is de bijstand gratis bij  de nieuwe grens van 1.191 euro/maand vermeerderd met 15% van het leefloon per persoon ten laste. Gedeeltelijke gratis bij een netto-inkomen tussen 1.191 euro en 1.454 euro/maand + 15% van het leefloon per persoon ten laste.

Nuttige links

Justitiehuizen

Kosten advocaat en mogelijke overheidsbijstand

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden