Mag Tell a friend nog gebruikt worden

Tell a friend mag dat nog

Je ziet het bijna onder elk artikel staan: Tell a friend of doorsturen aan vrienden en alle variaties hierop. Nu is per 1 oktober jongstleden de wetgeving veranderd waardoor zomaar berichten versturen niet meer mag. Betekent dit het einde van het Tell a friend tijdperk en van het viral marketing concept?

 

Wat is er veranderd aan het spamverbod?

Het was al verboden om zonder toestemming van de bestemmeling elektronische berichten zoals sms, email, mms maar ook faxen zomaar in het wilde weg naar iedereen te sturen. Bovendien moet in die berichten altijd een mogelijkheid om je af te melden voorzien zijn. Wil je een nieuwsbrief, RSS of welk bericht dan ook niet meer ontvangen, moet je je eenvoudig kunnen afmelden. Dit verbod wordt nu ook uitgebreid richting de bedrijven. En dat was hard nodig: hoeveel spam krijg je niet binnen op het werk! Voortaan moet de afzender eerst toestemming vragen aan het ontvangende bedrijf of ze bijvoorbeeld de elektronisch nieuwsbrief nog wensen te ontvangen… Wordt er toch nog ongevraagd verstuurd dan kan de ontvanger klacht indienen bij http://www.spamklacht.nl.

Valt het ‘tell-a-friend’ systeem onder het spamverbod?

♦ Het ‘Tell a friend’-concept is altijd succesvol geweest omwille van zijn eenvoud: elke internetgebruiker kon een ‘vriend’ interessante onderwerpen, nieuwsbrieven, artikelen, boodschappen, inhoud of nieuwtje doorsturen. Van deze mogelijkheid (ook wel viral marketing genoemd) werd zeer veel gebruik gemaakt. Maar… volgens de nieuwe antispamwet is het gebruik van een ‘Tell a friend’-systeem dus eigenlijk illegaal.

♦ Echter, de bevoegde controlerende instanties (OPTA en CBP) laten ‘Tell a friend’ toe onder bepaalde voorwaarden:

a) De verzending moet op eigen initiatief van de internetgebruiker (lees afzender) gebeuren en er mag geen beloning (of de kans zelfs maar de mogelijkheid om die te ontvangen) tegenover staan, noch voor de afzender, noch voor de ontvanger;

b) Voor de ontvanger moet het duidelijk zijn van wie de e-mail afkomstig is zodat hij actie kan ondernemen en zich afmelden als hij de mail niet meer wenst te ontvangen. Met andere woorden: de afzender moet zijn echte identiteit vermelden. Hij mag geen aliassen of pseudoniem (schuilnamen) gebruiken.

c) De afzender moet volledige inzage hebben in het bericht dat namens hem wordt verzonden zodat hij de verantwoordelijkheid kan nemen voor de persoonlijke inhoud van het bericht.

d) De website in kwestie mag de e-mailadressen en andere persoonsgegevens niet gebruiken of bewaren voor andere doeleinden dan het eenmalig verzenden van een bericht namens de afzender. Daarnaast dient de website het systeem te beveiligen tegen misbruik, zoals het geautomatiseerd verzenden van spam.

In alle andere gevallen: expliciete toestemming vragen en krijgen

Dat gaat niet zo maar: je moet als afzender een duidelijk formulier ontwerpen waarop de beoogde ontvanger uitdrukkelijk ergens, liefst in een speciaal vakje, ‘JA’ antwoordt waarmee hij bevestigt dat hij het bericht in de toekomst nog WEL wenst te ontvangen.

Leveranciers van adresbestanden

Het is dus oppassen geblazen voor leveranciers van emailadressen of telefoonnummers omdat zij de privacywetgeving kunnen overtreden omdat ze kunnen worden aanzien als medepleger van het spamverbod door OPTA en een boete kunnen krijgen.

Ook geldig in het buitenland?

Het Nederlandse spamverbod geldt voor verzenders en opdrachtgevers van berichten die zich in Nederland bevinden maar ook naar alle landen binnen de Europese Economische Ruimte (dat zijn de landen van de Europese Unie aangevuld met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). Vanuit Nederland berichten sturen naar bedrijven buiten de EER dan gelden de regels van het betreffende land waar de ontvanger zich bevindt.

Conclusie: betekent dit het einde van die vervelende spammails?

Meer dan waarschijnlijk niet! De meeste spammails worden immers verstuurd vanuit het buitenland en daar is de Nederlandse nieuwe antispamwetgeving niet van toepassing! Links Klacht indienen kan bij Spamklachten!

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden