Eruit gegooid in Nederland en wonen in Belgie

Grensoverschrijdend wonen of werken

De kantonrechter Utrecht gaat wellicht een grote rol spelen in menig Belgisch huishouden waarvan de kostwinner in Nederland werkt! Ik hoop dan ook dat elke grensarbeider die in Belgie woont maar in Nederland werkt, en zeker als hij ontslagen is of gaat worden, dit artikel leest. Het betreft ontslagvergoeding, de vergelijking Nederland/Belgie, onderscheid arbeider en bediende en welke rechtbank bij ontslag nu eigenlijk bevoegd is.

Grensarbeid en de wet

De wet bepaalt dat een Nederlandse werknemer die in het buitenland woont en een juridisch geschil heeft met zijn werkgever (ontslag, ontbinding van de arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld) naar de rechter moet stappen van het woonland van de werknemer! Dit werd nog maar eens bevestigd door een uitspraak van de kantonrechter Utrecht op 7 augustus 2009.

Wat staat er in uw arbeidsovereenkomst?

In de (meeste) arbeidsovereenkomsten staat dat het Nederlandse recht van toepassing is. Echter en meer specifiek: op grond van de EEX-verordening nr. 44/2001, artikel 20 lid 1, en de artikelen 18-21 van de EEX-verordening betreffende de rechtelijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken beslissen daar anders over. Op grond van deze verordening kan een werkgever een werknemer slechts oproepen voor het gerecht van de lidstaat op het grondgebied waarvan de werknemer zijn woonplaats heeft. Is uw woonplaats dus in België dan is niet de Nederlandse maar de Belgische rechter bevoegd om de zaak in behandeling te nemen. De kantonrechter Utrecht verklaarde zichzelf dus onbevoegd.

Maakt het verschil uit?

  • Op de juridische details gaan we in dit artikel niet in: elke gezinssituatie, elk loon, aantal jaren dienst enz.. zijn immers anders. Bovendien: de ontslagprocedure in Nederland is sinds 2009 gewijzigd in die zin dat de ontslagbedragen vanaf dit jaar anders worden berekend. Tip: onderaan dit artikel staat een link waar u uw ontslagbedrag anno 2009 zelf kunt berekenen!
  • Wat wèl een verschil kan uitmaken: de Belgische ontslagprocedure voor de rechtbank duurt veel langer dan in Nederland. Volgens gevonden informatie op internet moet je in Nederland rekening houden met zo’n 6 weken, terwijl dat in België ongeveer 6 maanden kan duren! Gedurende deze proceduretijd bent u nog steeds in dienst van het bedrijf dus moet u gewoon verder worden betaald.
  • Nog een punt van ge/verschil: in België bestaat nog steeds het ouderwetse onderscheid tussen ‘arbeiders’ en ‘bedienden’. In Nederland bent u altijd bediende! Bijvoorbeeld als ‘freezer’ of ‘heftruckbestuurder’ bent u in Nederland bediende, terwijl u in België het statuut van arbeider zou kunnen hebben. Wie bepaalt dat? Of wordt uw Nederlands statuut gewoon voor de Belgische rechtbank overgenomen? Waarom is dit van belang? Omdat de ontslagvergoeding anders is in België voor een arbeider dan voor een bediende! Vergelijk dit met de rekentip onder dit artikel! Bijvoorbeeld een bediende in België krijgt als ontslagvergoeding: zowiezo 3 maand salaris + 3 maand/schijf van 5 begonnen dienstjaren! Voeg daarbij de periode van de procedure (in Nederland ca. 6 weken tegenover ca. 6 maanden in België) dan zit hier ook nog eens een (betaald) verschil in van ca. 4 maanden!

In de praktijk

Voorbeeld: u bent 56 jaar en heeft op het ogenblik van uw ontslag in Nederland 13 dienstjaren en uw bruto maandsalaris incl. alles is Euro 3.200. Volgens het onderstaande rekenvoorbeeld heeft u in Nederland recht op: € 85.000 bruto in de nieuwe berekening anno 2009. Ter vergelijking in België (als bediende dan!): 3 x 3.200 (opzeg) + 9 x 3.200 (13 dienstjaren is 3 schijven van 5 jaar en voor elke schijf krijg je 3 maanden loon) + 4 x 3.200 (gemiddelde lengte Belgische procedure) = 9.600 + 28.800 + 12.800 = € 51.200. Afhankelijk van uw situatie als werknemer kan het verschil dus ernstig oplopen.

Tips

  1. Laat u dus eerst goed informeren voor u aan deze of gene procedure begint! Of met andere woorden: afhankelijk van hetgeen de Nederlandse (of Duitse) werkgever biedt bij uw ontslag moet u ernstig afwegen of u de Nederlandse of de Belgische (of Duitse) rechtbank verkiest!
  2. Wat uit de rekenmodule ook niet duidelijk blijkt (maar ongetwijfeld in wetgeving op internet te vinden is, is of het volledige dienstjaren moeten zijn die u moet invullen!?) Is dit bijvoorbeeld ook afhankelijk van het boekhoudkundig jaar van uw werkgever? Dat kan bijvoorbeeld 1 november of 1 april zijn terwijl u misschien op 1 december in dienst bent getreden?
  3. Informeer ook vanaf wanneer je dan in België (of Duitsland) een WW-uitkering ontvangt! In België is deze periode afhankelijk van het feit (althans als bediende) of je een verbrekingsvergoeding of een opzegvergoeding hebt ontvangen! Dit betreft een subtiel maar belangrijk verschil!
  4. Kijk ook eens op de site van de Stichting Grensarbeiders!

Links

In dit artikel wordt ook reeds naar deze problematiek verwezen: Wat is een grensarbeider?

Ontslag als bediende in België!