Kilometerheffing definitief per 2012

Kilometerheffing definitief

De kilometerheffing gaat definitief komen. Dat heeft de tweede kamer beslist. De heffing komt in de plaats van de wegenbelasting (vroegere motorrijtuigenbelasting) en de BPM. De BPM zou al verdwijnen en worden opgevolgd door de CO2-heffing. Of de CO2-heffing nu ook gaat verdwijnen door de kilometerheffing, is nog niet duidelijk. Het gaat immers om een ander soort belasting. De CO2-heffing is een belating die betaalt moet worden bij de koop van een auto, de kilometerheffing moet betaalt worden als men gebruik gaat maken van de auto.

Basistarief

De basistarieven tot en met 2018 zijn ook vastgesteld. In 2012 is het basistarief voor personenauto's 3,0 cent per gereden kilometer. Dit tarief gaat elk jaar omhoog. In 2018 zal het tarief 6,7 cent zijn per kilometer. De tabel voor de kilometerheffing ziet er als volgt uit:

 • 2012 3,0 cent per kilometer
 • 2013 3,5 cent per kilometer
 • 2014 4,0 cent per kilometer
 • 2015 4,6 cent per kilometer
 • 2016 5,3 cent per kilometer
 • 2017 6,1 cent per kilometer
 • 2018 6,7 cent per kilometer

Hoe hoog het basistarief voor personenauto's wordt, is afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto. Dit is hetzelfde als de CO2-heffing. De uitstoot van het schadelijke CO2 bepaalt dus hoeveel de automobilist moet gaan betalen. Dit betekent dat de basistarieven gemiddelden zijn. Een auto die veel CO2 uitstoot, zoals bijvoorbeeld diverse SUV's, zullen dus veel meer gaan betalen. De vervuiler gaat dus ook echt betalen vanaf 2012.

Andere tarieven

Naast het basistarief zal er ook een spitstarief komen. Dit tarief geldt voor kilometers die worden gereden bij de bekende knelpunten. Men hoopt dat de invoering van dit spitstarief ervoor zal zorgen dat er minder files komen. Ook voor de sluiproutes om de knelpunten te vermijden geldt het spitstarief. Een speciaal kastje in de auto, dat in elke auto wordt gezet, kan zien waar de auto rijdt en hoeveel kilometer wordt gereden. De gegevens die in dit kastje worden opgeslagen, gaan direct naar een zogenaamd inningskantoor. De overheid kan dus niet zien wat het rijgedrag van de automobilist is.

Kilometerheffing is goed!

De kamer (en de minister in het bijzonder) is ervan overtuigd dat de kilometerheffing goed is voor de automobilisten. Volgens berekeningen zijn dit de positieve uitwerkingen van de kilometerheffing:

 • 59% van de automobilisten is goedkoper uit dan nu
 • 15% minder files
 • 10% minder CO2-uitstoot per jaar
 • 7% minder doden in het verkeer per jaar
 • 6% meer gebruik van het openbaar vervoer

Het geld dat de kilometerheffing gaat opbrengen, zal worden gebruikt om wegen, spoorlijnen en andere vormen van infrastructuur aan te leggen. Dit betekent dat het geld ook gebruikt wordt waar het voor bedoeld is. Betere wegen en een beter openbaar vervoer.

Internationaal systeem

Het systeem van de kilometerheffing wordt alleen in Nederland ingevoerd. Wel zijn er al landen die denken dat dit systeem ook internationaal zou kunnen werken. België en Luxemburg denken zelfs al over een Benelux-tarief. In België wordt er gekeken of een elektronisch betaalsysteem haalbaar is. Een Benelux tarief zou volgens de Belgen de voorloper van een algemene Europese heffing kunnen zijn. De Benelux is altijd al de aanjager van de Europese gedachte geweest. En wie weet wordt dit door de kilometerheffing wel verder voortgezet.