Wat is de wet Hillen

Wat is de wet Hillen

Sinds 1 januari 2005 is de wet Hillen van kracht. Het doel is het aanmoedigen om de eigenwoningschuld met eigen middelen te financieren.

Aflossen of niet?

Dit aanmoedigen wordt bereikt door een belastingaftrek voor geen of een geringe eigenwoningschuld.

De belastingaftrek is gelijk aan het verschil tussen het eigenwoningforfait (EWF) minus de ‘eventuele’ betaalde aftrekbare rente.

Voorbeeld

 • Stel: U heeft een eigen woning met een WOZ-waarde van 200.000 en een hypotheek van 10.000 tegen 5% rente.

Het EWF is 0,55% x € 200.000 = € 1.100 Betaalde hypotheekrente = 5% x € 10.000 = € 500

Omdat u minder rente betaald dan u aan eigenwoningforfait moet betalen heeft u recht op een extra belastingaftrek. U zou eigenlijk moeten betalen: € 1.100 - € 500 = € 600. Door de wet Hillen ontvangt u nu een belastingaftrek ter grootte van € 600.

Toch kan het voordeliger zijn om uw restant hypotheek van € 10.000 af te lossen. Factoren welke van belang zijn voor de berekening:

 • Hypotheekschuld
 • Rentepercentage op de hypotheekschuld
 • WOZ-waarde van de woning
 • Belastingtarief box1
 • Totaal vermogen in box3
 • Vrijstelling box3
 • Rendement op vermogen in box3

Voorbeeld 2

 • Stel: Hypotheekschuld € 10.000, hypotheekrente 5%, WOZ-waarde € 200.000, Belastingtarief box1 42%, totaal box3 vermogen € 50.000, Vrijstelling box3 € 41.322 en rendement op vermogen box3 is 4%.
Niet aflossen Bedrag Wel aflossen Bedrag
Box1 Box1
Hypotheeklening € 10.000 Hypotheeklening € 0
Rentekosten € 500 Rentekosten € 0
EWF -/- € 1.100 EWF -/- € 1.100
Netto hypotheeklast € 500 Netto hypotheeklast € 0
Box3 Box3
Kapitaal € 50.000 Kapitaal € 40.000
Rendement € 2.000 Rendement € 1.600
Vermogensrendementsheffing € 104 Vermogensrendementsheffing € 0
Netto resultaat € 1.396 Netto resultaat € 1.600

Zoals u kunt zien is bij het niet aflossen een netto hypotheeklast van € 500 betaald. Daarnaast moet er ook nog 1,2% vermogensrendementsheffing betaald worden over € 8.678 (€ 50.000 - € 41.322), wat neerkomt op € 104.

Het rendement in box3 over het vermogen is € 2.000. Totaal is het netto resultaat dan € 2.000 - €500 - € 104 = € 1.396. Door het wel aflossen van de hypotheekschuld is er geen netto hypotheeklast meer. Dat scheelt € 500. Doordat het vermogen in box3 is afgenomen naar € 40.000 is er ook geen vermogensrendementsheffing meer verschuldigd aangezien € 40.000 lager is dan de vrijstelling van € 41.322. (gebaseerd op een gezamenlijke aangifte) Er wordt wel minder rendement behaald op het box3 vermogen aangezien deze met € 10.000 is verlaagd door het afbetalen van de hypotheek. In dit voorbeeld nog wel € 1.600.

Samengevat: Niet aflossen resulteert in een netto resultaat van € 1.396 en aflossen levert € 1.600 op. Het is dus zeker goed om in deze situatie om af te lossen, dat scheelt namelijk € 204 per jaar!

Tips

 • Let op: er kan sprake zijn van boeterente bij het aflossen van uw hypotheek.
 • Laat u goed informeren, elke situatie is anders.