Wat is Web 2.0

Inleiding

Web 2.0 verwijst naar de tweede generatie webdiensten waar samenwerking tussen gebruikers en het delen van informatie en content centrale begrippen zijn. Het begrip is in 2004 gelanceerd door Tim O’Reilly. Lees meer over web 2.0 in onderstaand artikel.

Kenmerken web 2.0

Webdiensten en webapplicaties maken het mogelijk om actief aan de slag te gaan op het web. Te denken valt daarbij aan het creëren, publiceren, bewerken, raten en distribueren van informatie. Daarnaast is het mogelijk gebruik te maken van de collectieve intelligentie in netwerken.

Kenmerkend is dat de gebruiker –binnen gestelde grenzen- zelf de baas blijft over zijn eigen data, dat sociale netwerken de drijvende kracht zijn en dat de kennis en informatie uit sociale netwerken maximaal worden benut. Internet levert een dynamische omgeving, waarbij de gebruiker zelf bepaalt waar en wanneer hij of zij actief deelnemen.

Voorbeelden

Iedereen kent voorbeelden van web 2.0-toepassingen: marktplaats, hyves, youtube, wikipedia, om er maar een paar te noemen.

Voorwaarden voor web 2.0

Door maximale participatie van de gebruikers bij de ontwikkeling van een toepassing, is innovatie mogelijk. Je maakt dan immers goed gebruik van de in het netwerk aanwezige kennis. Hiervoor is een open juridische omgeving nodig om informatie openlijk te kunnen delen. Maximaal delen van informatie moet de basisnorm zijn. De ‘community’ waarbinnen de activiteiten plaatsvinden, gedijt beter door de toegevoegde waarde die de ‘members’ ervan genereren door hun actieve bijdrage. Gebruikers zijn niet langer de eindgebruiker, maar doen zelf actief mee aan het verder uitbouwen van de community. De waardecreatie kan diverse vormen aannemen, o.a.:

  • goederen en diensten verhandelen (denk aan Ebay en marktplaats)
  • uitwisselen van netwerkinformatie (o.a. Hyves en Linkedin)
  • toekennen van ratings (o.a. tags)
  • bestanden delen (o.a. bittorrent)

Impact van web 2.0

Op economisch vlak zijn er diverse bedrijven ontstaan die hun marktpositie te danken hebben aan web 2.0 innovaties, denk alleen maar aan Ebay, marktplaats en youtube. Gebruikers worden steeds meer betrokken bij de ontwikkeling van producten en diensten. De sociale impact is erg groot. Tel je nog wel mee als je niet op hyves of linked in te vinden bent of als je zelf nog geen homepage hebt? Zo ver is het nog niet, ‘echt’ contact met je vrienden blijft belangrijk, maar de tijd die je aan dergelijke netwerksites besteedt, zal wel eens groter kunnen worden.

Gevaren van web 2.0

Met web 2.0 toepassingen is de kans groot dat je alleen oog hebt voor de community waar je deel van uitmaakt. Voor andere inzichten heb je geen oog meer, bovendien kun je je tijd maar een keer besteden.

Te veel over jezelf vertellen op netwerksites kan wel eens vervelend uitpakken. Werkgevers weten je inmiddels ook te vinden.

Oplichting op sites als marktplaats is niet ondenkbaar. Je krijgt je aankoop pas wanneer je betaald hebt. Maar wat als de aanbieder na het ontvangen geld geen thuis geeft en onvindbaar blijkt?

Door de grote aantrekkingskracht van het internet kunnen kleine zaken ineens breeduit gemeten worden of verkeerd worden belicht. Door op elkaar te reageren gaan de reacties onbedoeld een eigen leven leiden.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden