De verkeersboetes in Belgie!

Geen heer in het verkeer: hoeveel kost dat

Op weg naar het zonnige zuiden moeten vele buitenlanders door het Belgische landschap. Voor de Belgische overheid zijn de vakantiemaanden de beste bron van inkomsten op het gebied van verkeersboetes. België is dichtbevolkt met flitspalen! En de boetes voor te snel rijden, zijn niet aangepast aan de crisis! Voor de fun hebben we de geldende tarieven van Nederland er ook bij gezet, althans waar een vergelijk mogelijk is. Wil je weten hoeveel verkeersboetes kosten, lees dan verder…
 

De Belgische tarieven

Zijn opgedeeld in 4 categorieën.

Graad 1: tarief = € 50

1. Niet dragen van de gordel € 90
2. Geen richtingaanwijzers gebruiken € 60
3. Fietser zonder verlichting ’s nachts € 35
4. Onterecht rijden op de busstrook € 90
5. Onterecht rijden op de pechstrook € 90

Graad 2: tarief = € 100

1. Rijden door oranje verkeerslicht  
2. Rijden en bellen (GSM in je hand) € 160
3. Rechts inhalen waar dit niet mag € 160
4. Vrachtwagens die de veiligheidsafstand niet naleven  
5. Rijden zonder achtermistlicht als dat wel noodzakelijk is € 90
6. Gevaarlijk of hinderlijk parkeren € 60
7. Parkeren op een Invalidenparkeerplaats € 60

Graad 3: tarief = € 150

1. Rijden door rood verkeerslicht € 160
2. Inhalen waar dit verboden is € 160
3. Inhalen nabij een oversteekplaats € 160
4. Voetgangers en/of fietsers in gevaar brengen € 160
5. Foutief kruisen  

Graad 4: tarief = € onbekend: je moet naar de rechtbank

1. Links inhalen op een helling of in een bocht € 160
2. Verkeerstekens aan een overweg negeren € 160
3. Omkeren op een autosnelweg € 90
4. Straatraces  

Verkeersboetes met gradaties:

1. Snelheidsovertredingen binnen bebouwde kom, schoolomgevingen, zone 30, woonerven, erven: eerste 10 km/u te snel: € 50; € 90
  van 11 tot 30 km/u te snel: € 50 en € 10 per km/u te snel;  
  meer dan 30 km/u te snel: beslissing door de rechtbank.  
2. Snelheidsovertredingen op andere wegen: eerste 10 km/u te snel: € 50;  
  van 11 tot 40 km/u te snel: € 50 en € 5 per km/u te snel;  
  meer dan 40 km/u te snel: via de rechtbank.  
3. Rijden onder invloed: van 0,5 tot 0,8 promille: € 140;

0,22 tot 0,53‰: € 250

  van 0,8 tot 1,2 promille: € 400; van 0,54 tot 0,80‰: € 250
  van 1,2 tot 1,5 promille: € 550; van 0,81 tot 1,00‰: € 350
  van 1,5 promille of meer: beslissing rechtbank. van 1,01 tot 1,15‰: € 450

Nog enkele bijzonderheden:

  • Deze tarieven vermelden het minimumbedrag (onmiddellijke inning of minnelijke schikking (2006). In bepaalde omstandigheden kunnen andere straffen gelden.
  • Als de overtreder weigert te betalen, komt de zaak voor de politierechter. Die kan een boete met een ander tarief en/of een verval van het recht tot sturen uitspreken. Daarbovenop komen nog de gerechtskosten en eventueel een bijdrage aan het fonds voor slachtofferhulp.
  • Bij bepaalde overtredingen kan het parket het rijbewijs onmiddellijk laten intrekken.

Conclusie: helaas...

Er zit nogal wat verschil in de boetebedragen. Eigenlijk maakt dit geen bal uit: het is net zoals met roken: weggegooid geld! Of zoals in het casino: rien ne va plus, de centen zijn niet meer van u!

Beste lezers: ik moet u teleurstellen: de genoemde bedragen zijn inmiddels (september 2012) weer allemaal achterhaald! Maar ik heb een oplossing gevonden! Er is nu deze HANDIGE LINK waar het bedrag van uw zonder onmiddellijk wordt berekend. Nu maar hopen dat deze site up to date wordt gehouden. Zou wel moeten want ze is gerelateerd aan de politie: bereken hier je snelheidsboete

Link

Ik heb ook nog dit artikel gevonden over de (alleen maar) Nederlandse verkeerboetes maar weet niet op het up-to-date is: Verkeerboetes in Nederland