Hoe doe ik een systeemherstel buiten Windows Xp

Inleiding

Wanneer u een systeemherstel buiten Windows Xp moet uitvoeren, bijvoorbeeld omdat Windows Xp niet meer start, is dit stappenplan geschikt voor u.

Stappen

Voorbereiding Zorg ervoor dat u het volgende bij de hand hebt voordat u met de herstelprocedure begint:

  • De eerder gemaakte diskette voor automatisch systeemherstel.
  • De eerder gemaakte back-upmedia
  • De oorspronkelijke installatie-cd-rom van het besturingssysteem
  • Als u een controller voor massaopslag hebt (driver voor harde schijf) en de leverancier een afzonderlijk stuurprogrammabestand heeft geleverd (anders dan de stuurprogrammabestanden op de Setup-cd-rom), slaat u dit bestand op een diskette op voordat u met deze procedure begint.

Stappen

#Plaats de oorspronkelijke installatie-cd-rom van het besturingssysteem in het cd-rom-station.
#Start de computer opnieuw op.
#Druk desgevraagd op de toets waarmee u de computer vanaf de cd-rom kunt opstarten. (F1, F2 of Esc)
#Stel in het bios in: CDROM=1rst Boot device
#Als u een apart stuurprogrammabestand hebt, zoals is beschreven in stap 1, drukt u op F6 zodra dit wordt gevraagd. U kunt het stuurprogramma dan tijdens Setup gebruiken.
#Druk op F2 wanneer u dit bij het begin van Setup in tekstmodus wordt gevraagd. U wordt gevraagd de eerder gemaakte diskette voor automatisch systeemherstel in het station te plaatsen.
#Volg de aanwijzingen op het scherm.
#Als u een apart stuurprogrammabestand hebt zoals is beschreven in stap 1, drukt u (voor de tweede keer) op F6 wanneer u hierom wordt gevraagd nadat het systeem opnieuw wordt opgestart.
#Volg de aanwijzingen op het scherm.
#U ziet nu dit:

Controle

*Wanneer Windows Xp weer normaal start is de procedure afgelopen.
*U kan er nog voor kiezen Xp naar de meest recente instellingen in te stellen via Hoe doe ik een systeem herstel in Windows Xp

Risico's en Tips

*De gegevensbestanden worden door Automatisch systeemherstel niet teruggezet.
*Als u een servercluster herstelt waarvan alle knooppunten een fout vertoonden en de quorumschijf niet kan worden hersteld vanaf de back-up, gebruikt u automatisch systeemherstel op alle knooppunten in het oorspronkelijke cluster om de schijfhandtekeningen en de partitielay-out van de clusterschijven (quorum en niet-quorum) te herstellen.
*Maak regelmatig een backup van een registry! Wanneer uw windows Xp niet meer goed reageert kan u altijd nog uw redding tot automatische systeemherstel zoeken.
*Het kan een tijd duren voordat de Windows-installatie is voltooid. Deze tijd varieert en het kan meerdere uren duren. De tijd die nodig is voor het herstellen wordt vooral beïnvloed de hoeveelheid bestanden die waren opgeslagen in de mappen van de gebruikersaccounts (zoals Mijn documenten en het Bureaublad).

Handige Links

*Microsoft