Hoe los je op dat de computer automatisch opnieuw opstart of het bericht Ernstige fout weergeeft

.//. Een of meer van de volgende symptomen kunnen zich voordoen:

 • De computer wordt automatisch opnieuw opgestart.
 • Nadat u zich hebt aangemeld, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Microsoft Windows
Het systeem is hersteld van een ernstige fout. Deze fout is in een logboek vastgelegd. Wij verzoeken u dit probleem bij Microsoft te melden. Wij hebben een foutenrapport gemaakt dat u kunt verzenden zodat wij Microsoft Windows kunnen verbeteren. Wij zullen dit rapport vertrouwelijk en anoniem behandelen. Als u dit foutenrapport wilt weergeven, klikt u hier.

Als het foutbericht nog steeds wordt weergegeven en u wilt de gegevens bekijken in het foutrapport, klikt u op de koppeling 'klik hier' onder in het berichtvenster. Er wordt dan een fouthandtekening van de volgende strekking weergegeven: BCCode : 00000050 BCP1 : 0xeb7ff002 BCP2: 0x00000000 BCP3: 0x8054af32 BCP4: 0x00000001 OSVer: 5_1_2600 SP : 0_0 Product : 256_1

 • Het volgende stopfoutbericht wordt weergegeven:

Er is een probleem gevonden. Windows is afgesloten om schade te voorkomen. Technische informatie: *** STOP: 0x00000050 (0xeb7ff002, 0x00000000, 0x8054af32, 0x00000001) PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA nt!ExFreePoolWithTag+237

 • In het systeemlogboek wordt een gebeurtenis van de volgende strekking geregistreerd:Datum: datum

Bron: System Error Tijd: tijd Categorie: (102) Type: Fout Gebeurtenis-id: 1003 Gebruiker: n.v.t. Computer: computer Beschrijving: Foutcode 00000050, parameter1 0xeb7ff002, parameter2 0x00000000, parameter3 0x8054af32, parameter4 0x00000001. Zie Help en ondersteuning op http://support.microsoft.com voor meer informatie. Gegevens: 0000: 53 79 73 74 65 6d 20 45 System E 0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72 rror Er 0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65 ror code 0018: 20 30 30 30 30 30 30 35 00000MN 0020: 30 20 20 50 61 72 61 6d 0 Param 0028: 65 74 65 72 73 20 66 66 eters ff 0030: 66 66 66 66 64 31 2c

Hoe los je deze problemen op? .//.

Methode 1: De naam van het schadelijke stuurprogramma wijzigen in Internet Explorer
#	Open Internet Explorer.
#	Typ %windir%\system32\drivers in het vak Adres en druk op ENTER.
#	Zoek het bestand met een willekeurige naam en met de extensie .SYS, klik er met de rechtermuisknop op en selecteer Naam wijzigen.
#	Wijzig de naam van het bestand in malware.old en druk op ENTER.
#	Typ \WINDOWS\system32 in het vak Adres en druk op ENTER.
#	Wijzig de naam van de volgende bestanden, als deze aanwezig zijn:
*	Msupd5.exe. Wijzig de naam van dit bestand in Msupd5.old.
*	Msupd4.exe. Wijzig de naam van dit bestand in Msupd4.old.
*	Msupd.exe. Wijzig de naam van dit bestand in Msupd.old.
*	Reloadmedude.exe. Wijzig de naam van dit bestand in Reloadmedude.old.
#	Sluit Internet Explorer af.
#	Start de computer opnieuw op.
#	Controleer of uw antivirus- of antispywaresoftware is bijgewerkt met de nieuwste definitiebestanden en voer een volledige systeemscan uit.
Methode 2: Wijzig vanuit de Veilige modus de naam van het schadelijke stuurprogramma met behulp van Deze computer
#	Start de computer op in de Veilige modus. Ga hiervoor als volgt te werk:
a. 	Start de computer opnieuw op.
b. 	Druk zodra de computer met opstarten begint, herhaaldelijk op F8 (eenmaal per seconde). Het menu Geavanceerde startopties van Microsoft Windows wordt weergegeven.
c. 	Gebruik PIJL-OMHOOG en -OMLAAG om Veilige modus te markeren en druk op ENTER.
#	Open Internet Explorer
#	Typ %windir%\system32\drivers in het vak Adres en druk op ENTER.
#	Schakel de weergave van verborgen bestanden in. Ga hiervoor als volgt te werk:
a. 	Klik op Start en vervolgens op Deze computer.
b. 	Klik op Mapopties in het menu Extra.
c. 	Open het tabblad Weergave, schakel het selectievakje Beveiligde besturingssysteembestanden verbergen (aanbevolen) uit en klik op Ja als u moet bevestigen dat u verborgen besturingssysteembestanden wilt weergeven.
d. 	Klik op Verborgen bestanden en mappen weergeven bij Verborgen bestanden en mappen.
e. 	Schakel het selectievakje Extensies voor bekende bestandstypen verbergen uit.
f. 	Klik onder Mapweergaven op Op alle mappen toepassen en klik op OK.
#	Zoek de map C:\%windir%\System32\Drivers.
#	Zoek alle SYS-bestanden met de volgende eigenschappen:
a. 	Een willekeurig gegenereerde bestandsnaam van acht kleine letters, zoals 'gbqxmhia.sys', 'upzvlbvv.sys' of 'jsbmefvk.sys'
b. 	De datum 11 januari 2005
c. 	Een bestandsgrootte van 14 kB (13.824 bytes)
d. 	Een verborgen kenmerk dat is ingesteld

Opmerking Bij een bestand met het kenmerk verborgen wordt 'HA' weergegeven in de kolom Kenmerken in Windows Verkenner. Instructies voor het weergeven van de kolom Kenmerken vindt u onder stap 5a en 5b van de procedure in de sectie 'Meer informatie'.
e. 	Het bestand heeft geen versienummer, productnaam of informatie over de fabrikant.
#	Zoek de gewenste bestanden, klik met de rechtermuisknop op de bestandsnaam en selecteer Naam wijzigen.
#	Wijzig de naam van het eerste bestand in malware1.old en druk op ENTER.

Opmerking Wijzig de naam van het tweede bestand in malware2.old, van het derde bestand in malware3.old, enzovoort.
#	Ga naar de map %windir%\System32.
10.	Wijzig de naam van de volgende bestanden, indien aanwezig:
*	Msupd5.exe. Wijzig de naam van dit bestand in msupd5.old.
*	Msupd4.exe. Wijzig de naam van dit bestand in Msupd4.old.
*	Msupd.exe. Wijzig de naam van dit bestand in msupd.old.
*	Reloadmedude.exe. Wijzig de naam van dit bestand in Reloadmedude.old.
11.	Start de computer opnieuw op.
12.	Controleer of uw antivirus- of antispywaresoftware is bijgewerkt met de nieuwste definitiebestanden en voer een volledige systeemscan uit.
Methode 3: Wijzig vanuit de Veilige modus de naam van het schadelijke stuurprogramma met behulp van de opdrachtprompt
#	Start de computer op in de Veilige modus. Ga hiervoor als volgt te werk:
a. 	Start de computer opnieuw op.
b. 	Druk zodra de computer met opstarten begint, herhaaldelijk op F8 (eenmaal per seconde). Het menu Geavanceerde startopties van Microsoft Windows wordt weergegeven.
c. 	Gebruik PIJL-OMHOOG en -OMLAAG om Veilige modus met opdrachtprompt te markeren en druk op ENTER.
#	Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd in het vak Openen en klik op OK.
#	Typ CD %windir%\system32\drivers bij de opdrachtprompt en druk op ENTER.
#	Typ Dir /ah en druk op ENTER.
#	De tekst heeft de volgende strekking. De bestandsnaam met extensie .SYS wordt willekeurig gegenereerd.

Map van C:\WINDOWS\system32\drivers

01/11/2005 09:18 AM        13.824 gbqxmhia.sys
        1 bestand(en)      13.824 bytes
        0 map(pen)   961.425.408 bytes beschikbaar

#	Typ Attrib –s –h WillekeurigeBestandsnaam en druk op ENTER. De systeemkenmerken en verborgen kenmerken worden uit het bestand verwijderd.

Opmerking De tijdelijke aanduiding WillekeurigeBestandsnaam staat voor de naam van het SYS-bestand dat wordt weergegeven na stap 5. Voor de bestandsnaam die in het voorbeeld in stap 5 wordt vermeld, typt u dan Attrib –s –h gbqxmhia.sys.
#	Typ Ren WillekeurigeBestandsnaam malware.old en druk op ENTER. Hiermee wijzigt u de naam van het bestand met de willekeurige naam.
#	Typ CD en druk op ENTER. De opdrachtregel verandert in de map %windir%\System32.
#	Typ de volgende opdrachten onder elkaar en druk na elke opdracht op ENTER:
Ren msupd5.exe msupd5.old
Ren msupd4.exe msupd4.old
Ren msupd.exe msupd.old
Ren reloadmedude.exe reloadmedude.old
Opmerking Als het volgende foutbericht verschijnt, kunt u dit negeren omdat het bericht aangeeft dat het doelbestand niet bestaat:
Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden.
10.	Typ exit en druk op ENTER.
11.	Start de computer opnieuw op.
12.	Controleer of uw antivirus- of antispywaresoftware is bijgewerkt met de nieuwste definitiebestanden en voer een volledige systeemscan uit.

.//.

.//. http://support.microsoft.com/?kbid=894278&sd=RMVP