Ontslagrecht en Arbeidsrecht: Een arbeidsconflict oplossen en beeindigen

Een arbeidsconflict tussen werknemer en werkgever komt regelmatig voor. Het kan komen door een verschil in inzicht over de toekomst, alledaagse ergernissen die van kwaad tot erger leiden, of het is een gevolg van een verslechterde verstandsverhouding. Vaak lopen door het persoonlijke karakter van een arbeidsrelatie de spanningen in arbeidsconflicten hoog op. Uiteindelijk kan het leiden tot mindere productiviteit en veel negatieve energie binnen het bedrijf, en uiteindelijk dus voor verlies van geld.


De beste remedie is: zo snel mogelijk uw arbeidsconflict oplossen!


Arbeidsconflict in een vroegtijdig stadium onderkennen

Het is belangrijk om het arbeidsconflict in een vroegtijdig stadium aan te pakken. Een conflict kan in sommige gevallen ook opgelost worden door enkele (juridisch correcte) aanpassingen binnen het contract door te voeren. Indien het niet zo simpel ligt maar ook nog niet ‘uit de hand is gelopen’, is er voldoende ruimte om samen, dan wel met een mediator, rustig naar een oplossing zoeken. Mogelijkheden als samen verder gaan, in goede harmonie uit elkaar gaan, of samen (bevrijd van een zware last) het oog weer op de toekomst richten, zijn nu nog goed bespreekbaar.

Als onderling overleg en praten niet tot een oplossing leidt, zal het conflict zich ontaarden in een juridische strijd. Hierbij is het zaak om een advocaat te vinden die de emoties van u en van de zaak in acht neemt, maar zich er niet door laat leiden.


Beëindigen van het arbeidscontract

Er zijn verschillende oplossingen mogelijk om het arbeidsconflict te beëindigen.


 • Ontslag door de werkgever
 • Betaald verlof
 • Ontslagvergoeding in de vorm van een Gouden Handdruk
 • Ontslagvergoeding bepaald door Kantonrechter


Ontslag door de werkgever

Bij een ontslag door de werkgever, vraagt de werkgever een ontslagvergunning aan bij het CWI of bij de kantonrechter. Deze ontslagvergunning wordt door de functionaris juridische zaken van het CWI afgegeven. Hiervoor dient een schriftelijke procedure gevoerd te worden, die begint met het indienen van de ontslagaanvraag. Hierbij moet uw werkgever bewijzen dat de arbeidsverhouding verstoord is en dat er geen perspectief is op verbetering van de arbeidsrelatie in de toekomst. Verder moet de werkgever aantonen dat er voor u binnen het bedrijf geen passende functie te vinden is. Hier wordt in de praktijk door de kantonrechter zware eisen aan gesteld.


Betaald verlof

Uw werkgever zal bij een verstoorde arbeidsverhouding u op non-actief willen stellen, of anders betaald verlof of vrijstelling van werk geven. Belangrijk is om hiermee niet schriftelijk akkoord te gaan. Houd u beschikbaar voor werk, en zoek zo snel mogelijk juridische hulp.


Ontslagvergoeding in de vorm van een Gouden Handdruk

Een van de mogelijkheden is een Gouden Handdruk-regeling. Gouden handdruk is eigenlijk een ander woord voor ontslagvergoeding. Deze ontslagvergoeding wordt samen met een ervaren verzekeringstussenpersonen of eventueel een notaris bepaald.

U hebt wat betreft de betaling van de ontslagvergoeding drie opties:


 • Netto-uitbetaling, waarbij u (afhankelijk van uw inkomen) maximaal 52% belasting over de ontslagvergoeding betaalt
 • Stamrecht verzekering, hierbij kunt u de ontslagvergoeding geheel of gedeeltelijk om laten zetten in deze stamrecht verzekering. Tevens kunt u bepalen of u het geld spaart of periodiek laat uitkeren. Het belastingtarief is (afhankelijk van uw financiële situatie) lager dan bij de netto uitbetaling.
 • Stamrecht BV, hierbij laat u uw ontslagvergoeding onbelast uitkeren aan uw eigen Stamrecht B.V. Dit geld kunt u gaan gebruiken voor beleggingen of als startkapitaal van uw eigen onderneming. Deze keuze is fiscaal pas aantrekkelijk als uw gouden handdruk meer dan 50.000 euro bedraagt.


Ontslagvergoeding bepaald door Kantonrechter

De ontslagvergoeding wordt door de kantonrechter op de volgende manier berekend:

‘aantal dienstjaren’ x ‘beloning’ x ‘correctiefactor’

Aantal dienstjaren is het totaal aantal dienstjaren dat u voor uw werkgever heeft gewerkt. Dienstjaren boven het veertigste levensjaar tellen voor 1,5, dienstjaren boven het vijftigste levensjaar voor 2. Beloning is het bruto maandsalaris (inclusief vakantiegeld en de dertiende maand). Secundaire arbeidsvoorwaarden zoals auto van de zaak of uw pensioenpremie tellen niet mee. Correctiefactor ligt vaak tussen de 0-2, afhankelijk aan welke partij het ontslag het meest te wijten is.


Tips voor de werknemer bij een eventueel ontslag

 • Leg een dossier aan van alles wat er rond uw ontslag gebeurt
 • Ga niet akkoord met uw ontslag
 • Ga niet met uw werkgever in discussie over het ontslag
 • Vraag uw werkgever om een schriftelijke bevestiging
 • Ga niet akkoord met betaald verlof of vrijstelling van werk
 • Geef uw werkgever aan dat u beschikbaar blijft voor arbeid
 • Teken niets en houd voorstellen van uw werkgever in beraad
 • Teken altijd schriftelijk bezwaar aan tegen een ontslag. (vanwege een eventuele WW-uitkering)
 • Controleer of er een sociaal plan is waarop u een beroep kunt doen
 • Ga niet akkoord met een advocaat die uw werkgever u aanbiedt


Advocaten bij arbeidsrecht of ontslagrecht

Advocaat voor Arbeidsrecht : arbeidsrecht.geschilonline.nl

Advocaat voor Ontslagrecht: ontslagrecht.geschilonline.nl


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden