Op hoeveel vakantiedagen hebt u minimaal recht

Vakantie maar op hoeveel vakantiedagen 2022 heb ik minimaal recht

Op_hoeveel_vakantiedagen_hebt_u_minimaal_recht-IntroPlaatje.jpg

Het is weer vakantietijd en natuurlijk wilt u weten op hoeveel vakantiedagen u feitelijk recht hebt in 2022 volgens de arbeidsvoorwaarden. Iedere werkende werknemer heeft recht op vakantiedagen en een vakantie uitkering van 8%. Het aantal dagen, waarop u minimaal recht hebt, is bij wet geregeld. Per cao of instelling kan ook van dit minimum worden afgeweken door eventueel meer vakantiedagen toe te staan. Maar minder vakantiedagen toekennen is niet toegestaan. Let op de veranderingen in de regelingen voor vakantie en de nieuwe regels voor verlof. Gelukkig kan in een CAO anders voor 2022 worden afgesproken. Het lijkt erop dat werkgevers vinden dat we eigenlijk te veel vrije dagen hebben, hoezo?

Wettelijk minimum aantal aan vakantiedagen waarop u recht hebt

Vakantiedagen bouwt u geleidelijk op. In de wet, Burgerlijk Wetboek Art.7:634, staat dat u minimaal recht hebt op viermaal het aantal dagen of uren dat u per week werkt. Werkt u full time 5 dagen per week, dan hebt u minimaal recht op 20 vakantiedagen. Dit is 1,67 vakantiedag per maand. Werkt u per week 30 uur, dan hebt u in een jaar minimaal recht op 120 uur vakantie.

Opbouw van de vakantiedagen

Als u bij een bedrijf full time gaat werken, heeft u niet meteen vanaf de eerste dag recht op het wettelijk aantal vakantiedagen per jaar. Dat spreekt voor zich. Het totale aantal vakantiedagen is eigenlijk pas op 31 december van een jaar beschikbaar. Maar omdat het niet praktisch is, om tot het eind van het jaar te wachten met het opnemen van vakantie dagen, moet u vooraf over uw vakantie afspraken maken met uw baas.

Wat als ik kortstondig ziek ben

U bouwt ook vakantiedagen als u voor korte tijd ziek wordt. Maar bij langdurige ziekte is het anders geregeld: een zieke werknemer kan dan aanspraak maken op de vakantiedagen die hij over de laatste 6 maanden van zijn ziekte heeft opgebouwd. Dus wie 10 maanden langdurig ziek is, bij een normale opbouw van 1,67 vakantiedag per maand, heeft 6 maal 1,67, ofwel 10 vakantiedagen tot zijn beschikking en niet 16,7 vakantiedagen. Overigens vervalt de opbouw van vakantiedagen bij ziekte als een werknemer opzettelijk informatie over zijn gezondheid verzwijgt en de duur van de ziekte onnodig lang laat duren.

Vakantiedagen sparen

Een werknemer mag vakantiedagen meenemen naar het volgende jaar. Maar let wel op, want in de arbeidsovereenkomst kan iets anders zijn opgenomen. Een werkgever moet een werknemer wel de gelegenheid geven, om de opgebouwde vakantiedagen in hetzelfde jaar op te nemen. Wie ziek wordt tijdens zijn moet zich officieel ziek melden. De vakantiedagen worden omgezet in ziektedagen die worden doorbetaald door de werkgever.

Hoeveel vakantiegeld krijg ik?

De vakantie bijslag of het vakantiegeld is 8% van het brutoloon. Het opgebouwde vakantiegeld wordt in de maand mei of juni automatisch uitgekeerd. Ook vakantiekrachten bouwen vakantiegeld op. Het vakantiegeld kan ook per maand worden uitbetaald. Mensen met uitzendwerk of vakantiewerk maken hier regelmatig gebruik van. De werkgever moet ook op de loonstrook de hoogte van het vakantiegeld melden.

Uitbetaling vakantiedagen kan dat

Wat_is_een_zakelijke_lening-IntroPlaatje.jpg

Alleen de wettelijke vakantiedagen mogen volgens een Europese richtlijn worden uitbetaald, en dan nog alleen aan het einde van het dienstverband. Dit ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van een werknemer. Extra vakantiedagen, de bovenwettelijke dus, mogen in overleg met de werkgever wel worden uitbetaald. Deze uitkeringen worden gezien als een bijzondere beloning en zijn daarom fiscaal extra belast:

  • Het is extra inkomen waardoor u in een hogere belastingschijf terecht kunt komen.
  • Het bijzonder tarief is van toepassing (maximaal 52% tot 56%).
  • Er wordt geen rekening gehouden met eventuele loonheffingskortingen.

Vakantiedagen en zorgverlof

Ook als er sprake is van zorgverlof, gaat de opbouw van het aantal vakantiedagen gewoon door.

Hoeveel vakantiedagen en verlof per 1 januari 2022?

De belangrijkste wijzigingen die doorwerken naar 2022 zijn:

  • Zieke werknemers hebben wettelijk recht op evenveel minimum aantal vakantiedagen als een gezonde collega.
  • U kunt geen stuwmeer meer opbouwen met nieuwe vakantiedagen.
  • U bent verplicht om het wettelijk aantal vakantiedagen uiterlijk binnen zes maanden na het opbouwjaar op te nemen.
  • Alle werknemers moet jaarlijks een vakantie worden toegekend met behoud van loon van ten minste vier weken.

Tips bij de opbouw van vakantiedagen

Enkele tips hierbij zijn:

  1. Houdt ook zelf een goede registratie van de door u opgebouwde en afgeschreven vakantiedagen bij.
  2. Maak op tijd goede afspraken met uw werkgever over uw wensen, om in een bepaalde periode met vakantie te gaan.

Bron: Rijksoverheid.

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden