Cloud computing: mogelijkheden en bezwaren

Inleiding

Dit artikel gaat in op de mogelijkheden van en de bezwaren die kleven aan cloud computing. In de eerste plaats beschrijven we wat onder cloud computing wordt verstaan en wat de diverse mogelijkheden van cloud computing zijn. Daarna gaan we op hoofdlijnen in op de voordelen en bezwaren van cloud computing.

Wat is cloud computing?

Cloud computing is niets anders dan gebruik maken van applicaties die via internet worden aangeboden. Het internet is inmiddels snel genoeg om deze manier van dienstverlening mogelijk te maken. De PC, netwerkcomputer en ook smartphones als de I-phone van Apple en de Samsung Galaxy, maken gebruik van een leverancier ('cloud provider')die software, dataopslag en andere onlinediensten via het internet aanbiedt. Dit gebeurt via de webbrowser. Dit wordt ook wel 'Software as a Service, SaaS, genoemd. De gebruiker heeft (weinig tot) geen mogelijkheden om de aangeboden software te veranderen. De leverancier bepaalt met andere woorden wat de mogelijkheden zijn. Sommige (basis)diensten worden 'gratis' aangeboden, zoals het office- en emailprogramma, navigatie en andere applicaties ('apps') door Google. Apps als Facebook, linkedin enz. enz. zijn inmiddels op miljoenen apparaten geïnstalleerd en we staan pas aan het begin van wat wel eens een nieuw tijdperk zou kunnen blijken te zijn. Ook zijn er diverse programma's, waaronder software om de boekhouding mee te doen, tegen betaling beschikbaar.

Cloud computing: SaaS, PaaS, IaaS

Naast SaaS, zoals hierboven omschreven, zijn er nog twee mogelijkheden voor cloud computing. Dat zijn Platform as a Service en Infrastructure as a Service. Om deze mogelijkheden te kunnen benutten, moet je behoorlijk wat kennis in huis hebben. Het voert in het kader van dit artikel te ver om hier dieper op in te gaan, maar een korte duiding van de mogelijkheden is wel op zijn plaats.

PaaS houdt in dat een provider een platform (o.a. applicatieserver, portal, databasemanagementsysteem) ter beschikking stelt om applicaties van de klant te kunnen hosten. Via internet kunnen deze applicaties worden benaderd. IaaS houdt in dat een provider een IT infrastructuur (o.a. opslag, besturingssysteem, processoren, virtueel netwerk) aanbiedt via internet.

Voordelen van cloud computing

De belangrijkste voordelen van cloud computing zijn dat je snel en relatief goedkoop over computercapaciteit kunt beschikken die bovendien schaalbaar is: als je meer rekencapaciteit nodig hebt, kan dat en als je minder capaciteit nodig blijkt te hebben, is dat ook geen probleem. Je betaalt met andere woorden alleen voor de verbruikte capaciteit (bijvoorbeeld uitgedrukt in de hoeveelheid Gigabyte per maand, zoals bij het laden van bijvoorbeeld een webpagina). Omdat je zelf niet over servers (computers) beschikt, heb je niet te maken met aanschafkosten, hoge onderhoudskosten en kosten voor het beheer. Een hoge kwaliteit van dienstverlening is mogelijk door de hoge mate van standaardisatie.

Bezwaren van cloud computing

Er zijn in de eerste plaats nauwelijks of geen mogelijkheden voor het verkrijgen van maatwerk. De applicatie die geleverd wordt, is in hoge mate gestandaardiseerd en afgestemd op de wensen van de gemiddelde gebruiker. Wil je wel maatwerk, dan is dat uiteraard mogelijk. Je moet hiervoor diep in de buidel tasten en de afhankelijkheid van de dienstverlener op de koop toe nemen. Dit wordt ook wel 'lock in' genoemd. Ga met andere woorden goed na welke mogelijkheden de provider kan leveren, of dat je toch moet kiezen voor een andere oplossing.

Een ander belangrijk bezwaar is dat je niet weet waar (in welk land?) jouw kostbare bedrijfsgegevens en/of persoonsgegevens zijn opgeslagen en of dat op een veilige manier is gebeurd. Het risico is met andere woorden dat onbevoegde personen bij jouw data komen. “Cybercrime en corruptie liggen bij cloud computing op de loer”, is een veelgehoorde angst. Of deze angst gegrond is, is maar de vraag. Providers hebben er alle belang bij dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. Beveiliging is hierbij een belangrijk punt van aandacht. Er kunnen met providers bijvoorbeeld afspraken gemaakt worden over het land waarin de gegevens worden opgeslagen (bijvoorbeeld alleen in Nederland en/of Europa en/of Noord Amerika). Daarnaast kan ook onafhankelijk onderzoek worden geëist door een IT-auditor, die een oordeel velt over de beveiliging.

Links

Wat is IT auditing


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden