Wat is flessentrekkerij

Flessentrekkerij is bedrog

Soms gebruiken we in het Nederlands woorden waarbij je je afvraagt: waar komen ze vandaan en wat betekenen ze eigenlijk? Heeft u tot op heden nog nooit gehoord van flessentrekkerij dan moet u dit artikel toch maar eens lezen. Een mooi woord toch? Flessentrekkerij: wat moet een mens zich daar bij voorstellen? Het mag dan een correcte Nederlandse uitrdrukking zijn, de dagelijkse praktijk is in elk geval internationaal!
 

Waar komt 'flessentrekken' vandaan?

 1. Wellicht komt de uitspraak van 'op flessen trekken' (Zuid Nederlands): het trekken van bier of wijn op flessen (bier of wijn aftappen waarbij het vat leeg raakt, vgl. failliet gaat).
 2. Het woord kan ook afkomstig zijn van de Vlaamse uitdrukking: iemand een fles aftrekken: het zonder toestemming een fles voltappen uit iemand anders zijn bier- of wijnvat.

Dus een regelrecht misdrijf?

 • Als u bij wijze van voorbeeld op restaurant gaat, in de bewuste wetenschap dat u over enkele uren de rekening niet kan betalen dan maakt u zich schuldig aan flessentrekkerij.
 • Of u logeert in een hotel ...
 • Of u gebruikt een taxi ...
 • Of u hebt getankt ...

maar kunt letterlijk op het einde van de rit de rekening niet betalen dan maakt u zich schuldig aan flessentrekkerij en dit is een misdrijf!.

Doch ook weer geen paniek: waarom kunt u niet betalen?

 • Van flessentrekkerij is echter alleen maar sprake wanneer u in de volstrekte onmogelijkheid verkeert om te betalen, m.a.w. wanneer u dus verkeert in een staat van onvermogen. Wanneer u per vergissing geen geld op zak heeft of wanneer uw kredietkaart het laat afweten, maakt u zich daarom nog niet schuldig aan flessentrekkerij.
 • Een betaling enkele dagen later per overschrijving of in contant geld zal niemand u kwalijk kunnen nemen.
 • Evenmin heeft de restauranthouder het recht om u te verplichten uw horloge in pand te geven of diens afwas te plegen!

Wanneer is er effectief sprake van flessentrekkerij?

 • Als u als kwaadwillige klant zich bewust diensten laat verschaffen terwijl u heel goed weet dat u ze niet kunt betalen.
 • In dit geval is er immers geen sprake van diefstal! Diefstal is immers het zich bedrieglijk toe-eigenen van andermans eigendom. In de gevallen van flessentrekkerij worden de goederen immers door de verkoper "aangeboden" en worden zij dus niet bedrieglijk ontvreemd.
 • Vandaar dat de wet op uitdrukkelijke wijze deze laakbare bedriegerij diende te omschrijven als misdrijf.
 • Flessentrekkerij, ook wel afzetterij genoemd, is een vorm van bedrog en wordt bestraft met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden. In geval van herhaling kunnen deze straffen worden verdubbeld.

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden