Eerste hulp bij ongeval

Wat te doen bij een ongeval

35866.jpegEen ongeval zit dikwijls in een klein hoekje verscholen, iedereen krijgt er wel eens mee te maken. Het is onverwachts bam, en het kan zelfs zijn dat je gewond bent of dat er zelfs meerdere personen bij betrokken zijn. En als het dan gebeurt heb je ineens een heleboel vragen zoals: wat moet ik nu eerst doen maar wat mag ik zeker niet doen, komen er papieren aan te pas, wie moet ik verwittigen. In dit artikel plaatsen we de belangrijkste ongevallen op een rijtje..

Wat je zeker moet doen bij een ongeval

Bij een ongeval moet er altijd een ongevalsaangifte ingevuld worden voor de ziekenkas en voor de verzekering, het moet ondertekend zijn en bezorgt worden aan de bevoegde dienst, ziekenkas of verzekering dus. Je kan het ingevulde en ondertekende ongevalsformulier opsturen of zelf bezorgen, maak er ook altijd een copie van zodat mocht het origineel verloren gaan, er steeds een ingevuld ongevalsformulier beschikbaar is als bewijs. Heb je nu geneeskundige medicatie nodig door het ongeval, houd dan de bewijzen van de gemaakte kosten goed bij, neem er ook een copie van. Is er een tegenpartij die aansprakelijk gesteld is, dan worden je persoonlijke kosten door deze terugbetaald, het gaat om het deel waarvoor de ziekenkas niet tussen komt. Ben je genezen, bezorg je ziekenkas dan een genezingsattest van je dokter.

Een arbeidsongeval

Een ongeval op het werk of op weg naar het werk, normaal is een werkgever verzekerd voor werkongevallen. Je ongeval wordt eerst onderzocht door de verzekering van de werkgever om een beslissing te maken, om het al dan niet aanvaarden van een werkongeval. Als je werkongeval aanvaard wordt door de verzekeraar van je werkgever, dan krijg je alle medische kosten en loonverlies terug betaald.Wordt het werkongeval nu niet erkend door de verzekering van de werkgever, verwittig dan je ziekenkas voor de terugbetaling van je medische kosten en een ziekte uitkering.

Als zwakke weggebruiker heb je een ongeval

Ben je het slachtoffer van een ongeval als voetganger, passagier of fietser dan zijn de verzekeraars van gemotoriseerde voertuigen zoals: een auto, tractor, bus, tram, trein, moto... verplicht om je lichamelijke schade en kapotte kledij terug te betalen.

Wat met een sportongeval

Als professionele sporter gelden dezelfde regels als bij een arbeidsongeval. Een ongeval als amateur sporter, dan komt de ziekenkas tussen. De verzekeraar van de sportclub betaald dan je persoonlijk aandeel terug van de gemaakte medische kosten.

Een ander soort ongeval

Ben je nu het slachtoffer van een ongeval op school, je hebt een ongeval met een dier, je valt op straat over een losse tegel, slachtoffer bij een vechtpartij. Ben je gewond dan moet je de ziekenkas op de hoogte brengen.

Wat doet een ziekenkas

Een ziekenkas betaald de gemaakte kosten voor gezondheidszorg terug, je kan een uitkering krijgen voor arbeidsongeschiktheid als je daar recht op hebt. Is er een tegenpartij die aansprakelijk is voor het ongeval, dan krijgt de ziekenkas de gemaakte kosten voor je terug betaald van de tegenpartij ofwel van de verzekering.

Drie belangrijke tips bij een ongeval

  1. Kan je nu door een ongeval niet meer gaan werken, zorg dat je een getuigenschrift van werk onbekwaamheid laat invullen door je dokter en bezorg het zo snel mogelijk aan de ziekenkas.
  2. Krijg je een voorstel tot een minnelijke schikking van de tegenpartij, laat je dan zeker bijstaan door een advokaat, of vraag rechtsbijstand of vraag het zelfs aan de ziekenkas voor je ook maar enig document ondertekend.
  3. Het is de medische expertise die de schadevergoeding bepaalt, bespreek dit eerst met je dokter. Het is je behandelende dokter die kan bepalen of de medische expertise al dan niet aanvaardbaar is.

Meer informatie nodig

Heb je nu meer vragen, neem dan contact op met je ziekenkas deze helpen je graag verder. Je kan ook even langs gaan of je kan zelfs de ziekenkas hun website raadplegen.

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden