Wat is de APK keuring

Inleiding

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een in Europa wettelijk verplichte keuring ter bevordering van de verkeersveiligheid en ter bescherming van het milieu. In Nederland staat de keuringsplicht beschreven in de Wegenverkeerswet 1994 en daarvan afgeleide regelingen. Volgens deze regelgeving moet een personenauto, bedrijfsauto of aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 3.500 kg, jaarlijks of om de twee jaar gekeurd worden. Afhankelijk van het voertuig, de datum dat deze voor het eerst op de weg is toegelaten, én het soort brandstof, moet dat vanaf het derde of vierde levensjaar. Na deze eerste keuring vindt de eerstvolgende keuring plaats na één of twee jaar. Verderop kun je vinden hoe vaak jouw auto gekeurd moet worden.

Wanneer en hoe vaak

Per 1 januari 2008 gelden hiervoor andere regels, waarbij er onderscheid wordt gemaakt tussen auto’s die op benzine rijden en auto’s die op diesel of LPG rijden.

- Benzine Als de auto op benzine rijdt en nog niet eerder is gekeurd, moet de eerste keuring plaatsvinden vier jaar nadat de auto voor het eerst op de weg is toegelaten. Na deze keuring moet de auto twee keer om de twee jaar APK-gekeurd worden. Daarna ieder jaar. Als de auto al eerder APK-gekeurd is, geldt de datum op het keuringsrapport. Dit is de vervaldatum voor de APK. Met andere woorden: de auto moet voor of op deze datum zijn goedgekeurd.

- Diesel of LPGAls de auto op diesel of LPG rijdt en nog niet eerder is gekeurd, moet de eerste keuring plaatsvinden drie jaar nadat de auto voor het eerst op de weg is toegelaten. Als de auto wel eerder APK-gekeurd is, geldt de datum op het keuringsrapport. Dit is de vervaldatum voor de APK. Met andere woorden: de auto moet voor of op deze datum zijn goedgekeurd. Na deze keuring moet de auto jaarlijks APK-gekeurd worden.

- Ouder dan 30 jaar Als de auto (geen taxi of bus) ouder is dan 30 jaar, maar van na 1 januari 1960, hoeft deze nog maar eens per twee jaar gekeurd te worden. Dit geldt alleen als de auto in 2008 gekeurd is. Auto’s van voor 1960 zijn vrijgesteld van de APK-plicht.

Links