Google in de clinch met schrijvers!

Google en Book Search

Vanuit de Intellectuele Eigendom, en meer bepaald het Auteursrecht, wordt argwanend gekeken naar de plannen van Google om een schikking te treffen in een rechtszaak met betrekking tot haar 'Google Library Project'. Wat is er aan de hand en waarom heeft Google daar zo veel geld voor over?

 

Wat houdt het Library Project in?

Je vindt dit item onder Google Book Search (beta). De bedoeling van Google is om zo maar even alle boeken ter wereld in te scannen in een database en digitaal op het net te plaatsen. Het idee achter deze gedachte is dat surfers dan met enkele zoektermen de boeken kunnen vinden: intikken, vinden en lezen!

Probleem: en het auteursrecht dan?

Er kunnen zich 3 mogelijkheden voordoen:

  1. Of er zit geen auteursrecht meer op de boeken en deze zijn dan vrij toegankelijk.
  2. Of er zit wel auteursrecht op maar de schrijver heeft Google toestemming gegeven om het boek op te nemen in de database.
  3. Of er zit nog wel auteursrecht op het boek en de schrijver is niet akkoord met het voorstel van Google!

Wat zit er (financieel) in voor de auteur?

  1. Geeft de schrijver geen toestemming dan verschijnen er bij het ingetikte zoekwoord alleen fragmenten van het betreffende boek en tips waar het boek te koop is.
  1. Geeft de auteur wel toestemming aan Google dan krijgt hij daarvoor een minimale, zeg maar belachelijke, vergoeding. Op het eerste zicht lijkt dit een welkome reclame voor zijn geschrijf. Niets is echter minder waar: elke schrijver die ingaat op de schikking van Google doet automatisch afstand van zijn recht om Google aan te klagen voor schending van auteursrechten. Bovendien: de vergoeding die hij krijgt, staat helemaal niet in verhouding tot zijn maanden- of zelfs jarenlange arbeid om tot zijn boek te komen!

Conclusie en onderwerp van de rechtszaak

Of je nu meedoet met Google Library of niet, je boek wordt volledig gescand anders zou Google namelijk geen fragmenten kunnen tonen! De vraag is dus: welk is de juridische positie van de schrijver die niet ingaat op de schikking van Google?

De mening van Google terzake

Volgens hen is er geen schending van auteursrecht (uiteraard)! Waarom?

  1. Het is in het belang van de auteur dat zijn/haar boek wordt gescand en dus publiek toegankelijk wordt. Op die manier kan de auteur er zelf commercieel beter van worden!
  2. De kwestie 'kopie voor eigen gebruik'. Dit betekent, ook in Nederland, een uitzondering op het monopolie van de rechthebbende op het werk/boek. Want wat zegt de wet? Het scannen van een eigen kopie voor de eigen zoekmachine is wettelijk toegestaan! Het is dus met andere woorden niet verboden want Google gebruikt en doorzoekt op deze manier zijn eigen kopie van het betreffende boek!

Juridische strijd!

  1. Het echte probleem zit in het presenteren van zoekresultaten via internet! In Amerika is deze wetgeving anders georganiseerd dan bijvoorbeeld in Europa! Het aanbieden van zoekresultaten zal dus per land moeten worden beoordeeld! Een procedure die heel lang kan duren en waar alleen advocaten beter van worden!
  2. Bovendien: er is ook nog het 'citaatrecht'! Dit houdt in dat je zonder toestemming van de auteur kleine gedeelten van een tekst mag gebruiken op voorwaarde dat je de bron vermeldt. Dat heeft Google goed gezien en zal ongetwijfeld een voornaam aspect worden in deze toekomstige gigantische, juridische en wereldwijde strijd!

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden