Wat is Java (programmeertaal)

Inleiding

Java is een programmeertaal ontwikkeld door Sun Microsystems, de eerste versie was uitgegeven in 1995. De meest recente versie is versie 6, update 13.

Informatie

Java is een object georienteerd programmeertaal, en lijkt redelijk op de programmeertalen C en dus ook C++. Java is platform independant, wat inhoud dat het op meerdere besturingssystemen kan draaien. Dit komt doordat de Java compiler het niet omzet naar machinecode, maar naar bytecode. Als het dan wordt geëxecute, intepreteert de Java Virtual Machine het dan en vertaalt het naar machinecode. Zo kan het dus op veel, (bijna) alle besturingssystemen draaien.

Vaak wordt Java verward met Javascript, terwijl de beide talen verder niet veel gemeen hebben. Javascript wordt gebruikt om webpagina's op te maken. Java is ook een veel uitgebreidere programmeertaal dan Javascript.

Verschillende soort programma's

Er kunnen een aantal soort programma's gemaakt worden met Java, onder andere:

  • Applet - kleine applicatie op het web
  • Application - een applicatie die alleen offline is en niet online kan
  • Servlet - een applicatie waarbij een server wordt gebruikt
  • Swing Application - hetzelfde als een application behalve dat dit er grafisch mooier uit ziet.

Links


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden