De algemene identificatieplicht in Nederland

De algemene identificatieplicht in Nederland

Bent u verplicht zich te identificeren in Nederland?

Wat gebeurd er als u dit niet doet? Riskeert u een boete, of kan hier zelfs celstraf tegenover staan?

Inleiding

Per 1 januari 2005 is er een algemene identificatieplicht opnieuw ingevoerd in Nederland voor iedereen van 14 jaar en ouder. In het oorspronkelijke concept van de wet werd voorgesteld om de identificatieplicht te laten ingaan vanaf twaalf jaar. Nadat het kabinet advies ging inwinnen bij een aantal instellingen en adviesorganen heeft het kabinet in 2003 besloten om die leeftijd te verhogen naar veertien jaar.

De invoering van de algemene identificatieplicht is bepleit met het oog op het tegengaan van criminaliteit en illegaliteit, en als maatregel om terrorisme te bestrijden.

Echter is de invoering van een algemene identificatieplicht in Nederland altijd een omstreden onderwerp geweest. Tegenstanders menen dat invoering leidt tot verdere discriminatie van vreemdelingen en minderheden, en een bedreiging vormt van de privacy.

Iedereen in Nederland moet vanaf zijn of haar veertiende jaar een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen wanneer er door de politie of een andere toezichthouder om word gevraagd. Om u te kunnen identificeren hebt u een geldig identiteitsbewijs nodig.

Voor personen met de Nederlanse nationaliteit zijn de volgende vier identiteitsbewijzen toegestaan

  • Paspoort
  • Toeristenkaart
  • Nederlands rijbewijs

Het Nederlands rijbewijs echter niet in alle situaties, omdat hierop niet uw nationaliteit staat vermeld

  • Identiteitskaart

Voor personen met een niet Nederlandse nationaliteit heeft zijn de volgende identiteitsbewijzen toegestaan

  • Verblijfsdocument
  • Vluchtelingenpaspoort

Dit verkregen van de vreemdelingendienst

  • Vreemdelingenpaspoort
  • Niet-Nederlands paspoort

Dit indien nodig voorzien van een verblijfsaantekening

  • Elektronisch W-document voor asielzoekers

Veel van bovenstaande personen hebben al wel een Nederlands rijbewijs en dit geldt natuurlijk ook in veel gevallen als een geldig identiteitsbewijs.

Natuurlijk geldt voor alle identiteitsbewijzen dat deze niet verlopen dienen te zijn.

Kern

Wat gebeurt er nu wanneer u zich niet kunt identificeren? Het niet kunnen tonen van een geldig identiteitsbewijs is in bepaalde gevallen een strafbaar feit. De controle van identiteitsdocumenten zal vooral plaatsvinden bij onrust of dreigend geweld, criminele activiteiten of getuigen van deze activiteiten. De politie kan en mag u dan meenemen naar het bureau om een onderzoek in te stellen naar uw identiteit. Hier kan nogal wat tijd in zitten, dus kunt u langer dan normaal op het bureau worden vastgehouden. Tevens riskeert u een geldboete. Wanneer u daartoe verzoekt is de politieambtenaar ook verplicht zich te legitimeren, een agent in burger is altijd verplicht zich te legitimeren.

Conclusie

De hoofdregel van het openbaar ministerie is dat er streng word toegezien op de identificatieplicht. Dit om te voorkomen dat het belang van de identificatieplicht voor rechtshandhaving wordt ondergraven. Dus dat betekend dat wanneer u geen geldig identiteitsbewijs bij zich draagt altijd het risico neemt van een boete. De hoogte van de boete bedraagt in 2010 €60, in 2011 zal dit zijn €69. In 2003 was dit nog €35. Dit door het besluit van het kabinet om de boetes voor kleine vergrijpen in 2011 met zo'n 15% te verhogen. Eerder in 2008 is er al eens zo'n forse verhoging van 20% geweest. Deze verhoging wil het kabinet gebruiken om gaten in de begroting te dichten.

Links

http://nl.wikipedia.org/wiki/Identificatieplicht_in_Nederland http://www.identificatieplicht.nl/