Letselschade bepalen als gevolg van een ongeval

Wat is letselschade?

Letselschade is de schade die iemand (het slachtoffer) lijdt als gevolg van een ongeval. Er zijn verschillende soorten ongevallen, bijvoorbeeld:

 • Bedrijfsongevallen
 • Verkeersongevallen
 • Geweldsmisdrijven
 • Medische fouten

Lichamelijke klachten na ongeval

Meestal is iemand anders de veroorzaker van het ongeval, bijvoorbeeld de werkgever, een andere weggebruiker of een aggressieve (ex-)man. Aan zo'n ongeval houdt het slachtoffer naast materiële schade vaak ook lichamelijke klachten over.

Zo zijn veel voorkomende vormen van blijvend letsel:

 • concentratieproblemen
 • rugklachten
 • en een whiplash.

Voorbeelden letselschade

 • Een bedrijfsongeval kan gebeuren omdat een werknemer moet werken in onveilige werkomstandigheden, resulterend in een ongeluk met (blijvend) letsel.
 • Een verkeersongeval als wanneer een weggebruiker van achteren wordt aangereden door een andere automobilist, kan verschillende vormen van letsel met zich meebrengen. Dit kan ook wanneer iemand door groen rijdt op het moment dat iemand anders door rood licht rijdt, met als gevolg een zware botsing.
 • Een geweldsmisdrijf als het in elkaar geslagen worden door iemand anders, is vaak het gevolg van een (relationele) ruzie. Dit resulteert vaak in lichamelijk letsel.
 • Een medische fout welke bij elke operatie kan voorkomen, kan verergerende klachten als gevolg kunnen hebben.

Gevolgen van een ongeluk: Letselschade

(Blijvend) Letsel is het gevolg van een ongeval, en hierdoor wordt het slachtoffer beperkt in haar doen en laten. Deze (blijvende) invaliditeit zorgt voor mentale en fysieke beperkingen, als continue pijn. Dit is een behoorlijke belemmering in zijn/haar dagelijkse leven. Zo kan degene vanwege beperkte belastbaarheid van zijn/haar lichaam niet meer:

 • haar favoriete hobby of sport uitoefenen
 • (loonvormend) werk verrichten.

Noodzakelijk om direct actie te nemen

Het is van belang om direct na het ongeval de medische toestand van het slachtoffer te bepalen. Een huisarts of arts in het ziekenhuis zal hiervoor de medische situatie moeten analyseren. Mocht het zo zijn dat het slachtoffer niet meteen haar medische toestand laat bepalen, dan krijgt hij/zij sneller problemen bij het declareren bij de verzekeraar.

De verzekeraar zal het verband met het ongeval (causaliteit) eerder gaan betwisten, waardoor het lastiger zal zijn om een schadevergoeding te verhalen bij de verzekeraar.

Soorten Schadeposten

Om het herstel van het slachtoffer optimaal te maken, is een medische behandeling onmisbaar. Hierbij moeten kosten gemaakt worden voor noodzakelijke aanpassingen (bijvoorbeeld huishoudelijke hulp). Deze kosten worden niet niet vergoed door de gemeente (WVG: Wet Voorzieningen Gehandicapten) en ook niet door de zorgverzekeraar. Al deze kosten als gevolg van letselschade zullen moeten worden vergoed door de verzekeraar van de tegenpartij.

Veel voorkomende schadeposten zijn:

 • ziektekosten
 • verpleegkosten
 • huishoudelijke aanpassingen
 • verlies van verdienvermogen

Smartengeld?

De vergoeding voor het veroorzaakte leed wordt ook wel smartengeld genoemd. Het is zo dat het slachtoffer dagelijks met de beperkingen moet leven. Een vergoeding in de vorm van geld kan dat leed niet herstellen en compenseert daarom ook nooit het gehele opgelopen leed. Bijvoorbeeld omdat iemand zijn bedrijf moet verkopen. De schade bij gedwongen bedrijfsovernames kan hoog oplopen. Ook daarbij is de vergoeding ook lastig te bepalen, omdat het lichamelijke en geestelijke leed moeilijk in geld is uit te drukken. Daarbij is vaak in het medische eindstadium pas te bepalen in hoeverre het letsel invloed op het leven van het slachtoffer heeft.

De aansprakelijke persoon (of de verzekeraar daarvan) dient het smartengeld uit te betalen. Dit smartengeld wordt vaak toegekend als:

 • Het slachtoffer lichamelijk of geestelijk letsel heeft opgelopen.
 • Er inbreuk op de privacy heeft plaatsgevonden.
 • De naam of de eer van het slachtoffer is aangetast (ook bij evt. overlijden).
 • Er een andere vorm van leed ten gevolge van het ongeluk is opgetreden.

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden